Studium v zahraničí

Kontaktní osoba programu Erasmus v rámci katedry psychologie – Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.

karolina.vlckova@ff.cuni.cz

 

 • Výběrové řízení na studijní pobyt v rámci Erasmu se uskuteční …………………

 • Kandidáti/ky budou pozváni/y prostřednictvím e-mailu na konkrétní čas.

    Prosím do …………………. o zaslání níže uvedených materiálů :1) Motivační dopis v anglickém jazyce (budete-li studovat v jiném než anglickém jazyce, napište dopis prosím v jazyce českém)Jednostránkový motivační dopis by měl obsahovat:Proč si kandidát/ka vybral/a danou univerzitu/destinaci.Pokud má již kandidát/ka zadané téma své absolventské práce, čím bude studium na dané univerzitě pro samotnou práci přínosné.Jak studijní pobyt přispěje k rozvoji kandidátova/kandidátkovy studia.Jaké má kandidát/ka pro studium na dané univerzitě předpoklady. 2) Strukturovaný životopis3) Výpis studijních výsledků za celé studium (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)4) Doporučující dopis školitele/školitelky s podpisem (pokud student/ka školitele/ku má)5) Jazykové certifikáty (pokud student/ka certifikát/y má) Více informací:https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-pobyty-erasmus/

 Obecné informace k výjezdům

 • Zahraniční oddělení FF UK: ZDE
 • Pro přihlášení budete potřebovat přístup od Centrální autentizační služby, neboť podávání přihlášky probíhá na webových aplikacích Karlovy univerzity –
  Návod na registraci u CAS je odkazem ze stránek webových aplikací – nebo ZDE
  Probíhá to tak, že se přihlásíte – přihlašujete se číslem svého ISIC průkazu, pak dostanete v informačním centru heslo pro první přihlášení – po prvním přihlášení si zvolíte vlastní heslo.
 • Informace o Erasmu na stránkách Univerzity Karlovy – Studium v zahraničí
 • Zprávy studentů o univerzitách z jejich pobytů – zajímavé a užitečné čtení, než pojedete ZDE
 • Nová webová aplikace ERASMUS+

Další informace o zahraničních výjezdech

 

Úvod > Studium > Studium v zahraničí