doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Konzultační hodiny

    čtvrtek 11:00 – 12:30

    po předchozí domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 16 - STOCKHAUS
Místnost č. 153A

Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2009 

Doc., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2023

Oblasti výzkumu 

Psychologie práce a organizace 

Pozitivní organizační psychologie 

Studia vysokého školství  

Psychologická metodologie – kvalitativní metody  

 

Výzkumná témata 

Duševní zdraví v práci; pracovní spokojenost, pracovní stres, burnout a jejich prediktory v psychosociálním pracovním prostředí; role osobních zdrojů a faktorů zranitelnosti v pracovním zdraví; nadání, excelence a rozvoj potenciálu; destruktivní organizační chování (mobbing, diskriminace a šikana na pracovišti); intervence na podporu duševního zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň 

 

Aktuálně probíhající výzkum 

Doc. Kateřina Zábrodská se zabývá psychologií pracovního zdraví a pozitivní organizační psychologií. Ve svém výzkumu se zaměřuje na analýzu osobních, organizačních a sociální faktorů, které ovlivňují well-being na pracovišti, tj. pracovní spokojenost, pracovní stres, vyhoření a pracovní angažovanost. Hlavní faktory, které jsou předmětem jejího zájmu, zahrnují osobní faktory, jako jsou mindset, psychologický kapitál či workholismus, tak také faktory pracovního prostředí, jako jsou organizační kultura, leadership či konflikt práce-rodina. V rámci tohoto odborného zaměření se věnuje jak rozvoji teoretických a výzkumných poznatků, tak také aplikacím do praxe.  

S podporou grantů GAČR se dlouhodobě věnuje výzkumu pracovních podmínek na českých univerzitách a faktorům ovlivňujícím pracovní spokojenost, stres a vyhoření akademiků a akademiček. Aktuálně je řešitelkou grantu GAČR zkoumajícího podmínky pro rozvoj vědecké excelence. V nedávné době se podílela na průzkumu pracovních podmínek na Univerzitě Karlově či na výzkumu zvládání pandemie covid-19 u VŠ studujících a akademiků/ček 

Od roku 2022 se v rámci projektu SYRI věnuje výzkumu pracovního zdraví učitelů a učitelek na základních školách, s cílem zjistit, jaké jsou souvislosti mezi pracovními podmínkami na školách, pracovním zdraví učitelů/učitelek a jejich pedagogickým působením.  

Třetím výzkumným zaměřením Doc. Zábrodské je výzkum organizační resilience neboli odolnosti, kterému se rovněž věnuje v rámci projektu SYRI. Cílem tohoto výzkumu je nalézt klíčové zdroje pro posílení odolnosti organizací ve státním sektoru, a to odolnosti na úrovni jedince, týmu a organizace.  

Doc. Zábrodská se rovněž věnuje rozvoji psychologické metodologie; její hlavní specializací jsou kvalitativní a smíšené výzkumné designy.  

 

Závěrečné práce

 

Rozvrh

 

Publikace

Pauknerová, D., Zábrodská, K. & Walton, M. (2022). Are organisations inherently toxic? An exploration of CEO toxicity, workplace bullying and destructive workplace   

cultures. In A. Kinder, R. Hudges & C. Cooper (Eds.), Occupational health and wellbeing: Current issues in Work & Organisational Psychology. London: Routledge.  

Machovcová, K., Cidlinská, K., Mudrák, J., & Zábrodská, K. (2022). Early career  researchers as active followers: Perceived demands of supervisory interventions in academic workplace. Higher Education Research & Development, 1-15 (Online first).   

Cidlinská, K., Nyklová, B., Machovcová, K., Mudrák, J., & Zábrodská, K. (2022). „Why I  don’t want to be an academic anymore?“ When academic identity contributes to academic career attrition“. Higher Education, 1-16 (Online first).   

Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K., Cidlinská, K., & Takács, L. (2022). Competing values at public universities: Organisational cultures and job demands‐resources in  academic departments. Higher Education Quarterly, 76(1), 153-173.   

Takács, L., Smolík, F., Lacinová, L., Daňsová, P., Feng, T., Mudrák, J., Zábrodská, K., &  Monk, C. (2022). Emergency caesarean section is a risk factor for depressive symptoms when breastfeeding is limited. Journal of Psychosomatic Research, 153, 110691.   

Mudrák, J., Zábrodská, K., & Takács, L. (2020). Systemic approach to the development of reading literacy: Family resources, school grades, and reading motivation in fourth-grade pupils. Frontiers in Psychology, 11, 37.   

Mudrák, J., Zábrodská, K., & Machovcová, K. (2020). A self-determined profession? Perceived work conditions and the satisfaction paradox among Czech Academic Faculty. Czech Sociological Review, 56(3), 387-418.  

Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K. (2019). Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence. High Ability Studies, 1-32.   

Machovcová, K., Zábrodská, K., & Mudrák, J. (2018). Department heads negotiating emerging managerialism: The Central Eastern European context. Educational Management Administration & Leadership, 47(5), 712-729.  

Blatný, M., Šolcová, I., Květon, P., Jelínek, M., Zábrodská, K., Mudrák, J., Machovcová, K.(2018). The influence of personality traits on life satisfaction through work engagement and job satisfaction among academic faculty members. Studia Psychologica, 60(4): 274-286.  

Zábrodská, K., Mudrák, J., Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M., & Machovcová, K.(2018). Burnout among university faculty: The central role of work–family conflict. Educational Psychology, 38(6), 800-819.   

Mudrák, J., Zábrodská, K., Květon, P., Jelínek, M., Blatný, M., Šolcová, I., & Machovcová,(2018). Occupational well-being among university faculty: A Job Demands-Resources model. Research in Higher Education, 59(3), 325-348. 

Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2017). Satisfied but not equal: Working conditions of women and men faculty in Czech universities. In Vohlídalová, M., Linková, M. (Eds.), Gender and neoliberalism in Czech academia. Praha: SLON.   

Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2016). Keeping marketization at bay: The quality of academic worklife in Czech universities. Czech Sociological Review, 52, 347-373.  

Zábrodská, K., Ellwood, C., Zaeemdar, S., & Mudrák, J. (2016). Workplace bullying as sensemaking: An analysis of target and actor perspectives on initial hostile interactions. Culture and Organization, 22, 136-157.  

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany. Praha: Grada.    

Zábrodská, K. & Květon, P. (2015). The Czech Republic: Workplace abuse in a post- transitional country. In: M. Omari & M. Paul (Eds.), Workplace abuse, incivility and bullying: Methodological and cultural perspectives. London: Routledge (pp. 124-142).    

Mudrák, J., & Zábrodská, K. (2015). Childhood giftedness, adolescent agency: A systemic multiple-case study. Gifted Child Quarterly, 59 (1), 55-70.   

Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K., & Šolcová, I. (2014).Work environment and well-being of academic faculty in Czech universities: A pilot study. Studia Paedagogica, 19(4), 121-144.    

Zábrodská, K. (2014). Between femininity and feminism: Negotiating the identity of a ‘Czech socialist woman’ in women’s accounts of state socialism. In H. Havelková, & L. Oates-Indruchová (Eds.), The politics of gender culture under state socialism: An expropriated voice. London: Routledge.  

Zábrodská, K., & Květon, P. (2013). Prevalence and forms of workplace bullying among university employees. Employee Responsibilities and Rights Journal, 25, 89-108.  

Zábrodská, K., Linnell, S., Laws, C. & Davies, B. (2011). Bullying as intra-active process in neoliberal universities. Qualitative Inquiry, 17 (8), 709-719.  

Zábrodská, K. (2009). Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academia.  

Davies, B. & Gannon, S. (Eds.), with Ellwood, C., Camden-Pratt, C., Zábrodská, K., & Bansel, P. (2009). Pedagogical encounters. New York: Peter Lang. 

Granty a projekty 

2020 – 2022: Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích, GAČR. Hlavní řešitelka.  

Příspěvky na konferencích 

Zábrodská, K. „From individual to organizational resilience: How to build healthy and resilient organizations in the public sector?“ Invited talk, Facets of Resilience Conference (FoR 2022). November 21-23, 2022, Prague.  

Zábrodská, K., Mudrák, J. „Fostering university academics’ productivity and occupational well-being through positive academic cultures”. Oral presentation, 10th European Conference on Positive Psychology (ECPP 2022), June 30-July 2, 2022, Reykjavik, Island.  

Zábrodská, K. „Perceived work conditions, self-determination and the job satisfaction paradox.” Oral presentation – virtual, International Congress of Psychology (ICP 2020+), July 18-23, 2021, Online congress. 

Zábrodská, K., Mudrák, J., Machovcová, K. „Quality of work-life in Czech public universities: Job demands, job resources and occupational well-being”. Oral presentation, European Congress of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2019), May 29-June 1, 2019, Turin, Italy.  

Zábrodská, K., Mudrák, J., Machovcová, K. „Chasing the research excellence: Experiences of Czech early career academics”. Oral presentation, International Society for Theoretical Psychology Conference (ISTP 2019), August 19-23, Copenhagen, Denmark 

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.