Aktuálně řešené grantové projekty

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY KPS FF UK

 

2021-2023 Projekt GA ČR č. 21-23288S: Vliv prenatálního stresu na raný psychický vývoj dítěte: role střevní mikrobioty a imunitní funkce. Hlavní řešitelka: Mgr. Lea Takács, Ph.D.

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY SE SPOLUÚČASTÍ ČLENŮ KPS FF UK

 

2021-2024 GAČR projekt č. 21-31490S: Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy. Projekt řešený v Národním ústavu duševního zdraví, hlavní řešitel prof. Petr Weiss.

2021-2024 VEGA, projekt č. 2/0026/21: Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Projekt řešený na Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, hlavní řešitelka dr. Kamila Urban.

2021-2023 GAČR projekt č. 21-10527S: Mezikulturní vzorce v obličejové typikalitě: objasnění provázanosti sextypikality, skupinové typikality a psychologických stereotypů. Projekt řešený na PřF UK, hlavní řešitel doc. Karel Kleisner, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Zuzana Štěrbová.

2021-2023 GAČR, projekt č. 21-29772S: Role vizuálních a čichových vodítek ve vnitropohlavní kompetici: psychologické a fyziologické koreláty. Projekt řešený na PřF UK, hlavní řešitelka Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Zuzana Štěrbová.

2020-2024 EU Project 847386, HORIZON 2020: H-work: Multilevel Interventions to Promote Mental Health in SMEs and Public Workplaces. Grantu se za českou stranu účastní společnost QED. Ze členů KPS se na projektu podílejí dr. Ivana Šípová

2020–2024 APVV, projekt č. APVV-19-0074: Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. Projekt je řešen na Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, SAV, hlavní řešitelka prof. PhDr. Oľga Zápotočná, ze členů KPS se na projektu podílí dr. Kamila Urban.

2020–2022 GA ČR, projekt č. 20-16698S: „Disgust“ v těhotenství: individuální rozdíly a longitudinální změny. Projekt řešený na PřF UK, řešitelka Dr. Šárka Kaňková, za KPS se na projektu podílí dr. Lea Takács.

2020-2022 GA ČR, projekt č. 20-13732S: Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích. Grant řešený na Psychologickém ústavu AV ČR, řešitelka doc. Kateřina Zábrodská,  na projektu se též podílí doc. Jiří Mudrák.

2020-2022 GA ČR projekt č. 20-26831S: Analýza kinematického a sociální aspektu hry u savců na fylogenetické, neuroanatomické, ontogenetické a funkční rovině. Projekt řešený na ČZU, hlavní řešitel doc. Marek Špinka.

2020–2022 GA ČR, projekt č. 20-06894S: Maximální vizuální paměť. Projekt řešený na Psychologickém ústavu AV ČR, hlavní řešitel dr. Filip Děchtěrenko, na projektu se též podílí dr. Jiří Lukavský.

2020–2022 GA ČR, projekt č. 20-06894S: Maximální vizuální paměť. Projekt řešený na Psychologickém ústavu AV ČR. Ze členů KPS se na projektu podílí dr. Jiří Lukavský.

2019 – 2022 TA ČR, projekt č. TL02000256: Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání. Projekt řešený na Institutu vzdělávání a poradenství, ČZU, hlavní řešitelka PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., ze členů KPS se na projektu podílí dr. Kamila Urban.

2019-2022 Projekt Parafilik, č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540: Projekt řešený v Národním ústavu duševního zdraví, hlavní řešitel Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D, ze členů KPS se na projektu podílí prof. Petr Weiss.

2019–2021 TA ČR projekt č. TL02000561: Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním období: Index kumulativního rizika a screening kognitivních a afektivních funkcí pomocí interaktivních počítačových her. Projekt řešený v NÚDZ, řešitelka Dr. Tereza Nekovářová, na projektu se též podílí dr. Lea Takács.

2019–2021 GA ČR, projekt č. 19-07690S: Sledování objektů v pohybu – identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí. Projekt řešený na Psychologickém ústavu AV ČR, řešitel: dr. Jiří Lukavský.

 

Úvod > Věda a výzkum > Aktuálně řešené grantové projekty