Vnímání civilního řízení

POKYNY K ÚČASTI NA VÝZKUMU 

Děkujeme za Váš zájem o účast na výzkumu Vnímání civilního řízení.  

  1. Pokud jste se zúčastnili jakéhokoli typu řízení před soudem (např. řízení o rozvodu manželství, řízení o úpravě péče o děti, řízení ve věcech pracovních/obchodních a dalších) s výjimkou řízení ve věcech trestních, vyplňte prosím výzkumný dotazník pod odkazem ZDE. *
  2. Pokud jste se zúčastnili jakéhokoli typu mediace u tzv. zapsaného mediátora, s výjimkou mediace v trestních věcech, (např. rozvod manželství, úprava péče o děti, pracovní/obchodní a další spory), vyplňte prosím výzkumný dotazník pod odkazem ZDE. *
  3. Pokud jste se zúčastnili jakéhokoli typu řízení před soudem a zároveň mediace s výjimkou trestních řízení, vyplňte prosím výzkumný dotazník pod odkazem ZDE. *

 

* Pokud jste se zúčastnili více soudních řízení, nebo mediací, vyplňte prosím relevantní dotazník vzhledem k tomu řízení/mediaci, které si nejlépe vybavujete nebo které dle Vašeho názoru nejlépe reprezentuje daný typ řízení. 

Máte-li ohledně vyplňování dotazníku jakékoli otázky či nejasnosti, prosím neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: Jan.Jaros@ff.cuni.cz 

 

STRUČNÉ INFORMACE O VÝZKUMNÉM PROJEKTU 

Výzkumný projekt Vnímání civilního řízení je realizován pod záštitou Katedry Psychologie Univerzity Karlovy a byl finančně podpořen Grantovou Agenturou UK.  

Cílem projektu je zmapovat, jak aktéři vnímají různé typy civilních soudních řízení včetně mediace a na tomto základě popřípadě získat podněty k jejich možnému zlepšení.  

Výzkumný projekt byl posouzen a schválen Komisí pro etiku ve výzkumu Filozofické fakulty UK. Veškeré informace jsou shromažďovány zcela anonymně a bude s nimi nakládáno v souladu s etickými standardy výzkumu Filozofické fakulty UK. V průběhu celého dotazníku účastníci nikde nemusí vyplňovat své jméno, ani jakékoli údaje, dle kterých by bylo možné je identifikovat. Vyplňování dotazníku je možné kdykoli v jeho průběhu ukončit. Odesláním vyplněného dotazníku pak účastníci dávají souhlas se zpracováním jejich odpovědí v anonymní podobě pro výzkumné účely. 

Výsledky výzkumu budou v souladu s cíli výzkumného projektu prezentovány mimo jiné v mezinárodní publikaci.  

Úvod > Vnímání civilního řízení