Kurzy CŽV

Katedra psychologie FF UK v Praze nabízí kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV), které jsou důležitou součástí vzdělávacích aktivit Univerzity Karlovy. Na katedře psychologie mohou rozvíjet, doplňovat či specializovat své vzdělávání všichni kdo navštěvují nebo už opustili střední či vysoké školy. Psychologie jako jedna z věd o člověku v současné době nabízí množství poznatků zejména z aplikovaných oblastí jejího zájmu. Kurzy, které katedra psychologie průběžně nabízí, jsou:

  • kurzy zájmové pro širší veřejnost
  • kurzy odborné, specializační a kvalifikační pro různé profese
  • kurzy rozvíjející profesní dovednosti psychologů

Katedra psychologie také zajišťuje přednášky pro Univerzitu třetího věku http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku/ 

Podmínkou zahájení kurzů je dostatečný počet přihlášených uchazečů. Přihlášky do jednotlivých kurzů je třeba zasílat podle pokynů uvedených u každého z kurzů.

Úvod > Kurzy CŽV