SZZK

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie

jarní termín

  • 21.-22.5. 2019 a 27.-28.5. 2019

podzimní termín

  • 2.-3.9. 2019 a 4.-5.9. 2019 – první den obhajoba a hned druhý den státnice

Odevzdání DP na sekretariát u Radky Hradcové je možné do 4.7.2019 a poté v úterý 23.7.2019 od 14-17:00 (ve dnech 8.-22.7.2019, kdy má paní Hradcová dovolenou, je možné domluvit se na odevzdání s Mgr. Sadílkovou).

  • DP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být i v kroužkové vazbě, lze použít i oboustranný tisk) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.
  • V den odevzdání DP nahrajte práci i do SIS.

Okruhy otázek ke SZZK