SZZK

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2019-2020:  • zimní termín: 21.1. (obhajoba) +22.1. (zkouška) a 23.1. (obhajoba)+24.1. (zkouška); odevzdání DP na sekretariát: do 12.12.2019 v úředních hodinách
  • jarní termín: 26.5. (obhajoba) + 27.5. (zkouška) a 28.5. (obhajoba) + 29.5.(zkouška): odevzdání DP na sekretariát: 9.4. od 10-12 nebo 14.4.2020 od 15-17
  • podzimní termín: 1.-2.9.2020 a 14.-15.9.: odevzdání DP na sekretariát: kolem 22.7. bude upřesněno

 

!! DP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být i v kroužkové vazbě, lze použít i oboustranný tisk) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.

!! V den odevzdání DP nahrajte práci i do SIS.

Okruhy otázek ke SZZK pro 5ti leté magisterské studenty (NE NMgr)