SZZK

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie

zimní termín

zimní termín -22.-23.1. 2019

odevzdání DP- do 12.12. 2018

jarní termín

21.-22.5. 2019 a 27.-28.5. 2019

odevzdání DP – do 16.4.

podzimní termín

2.-3.9. 2019 a 4.-5.9. 2019

odevzdání DP –

 

*DP odevzdáváte ve 2 výtiscích v pevné vazbě na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny. Může být i oboustranný tisk.

 

Okruhy otázek ke SZZK