SZZK

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie

jarní termín

21.-22.5. 2019 a 27.-28.5. 2019

odevzdání DP – až do 24.4.(24.4. mezi 9,30-11) – od 15.-19.4. sekretariát uzavřen (možné odevzdání 15.-17.4. u Mgr. Sadílkové -viz konzultační hodiny)

podzimní termín

2.-3.9. 2019 a 4.-5.9. 2019

odevzdání DP – do 4.7. a pak 23.7. od 14-17h (mezi tím, možná domluva s Mgr. Sadílkovou)

 

*DP odevzdáváte ve 2 výtiscích v pevné vazbě na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny. Může být i oboustranný tisk.

 

Okruhy otázek ke SZZK