SZZK

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie

zimní termín

obhajoby DP- 24.-25.1. 2017

závěrečná zkouška – 1.-2.2. 2017

odevzdání DP – do 14.12.2016

přihlášky v SIS –  9.12.2016

kontrola splnění stud.povinností -11.1.2017

jarní termín

obhajoby DP- 22.-23.5.2017

závěrečná zkouška – 30.-31.5.2017

odevzdání DP – do 18.4.2017

přihlášky v SIS – 17.4.2017

kontrola splnění stud.povinností  – 10.5.2017

podzimní termín

obhajoby DP- 4.-5.9.2017

závěrečná zkouška – 18.-19.9.

odevzdání DP – koncem července- bude upřesněno

přihlášky v SIS – 13.7.2017

kontrola splnění stud.povinností  – 23.8.2017

DP odevzdáváte ve 2 výtiscích na sekretariát

Okruhy otázek ke SZZK