Centrum výzkumu virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách-kognitivní psycholog v oblasti excelentního výzkumu DigiWell.

Kognitivní psycholog
Návrh inzerátu: Centrum výzkumu virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách vypisuje
výběrové řízení na pozici kognitivního psychologa v rámci operačního programu v oblasti
excelentního výzkumu s názvem DigiWell.
Typ pracovního poměru: pracovní smlouva, úvazek ve výši 0,5 s možností zapojení do dalších
projektů VR centra NUDZ
Předpokládaný nástup: 1.1.2024
Doba trvání pracovního poměru: na dobu určitou do 31.12. 2024 s možností prodloužení
Pracoviště: Centrum virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách, Národní ústav duševního
zdraví, Klecany
Co bude Vaší pracovní náplní:
• Vědecká, výzkumná a vývojová činnost v oblasti kognitivní psychologie
• Účast na výzkumném projektu v oblasti excelentního výzkumu s názvem Digiwell – podprojekt
zaměřený na využití online nástrojů s prvky virtuální reality v kognitivním tréninku u populace
seniorů.
• Účast na vývoji systému pro kognitivní trénink a kognitivních her (zejména testování a úprava
nastavení systému z pohledu výkonu seniorů).
• Testování kognitivních her u cílové populace seniorů v průběhu vývoje systému. Realizace
kognitivních tréninků a koordinace náboru seniorů, vstupní a výstupní kognitivní vyšetření s
cílem hodnocení efektivity tréninkového systému.
• Publikace výstupů výzkumu v rámci VR centra ve vědeckých časopisech a sbornících
dedikovaných NUDZ.
• Podílení se na přípravě grantů a získávání další finanční podpory v rámci finanční udržitelnosti
výzkumného centra.
• Účast na publicitě výzkumného centra mezi odbornou veřejností a uživateli.
• Realizace konzultační a obdobné činnosti související s vedením pregraduálních studentů.
Co od Vás očekáváme / hodnotící kritéria:
• VŠ vzdělání v oboru psychologie
• Zahájené postgraduální vzdělání nebo zájem o studium PhD v oboru Lékařské psychologie a
psychopatologie (1.LF UK) nebo oboru Neurověd (3.LF UK).
• Předchozí zkušenosti v oblasti psychologického výzkumu a uživatelského testování.
• Dobré komunikační dovednosti.
• Předchozí zkušenosti se seniorskou populací výhodou.
Co Vám můžeme nabídnout
• Příjemné pracovní prostředí a podporu týmu
• Zajímavou práci s terapeutickým zaměřením
• Odpovídající platové ohodnocení
• Dětskou skupinu na pracovišti
• Možnost podílet se na výzkumu

 

Kognitivní psycholog – https://www.nudz.cz/kariera/pracovni-pozice/kognitivni-psycholog/psycholozka

Úvod > nabídky > Centrum výzkumu virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách-kognitivní psycholog v oblasti excelentního výzkumu DigiWell.