Aktuality

  • DŮLEŽITÁ INFORMACE – PŘESUN TERMÍNU

Úvod do pedagogiky pro učitele se přesouvá z 3.1., což byl náhradní termín za 18.10.2019, na 17.1.2020 od 13:00 hod. do č. 328 – posl. 3. patro, Celetná 20 ( tam, ke byl i Úvod do psychologie – nutno projít č. 326).

 

  • Termíny testů z Úvodu do psychologie pro učitele ( předem se nezapisujete, přijdete na určené místo a napíšete si test):
8.1. v 16,00 hod. v č. 338; 23.1. v 15,00 hod. v č. 338 a 6.2. v 15,00 hod. také v č. 338.
V Praze dne 26.11.2019
  • Odevzdání závěrečných prací , přihlášky a indexu v prosinci 2019

Termín odevzdání závěrečných prací, přihlášky a indexu připadá dle harmonogramu ZZK na neděli 1.12., proto se POSOUVÁ NA PONDĚLÍ 2.12.2019.

V Praze dne 25.11.2019

 

  • Pedagogika II  

Všechny tří termíny přednášek, tj. 25.10., 22.11., 13.12.2019  se budou konat v č. 338 – 3. patro – naproti výtahu, Celetná 20, Praha 1  • Práce učitele se školní třídou se bude konat dne 15.1.2020 od 9-12,30 ve 328, Celetná 20, Praha 1

____________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

 

Organizační zajištění:

Jindra Dvořáková

úřední hodiny- pondělí 17:00-18:30, Celetná 20, Praha 1, místnost 308, tel.221619668