Aktuality

KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ

!!! Dne 24.4. se seminář s dr. Čápem posouvá od 11-13 hodin !!!

 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KURZU  CŽV UČITELSTVÍ PRO SŠ – DUBEN 2019

závěrečnou práci společně s indexem a přihláškou k závěrečné zkoušce odevzdávejte prosím doc. Gillernové  v těchto termínech:

Středa 24.4.2019  od 15:00 do 18:00 hod.  nebo čtvrtek 25.4.2019 od 14:00 do 16:00 hod.

Kdo uvažuje o odevzdání práce,  nechť napíše na mail: ilona.gillernova@ff.cuni.cz

Děkuji Vám

I. Gillernová

______________________________________________________________________

 

INFORMACE  

Počínaje lednem 2019 zajišťuje agendu Učitelství pro SŠ paní docentka Gillernová.

Obracejte se na ni mailem: ilona.gillernova@ff.cuni.cz  nebo osobně v konzultačních hodinách, které má prozatím ve středu 14-16 hod., pokud nezvolí jiné pro agendu Učitelství pro SŠ – sledujte proto tento web Aktuality …

Děkuji Vám

I.Dvořáková

___________________________________________________________________

 DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

_______________________________________________________________________

VYPSANÉ PŘEDMĚTY NA LETNÍ SEMESTRU AKAD. R. 2017/2018 NAJDETE POD POLOŽKOU INFORMACE KE STUDIU  – BOD Č. 2  – jde o všechny vypsané předměty v daném semestru, frekventanti si vybírají v souladu s plněním dílčích atestací – bod. č. 3 předměty, které splněny nemají…..

__________________________________________________________________________