Aktuality

!!!DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ ODEVZDÁVAJÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE – PŮVODNÍ TERMÍN 1.9.2020

vzhledem k tomu, že  ve dnech 24.8. až 12.9. jsem mimo Prahu, dohodla jsem se s doc. Gillernovou, že závěrečné práce s indexem a přihláškou k závěrečné práci může frekventant kurzu CŽV Učitelství pro SŠ odeslat  poštou tak, aby práce byla nejpozději  14.9.2020 na FF UK.  Možnost osobního předání  dne 14.9. bude od 12:00 do 18:00 hod. Najdete mě v č. 115, 1. patro, Celetná 20, Praha 1. Pokud budete posílat práci poštou, prosím na adresu: FF UK, katedra psychologie, k rukám Inky Dvořákové, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Prosila bych Vás ale, abyste byli tak laskavi a poslali mně mailem naskenovanou přihlášku k závěrečné zkoušce s uvedením kdo práci vedl,  v horním pravém rohu přihlášky do 31.8.2020, pokud vedoucí nebyl, napište nebyl. Pomůže mi to k rychlejší přípravě komise.  

Děkuji Vám

Inka Dvořáková

 

INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ZAPSAT  DO KURZU CŽV UČITELSTVÍ PRO SŠ SE ZAHÁJENÍM V AKADEMICKÉM, ROCE 2020/2021

Zápis do kurzu můžete provést na katedře buď 17.8.2020 –  budu již cca od 15:00 hod.  do 18:30 hod. nebo po mé dovolené dne 14.9.2020, t.j. pondělí od 12:00 do 18:30 hod. Najdete mě v č. 115, 1. patro, Celetná 20 – na dveřích je cedule s nápisem Konzultační hodiny katedry psychologie – moje jméno tam nefiguruje, ale přesto vstupte…

Pro Vaši informaci výuka některých předmětů začíná od 2.10.2020 – viz termíny přednášek na zimní semestr 2020/2021, které najdete pod KURZY CŽV, pak Učitelství pro SŠ, pak Informace ke studiu – bod č. 2 – pokud je uveden stále letní semestr, vyčkejte, bude aktualizováno.

Děkuji za pochopení a hlavně nezapomeňte vzít vše s sebou k zápisu…

Děkuji a přeji příjemné dny

Inka Dvořáková

___________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

 

Organizační zajištění:

Jindra Dvořáková

úřední hodiny- pondělí 17:00-18:30, Celetná 20, Praha 1, místnost 115, tel.221619662

V době 24.8.-12.9.2020 nebudu přítomna na pracovišti 

prosím event. mi pište na mail: inka.dvorakova@ff.cuni.cz nebo jindra.dvorakova@ff.cuni.cz

Děkuji