Aktuality

Oborový teoreticko-metodologický seminář  pro doktorandy

ve dnech 30.1. a 31.1.,2019

Program

 

Středa 30.ledna 2019, místn.č. 328 (nutno projít č. 326, Celetná 20, 3.p.)

10,30 – 12,00 prof. PhDr. H. Jeřábek, CSc.: Vztah teorie a empirického výzkumu.

13,00 – 16,30 PhDr. L. Stehlík, Ph.D.: Výhody a úskalí bayesovských metod v    psychologickém výzkumu. 

 

Čtvrtek 31.ledna 2019, místn.č. 328 (nutno projít č. 326, Celetná 20, 3.p.)

9,00 – 12,00 Mgr. Eva Kyselá, Ph.D.: Operacionalizace postojů v dotazníkových šetřeních sociálně-psychologických modelech chování

13,00 – 17,00 doc. PhDr. MUDr. Mgr. R. Bahbouh, Ph.D.: Investigativní metodologie aneb jak se stát soukromým detektivem ve světě vědy.

 

Seminář je určen pro ty doktorandy, kteří mají OTMS uveden jako povinnost v Individuálním studijním plánu a dosud ho nemají splněn – informace k seminární práci, která je výstupem z tohoto semináře,  najdete na webu katedry psychologie pod Doktorským studiem v kapitole „Začátek studia a Individuální studijní plán“.

Účast na přednáškách v obou dnech je povinná……

 

 

 

Úvod > Studium > Doktorské > Aktuality