Příprava ke studiu oboru psychologie na FFUK v Praze

Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie a upevnit zájem o obor

Obsah kurzu směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Hlavní část tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie. Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin
Časové rozvržení: soboty  od 9:30-14:15, nám.J.Palacha 2, Praha 1

Rozvrh kurzu s pozvánkou  bude zaslán na Váš zadaný email na konci prosince (nebo začátku ledna).

Cena: 4600,- Kč

Obsahová garance: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Václav Mertin
Organizační zabezpečení: Radka Hradcová, tel.221619667, radka.hradcova@ff.cuni.cz

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA: ZDE   příjem přihlášek asi od listopadu

Pokud nejste studenti (popř. absolventi) jiných oborů na UK a nemáte přístup do systému – na váš email přijde jednorázové heslo, které si po přihlášení ihned změňte (vlevo nahoře nad logem univerzity). Pak tyto přihlašovací údaje vám budou sloužit např. ke kontrole této přihlášky, podání jiných přihlášek na kurzy nebo k přijímacímu řízení v rámci Univerzity Karlovy.

  • Pokud jste studenti (popř. absolventi) jiných oborů na UK a máte již přístup do systému, přihlašte se Vašimi přihlašovacími údaji.
  • Přihlášku ke kurzu najdete pod Programy CŽV.

Všechny přihlášky, jak na kurz, tak k přijímacímu řízení pak najdete pod Moje přihlášky (všechny vámi zadané údaje se propisují do všech přihlášek zadávané přes tento systém)

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium > Příprava ke studiu oboru psychologie na FFUK v Praze