Příprava ke studiu oboru psychologie na FFUK

Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie a upevnit zájem o obor

Obsah kurzu směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Hlavní část tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie. Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin

Termíny: 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 10.3., 31.3., 14.4., 21.4. 2018 -od 9:30-14:15, nám.J.Palacha 2, Praha 1, učebna 131 (Změny vyhrazeny)

Cena: 4600,- Kč

Obsahová garance: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Václav Mertin
Organizační zabezpečení: Radka Hradcová, tel.221619667, radka.hradcova@ff.cuni.cz

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA: ZDE   přihlašovat se můžete (a platit též) nejpozději do 17.1. 2018- TECHNICKÁ ZÁVADA – napište mi na email

   Pokud  budete chtít přihlášku zrušit, pak se neprodleně  odhlašte na tento email

Informace k přihlášce:

  • Pokud nejste studenti (popř. absolventi) jiných oborů na UK a ještě jste nepodali žádnou přihlášku, nemáte přístup do systému – na váš email přijde jednorázové heslo, které si po přihlášení ihned změňte (vlevo nahoře nad logem univerzity). Pak tyto přihlašovací údaje vám budou sloužit např. ke kontrole této přihlášky, podání jiných přihlášek na kurzy nebo k přijímacímu řízení v rámci Univerzity Karlovy.
  • Přihlášku ke kurzu najdete pod Programy CŽV – kód programu 4213.

Po vyplnění všech údajů přihlášky, zaškrtněte na konci všechny 3 políčka (hlavně to poslední !) a dejte Uložit.

Na Vámi registrovaný email přijdou údaje k platbě kurzovného, které uhraďte nejpozději do 17.1.2018

Při zadávání platby pečlivě zkontrolujte, zda jste vyplnili vše dle pokynů !! NEZAPOMEŃTE NA variabilní a specifický symbol

 

  • Pokud jste studenti (popř. absolventi) jiných oborů na UK nebo jste již podali přihlášku (i v minulosti) přes tento systém, tak již máte přihlašovací údaje.
  • Přihlášku ke kurzu najdete pod Programy CŽV – kód programu 4213.

 

  Všechny přihlášky, jak na kurz, tak k přijímacímu řízení pak najdete pod Moje přihlášky (všechny vámi zadané údaje se propisují do všech přihlášek zadávané přes tento systém)

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium > Příprava ke studiu oboru psychologie na FFUK