Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Úterý 11.00 - 12:00 hod, Celetná 20, místnost 153b, nebo Přírodovědecká fakulta UK Viničná 7, nebo on-line (po předchozí domluvě)

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 16 - STOCKHAUS
Místnost č. 153B

 • 2012 Mgr. – Obecná antropologie FHS UK
 • 2019 Ph.D. – Lékařská psychologie a psychopatologie, Sexuologický ústav a 1.LF UK

Odborné stáže:

2016-18 Institute of Psychology, University of Sao Paulo, Citade Universitária, Sao Paulo, Brazílie
2015 Faculty of Health and Life Sciences, Northumbira University, Newcastle Upon Tyne, UK
2014 Institute of Psycholog, University of Brasília, Brazílie

 

Zabezpečované předměty:

 • Evoluční psychologie
 • Sociální psychologie
 • Diplomový seminář sociální psychologie

Publikace

 • Fišerová A., Havlíček J., Urban M., Urban K., Štěrbová Z.: Parental Interference in Offspring's Mate Choice: Sets of Actions and Counteractions Based on Both Perspectives. Archives of Sexual Behavior, 2023, č. • no. 52, s. • p. 2447-2463. ISSN 0004-0002.
 • Třebický V., Delplanque S., Ferdenzi C., Fink B., Jelínková L., Pátková Ž., Roberts S., Röder S., Saxton T., Schwambergová D., Štěrbová Z., Třebická Fialová J., Havlíček J.: Cross-modal associations of human body odour attractiveness with facial and vocal attractiveness provide little support for the backup signals hypothesis: A systematic review and meta-analysis. Evolution and Human Behavior, 2023, č. • no. 44, s. • p. 19-29. ISSN 1090-5138.
 • Jonason P., Czerwiński S., Brewer G., Cândea C., De Backer C., Fernández A., Garcia J., Koehn M., Kruger D., Massar K., Oberzaucher E., Quintelier K., Štěrbová Z., van Geffen R.: Three factors of the Intrasexual Competition Scale? Personality and Individual Differences, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 112312-112315. ISSN 0191-8869.
 • Csajbók Z., Štěrbová Z., Brewer G., Cândea C., De Backer C., Fernández A., Fisher M., Garcia J., Kruger D., Massar K., Oberzaucher E., Quintelier K., van Geffen R., Valentova J.: Individual Differences in How Desirable People Think They Are as a Mate. Archives of Sexual Behavior, 2023, č. • no. 52, s. • p. 2475-2490. ISSN 0004-0002.
 • Csajbók Z., Štěrbová Z., Jonason P., Čermáková P., Dóka Á., Havlíček J.: Variation in depressive symptom trajectories in a large sample of couples. Translational Psychiatry [online], 2022, č. • no. 12. ISSN 2158-3188.
 • Varella M., Štěrbová Z., Bártová K., Fisher M., Valentova J.: Evolution of Artistic and Athletic Propensities: Testing of Intersexual Selection and Intrasexual Competition. Frontiers in Psychology [online], 2022, č. • no. 13. ISSN 1664-1078.
 • Havlíček J., Csajbók Z., Štěrbová Z.: Human Mate Choice. In Freeberg T., Ridley A., d’Ettorre P.: The Routledge International Handbook of Comparative Psychology. New York, Routledge, 2022, s. • p. 338-354. ISBN 978-1-00-309186-8.
 • Štěrbová Z., Bártová K., Martinec Nováková L., Correa Varella M., Havlíček J., Varella Valentova J.: Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences, 2021, č. • no. 168. ISSN 0191-8869.
 • Šaffa G., Štěrbová Z., Prokop P.: Parental Investment Is Biased toward Children Named for Their Fathers. Human Nature, 2021, č. • no. 32, s. • p. 387-405. ISSN 1045-6767.
 • Kuncová L., Štěrbová Z., Havlíček J.: Prevalence incestu a faktory, které ji ovlivňují. Psychiatrie, 2021, č. • no. 25, s. • p. 15-21. ISSN 1211-7579.
 • Štěrbová Z., Bártová K., Varella Valentova J., Havlíček J.: Partnerská podobnost a její vliv na kvalitu vztahu. E-psychologie, 2021, č. • no. 15, s. • p. 29-42. ISSN 1802-8853.
 • Kuncová L., Štěrbová Z., Havlíček J.: Vyhýbání se incestu: Kulturní a evoluční perspektiva. Psychiatrie, 2021, č. • no. 25, s. • p. 68-71. ISSN 1211-7579.
 • Bártová K., Štěrbová Z., Correa Varella M., Varella Valentova J.: Femininity in men and masculinity in women is positively related to sociosexuality. Personality and Individual Differences, 2020, č. • no. 152. ISSN 0191-8869.
 • Bártová K., Štěrbová Z.: Mating Strategies. In Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Cham, Springer, 2020 ISBN 978-3-319-16999-6.
 • Valentova J., Moraes Junior F., Štěrbová Z., Correa M., Fisher M.: The association between Dark Triad traits and sociosexuality with mating and parenting efforts: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 2020, č. • no. 154. ISSN 0191-8869.
 • Třebický V., Fialová J., Stella D., Coufalová K., Pavelka R., Kleisner K., Kuba R., Štěrbová Z., Havlíček J.: Predictors of Fighting Ability Inferences Based on Faces. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 9. ISSN 1664-1078.
 • Štěrbová Z., Tureček P., Kleisner K.: Consistency of mate choice in eye and hair colour: Testing possible mechanisms. Evolution and Human Behavior, 2019, č. • no. 40, s. • p. 74-81. ISSN 1090-5138.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Štěrbová Z., Čepický P., Havlíček J.: The effects of intrapartum synthetic oxytocin on maternal postpartum mood: findings from a prospective observational study. Archives of Women's Mental Health, 2019, č. • no. 22, s. • p. 485-491. ISSN 1434-1816.
 • Štěrbová Z., Tureček P., Kleisner K.: She Always Steps in the Same River: Similarity Among Long-Term Partners in Their Demographic, Physical, and Personality Characteristics. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1664-1078.
 • Třebický V., Fialová J., Stella D., Štěrbová Z., Kleisner K., Havlíček J.: 360 Degrees of Facial Perception: Congruence in Perception of Frontal Portrait, Profile, and Rotation Photographs. Frontiers in Psychology, 2018, č. • no. 9. ISSN 1664-1078.
 • Štěrbová Z., Třebický V., Havlíček J., Tureček P., Varella M., Varella Valentova J.: Father's physique influences mate preferences but not the actual choice of male somatotype in heterosexual women and homosexual men. Evolution and Human Behavior, 2018, č. • no. 39, s. • p. 130-138. ISSN 1090-5138.
 • Štěrbová Z., Bártová K., Martinec Nováková L., Correra Varella M., Havlíček J., Varella Valentova J.: Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 2017, č. • no. 112, s. • p. 90-96. ISSN 0191-8869.
 • Valentova Varella J., Varella M., Bártová K., Štěrbová Z., Dixson B.: Mate preferences and choices for facial and body hair in heterosexual women and homosexual men: Influence of sex, population, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior, 2017, č. • no. 38, s. • p. 241-248. ISSN 1090-5138.
 • Havlíček J., Třebický V., Varella Valentová J., Kleisner K., Akoko R., Fialová J., Jash R., Kočnar T., Pereira K., Štěrbová Z., Varella M., Vokurková J., Vunan E., Roberts S.: Men's preferences for women's breast size and shape in four cultures. Evolution and Human Behavior, 2017, č. • no. 38, s. • p. 217-226. ISSN 1090-5138.
 • Bártová K., Štěrbová Z., Martinec Nováková L., Binter J., Correra Varella M., Varella Valentova J.: Homogamy in Masculinity-Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 2017, č. • no. 46, s. • p. 1349-1359. ISSN 0004-0002.
 • Valentova Varella J., Bártová K., Štěrbová Z., Varella M.: Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences, 2017, č. • no. 104, s. • p. 313-319. ISSN 0191-8869.
 • Štěrbová Z., Havlíček J.: Sexuální imprinting v komparativní perspektivě. In Kesner L., Horáček j., Höschl C., Španiel F.: Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha, Galén, 2016, s. • p. 130-136. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Valentova Varella J., Štěrbová Z., Bártová K., Varella M.: Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 2016, č. • no. 101, s. • p. 160-166. ISSN 0191-8869.
 • Bártová K., Štěrbová Z., Martinec Nováková L., Binter J., Varella M., Varella Valentova J.: Souvislost maskulinity - femininity a partnerské spokojenosti u dlouhodobých mužských homosexuálních párů. In Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů. Brno, CERM, 2016, s. • p. 8-15. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Bártová K., Štěrbová Z., Varella Valentova J.: Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie, 2016, č. • no. 60, s. • p. 153-168. ISSN 0009-062X.
 • Varella Valentova J., Bártová K., Štěrbová Z., Varella M.: Preferred and actual relative height are related to sex, sexual orientation, and dominance: Evidence from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 2016, č. • no. 100, s. • p. 145-150. ISSN 0191-8869.
 • Štěrbová Z., Valentová J.: Vrána k vráně aneb protiklady se přitahují: Vliv homogamie a komplementarity na výběr partnera. Vesmír, 2012, č. • no. 91, s. • p. 108-109. ISSN 0042-4544.

Závěrečné práce

 
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.