Špinka Marek

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

Konzultační hodiny
  • Středa/Wednesday 11:40-12:15 (po dohodě/ask for appointment by email ) Celetná 20, místnost/door 315,

narozen 1957

1981 absolvoval zoologii na PřF UK

1991  CSc.

2008  habilitace na České zemědělské univerzitě v Praze

Kontakt:
e-mail:spinka.marek@vuzv.cz

Přehled zabezpečovaných předmětů:

  • Srovnávací psychologie
  • Evoluční psychologie (spolu s týmem přednášejících)

volitelné:

• Seminář analýzy odborných textů z experimentální, srovnávací a biologické psychologie (spolu s Dr. Terezou Nekovářovou a Dr. Kamilem Vlčkem)

Publikace

    Úvod > Katedra > Vyučující > Špinka Marek