2nd World Psychological Forum

Crossroads of Interdisciplinarity
20 – 22 September 2017
Brno, Czech Republic

Continue here

23rd Congress of the WASH

23rd Congress of the World Association for Sexual Health, May 28-31, 2017, Clarion Congress Hotel, Prague

Continue here

7. česko-slovenské sympozium PCA

Společnost pro vzdělávání v PCA ve spolupráci s FF UK Praha

za podpory Institutu PCA Praha a PCA Institutu Ister Bratislava Vás zvou na 7. česko – slovenské sympozium PCA, které se bude konat 2. – 3. 6. 2017.

Continue here