Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Consulting hours
 • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/
Address

Department of Psychology
Místnost č. 142B

born in 1954; graduated Psychology in 1978  at Faculty of Arts, Charles University in Prague; in 1999 Ph.D.; in 2000 habilitation; in 2003 Professor of Clinical Psychology; in 2014 DSc.

Contact:
e-mail: petr.weiss@ff.cuni.cz

Overview compulsory subjects:
Sexual Psychology

Field Practice and Internships

 

Publikace

 • Bártová K., Novák O., Weiss P., Klapilová K.: Personality traits and sociosexual orientation are related to sexual inhibition and sexual excitation scales: Evidence from the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 2021, č. • no. 171. ISSN 0191-8869.
 • Bártová K., Androvičová R., Krejčová L., Weiss P., Klapilová K.: The Prevalence of Paraphilic Interests in the Czech Population : Preference, Arousal, the Use of Pornography, Fantasy, and Behavior. Journal of Sex Research, 2021, č. • no. 58, s. • p. 86-96. ISSN 0022-4499.
 • Lexová E., Weiss P.: Souvislosti mezi konzumací pornografických materiálů a partnerskou sexuální aktivitou. Česká a slovenská psychiatrie, 2021, č. • no. 117, s. • p. 20-25. ISSN 1212-0383.
 • Průšová D., Weiss P.: Strategie partnerské komunikace, sexuální spokojenost a iniciace sexuálních aktivit v dlouhodobých romantických vztazích. Sexuológia, 2021, č. • no. 21, s. • p. 18-25. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Sexuální zneužití - pachatelé a oběti. In Procházková J., Janošová P., Svobodová P.: Následky násilí páchaného na dětech a dětmi. Praha, Karolinum, 2021, s. • p. 74-78. ISBN 978-80-246-4794-4.
 • Lexová E., Weiss P.: Dosavadní poznatky v oblasti konzumace pornografických materiálů a partnerské sexuální aktivity. Sexuológia, 2020, č. • no. 20, s. • p. 25-30. ISSN 1335-8820.
 • Kamnerdsiri W., Fox C., Weiss P.: Impact of Childhood Sexual Assault on Sexual Function in the Czech Male Population. Sexual Medicine [online], 2020, č. • no. 8, s. • p. 446-453. ISSN 2050-1161.
 • Fifková H., Weiss P., Neumann D., Weiss V.: Doporučený postup pro sexuology v péči o transsexuální pacienty. Česká a slovenská psychiatrie, 2020, č. • no. 116, s. • p. 105-107. ISSN 1212-0383.
 • Lexová E., Weiss P.: Pornografie a partnerská sexuální aktivita. In Mitlöhner M., Prouzová Z.: 28. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., 2020, s. • p. 64-66. ISBN 978-80-907936-0-6.
 • Šonská Steklíková E., Weiss P.: Sexualita v seniu. Sexuológia, 2020, č. • no. 20, s. • p. 18-24. ISSN 1335-8820.
 • Müllerová J., Weiss P.: Plastic surgery in gynaecology: Factors affecting women's decision to undergo labiaplasty. Mind the risk of body dysmorphic disorder: A review. Journal of Women & Aging, 2020, č. • no. 32, s. • p. 241-258. ISSN 0895-2841.
 • Zdych R., Pospíšilová Z., Weiss P.: Sexuální kriminalita z právního pohledu: komparace vybraných skutkových podstat. Sexuológia, 2020, č. • no. 20, s. • p. 15-17. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Sexuologie. In Bartůněk P., Povýšil C.: Proměny času - proměny zdraví : 100 let české populace z pohledu klinika, patologa a reprezentantů hlavních medicínských specializací. Praha, OPTIO CZ, 2020, s. • p. 321-327. ISBN 978-80-88011-07-1.
 • Koliba P., Weiss P., Němec M., Dibonová M.: Sexuální výchova pro studenty porodní asistence a ošetřovatelství. Praha, Grada, 2019. 184 s. • p. ISBN 978-80-271-2039-0.
 • Klapilová K., Demidova L., Elliott H., Flinton C., Weiss P., Fedoroff J.: Psychological treatment of problematic sexual interests: cross-country comparison. International Review of Psychiatry, 2019, č. • no. 39, s. • p. 169-180. ISSN 0954-0261.
 • Pichlerová D., Bob P., Zmolikova J., Herlesova J., Ptáček R., Laker M., Raboch J., Fait T., Weiss P.: Sexual Dysfunctions in Obese Women Before and After Bariatric Surgery. Medical Science Monitor [online], 2019, č. • no. 25, s. • p. 3108-3114. ISSN 1643-3750.
 • Raboch J., Adámková V., Bob P., Kitzlerová E., Kučera Z., Kunešová M., Miovský M., Mourek J., Müller M., Papežová H., Pavlát J., Procházková P., Ptáček R., Raszka M., Weiss P. , et al.: Duševní zdraví a životní styl : psychiatrie životním stylem. Praha, Mladá fronta, 2019. 295 s. • p. ISBN 978-80-204-5501-7.
 • Weiss P., Procházka I.: Sexuální orientace. In Sexuální výchova pro studenty porodní asistence a ošetřovatelství. Praha, Grada Publishing, 2019, s. • p. 103-107. ISBN 978-80-271-2039-0.
 • Brody S., Costa R., Klapilová K., Weiss P.: Specifically Penile-Vaginal Intercourse Frequency Is Associated With Better Relationship Satisfaction: A Commentary on Hicks, McNulty, Meltzer, and Olson (2016). Psychological Science, 2018, č. • no. 29, s. • p. 667-669. ISSN 0956-7976.
 • Kamnerdsiri W., Rodriguez Martinez J., Fox C., Weiss P.: Clinical correlation between erectile function and ejaculatory function in the Czech male population. PLoS One, 2018, č. • no. 13. ISSN 1932-6203.
 • Schmitt D., Alcalay L., Allik J., Alves I., Anderson C., Angelini A., Asendorpf J., Austers I., Balaguer I., Baptista A., Bender S., Bennett K., Bianchi G., Birashk B., Weiss P. , et al.: Narcissism and the Strategic Pursuit of Short-Term Mating: Universal Links across 11 World Regions of the International Sexuality Description Project-2. Psihologijske Teme, 2017, č. • no. 26, s. • p. 89-137. ISSN 1332-0742.
 • Pastor Z., Weiss P., Sigmundova D.: Trends in Sexual Behaviour in Czech Schoolchildren between 2002-2014. Central European Journal of Public Health, 2017, č. • no. 25. ISSN 1210-7778.
 • Šonská Steklíková E., Niederlová M., Schneider Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování a sexuální spokojenost perimenopauzálních a postmenopauzálních žen. Sexuológia, 2017, č. • no. 17, s. • p. 19-22. ISSN 1335-8820.
 • Chovanec M., Vrzáčková P., Turčan P., Weiss P.: Poruchy lubrikácie u ženy a ich liečba. In Sborník přednášek z XXVIII. Bohnických sexuologických dnů. Brno, CERM, 2017, s. • p. 18-26. ISBN 978-80-7204-952-3.
 • Weiss P.: Sexuální revoluce 20. a 21. století. In Sborník přednášek z XXVIII. Bohnických sexuologických dnů. Brno, CERM, 2017, s. • p. 76-87. ISBN 978-80-7204-952-3.
 • Müllerová J., Weiss P.: Motivational factors of women seeking labiaplasty: a Review. Journal of Women’s Health, Issues & Care, 2017, č. • no. 6. ISSN 2325-9795.
 • Weiss P.: Sexuální zdraví. Sexuológia, 2017, č. • no. 17, s. • p. 12-18. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Poruchy sexuální preference. Praha, Galén, 2017. 440 s. • p. ISBN 978-80-7492-310-4.
 • Zvěřina J., Weiss P., Hollý M.: Terapeutické kastrace. Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 18-23. ISSN 1335-8820.
 • Žmolíková J., Pichlerová D., Bob P., Schücková D., Herlesová J., Weiss P.: Splitting, impulsivity, and intimate partnerships in young obese women seeking bariatric treatment. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2016, č. • no. 12, s. • p. 2343-2347. ISSN 1178-2021.
 • Brody S., Klapilová K., Weiss P.: Women's masturbation history, vaginal orgasm consistency, and sexual and relationship satisfaction. Journal of Sexual Medicine [online], 2016, č. • no. 13, s. • p. 227-227. ISSN 1743-6109.
 • Chovanec M., Weiss P.: Penis captivus - fikcia alebo realita? Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 20-23. ISSN 1335-8820.
 • Máthé R., Weiss P., Zvěřina J.: Prieniky sexuológie. Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 6-12. ISSN 1335-8820.
 • Krejčová L., Binter J., Pastor Z., Weiss P., Klapilová K.: Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. • p. 40-51. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Zvěřina J., Weiss P., Hollý M.: Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů. Psychiatrie pro praxi, 2016, č. • no. 17, s. • p. 15-17. ISSN 1213-0508.
 • Tichotová L., Weiss P.: Masturbace a masturbační chování žen v České republice. Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 24-29. ISSN 1335-8820.
 • Zvěřina J., Weiss P., Hollý M.: Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny. Brno, CERM, 2016, s. • p. 93-100. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Müllerová J., Weiss P.: Body dysmorphic disorder and importance of recognizing and treating for plastic surgery: a review. Cientia e technica. Vitiviniola: A science and technology journal, 2016, č. • no. 31, s. • p. 1-23. ISSN 0254-0223.
 • Ottová B., Weiss P.: Ženská nálada a užívání hormonální antikoncepce. Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 6-10. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Zvláštnosti lidské sexuality II. In XXVII. Bohnické sexuologické dny. Brno, Akademické nakladattelství CERM, 2016, s. • p. 77-92. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Pichlerová D., Herlesová J., Weiss P.: Sexuální dysfunkce u obézních diabetiků. Urologie pro praxi, 2016, č. • no. 17, s. • p. 222-225. ISSN 1213-1768.
 • Chovanec M., Weiss P.: Sexuálne dysfunkcie u závislých. In XXVII. Bohnické sexuologické dny. Brno, Akademické nakladatelství Cerm, 2015, s. • p. 24-31. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Lukáčová V., Weiss P.: Sexualita lidí s vysocefunkčním autismem - dosavadní poznatky. Sexuológia, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 20-24. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Sex a emoce. In Moc emocí. Brno, Tribun EU, 2015, s. • p. 136-142. ISBN 978-80-263-0895-9.
 • Chovanec M., Vrzáčková P., Tručan P., Weiss P.: Poruchy lubrikácie u ženy a ich liečba. Sexuológia, 2015, č. • no. 15, s. • p. 13-18. ISSN 1335-8820.
 • Chovanec M., Weiss P.: Sexuálne dysfunkcie u ľudí závislých od alkoholu. Sexuológia, 2015, č. • no. 15, s. • p. 37-41. ISSN 1335-8820.
 • Weiss V., Weiss P., Fifková H.: Naše zkušenosti s hormonální léčbou transsexuálních pacientů. Vnitřní lékařství, 2015, č. • no. 61, s. • p. 197-201. ISSN 0042-773X.
 • Bar-Johnson M., Weiss P.: A Comparison of Male Sex Workers in Prague: Internet Escorts versus Men Who Work in Specialized Bars and Clubs. Journal of Sex Research, 2015, č. • no. 52, s. • p. 338-346. ISSN 0022-4499.
 • Weiss P., Jílková J.: Jeřáb není řešení - rozhovor. Zdravotnictví a Medicína, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 44-44. ISSN 2336-2987.
 • Weiss P., Lukáčová V.: Sexuální zneužívání. Vox pediatriae, 2015, č. • no. 15, s. • p. 26-30. ISSN 1213-2241.
 • Ottová B., Weiss P.: Psychické změny u žen v důsledku užívání hormonální antikoncepce. Česká gynekologie, 2015, č. • no. 80, s. • p. 355-359. ISSN 1210-7832.
 • Brody S., Weiss P.: Erectile Dysfunction and Premature Ejaculation: Interrelationships and Psychosexual Factors. Journal of Sexual Medicine, 2015, č. • no. 12, s. • p. 398-404. ISSN 1743-6095.
 • Weiss P., Lukáčová V.: Sexuální zneužívání dívek. Moderní gynekologie a porodnictví, 2015, č. • no. 23, s. • p. 315-327. ISSN 1211-1058.
 • Weiss P., Daneš L.: Předčasná ejakulace. Praktický lékař, 2014, č. • no. 94, s. • p. 94-98. ISSN 0032-6739.
 • Weiss P.: Psychogenní erektilní dysfunkce. In Angiologie 2014. Praha, Maxdorf-Jesenius, 2014, s. • p. 28-29. ISBN 978-80-7345-412-8.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Erektilní dysfunkce u chronických uživatelů marihuany. Sexuológia, 2014, č. • no. neuveden, s. • p. 28-33. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Partnerská a sexuální spokojenost českých mužů a žen středního věku. Zdravotnické noviny, příloha Lékařské listy, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 23-25. ISSN 0044-1996.
 • Zvěřina J., Weiss P.: Sexuální chování obyvatel České republiky. Rodinné listy, 2014, č. • no. 3, s. • p. 39-40. ISSN 1805-0824.
 • Weiss P., Ondřichová L.: Weissova navigace sexem. Praha, Columbus, 2014. 208 s. • p. ISBN 978-80-87588-43-7.
 • Pichlerová D., Herlesová J., Weiss P.: Obezita a její vliv na sexuální poruchy u žen. Praktická gynekologie, 2014, č. • no. 18, s. • p. 251-253. ISSN 1211-6645.
 • Klapilová K., Cobey K., Wells T., Roberts C., Weiss P., Havlíček J.: Current Hormonal Contraceptive Use Predicts Female Extra Pair and Dyadic Sexual Behavior: Evidence Based on Czech National Survey Data. Evolutionary Psychology, 2014, č. • no. 12, s. • p. 36-52. ISSN 1474-7049.
 • Bar - Johnson M., Weiss P.: Mental Health and Sexual Identity in a Sample of Male Sex Workers in the Czech Republic. Medical Science Monitor [online], 2014, č. • no. 20, s. • p. 1682-1686. ISSN 1643-3750.
 • Weiss P.: Sexuální chování obyvatel ČR 2013. In Sborník referátů z X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Brno, PS ČLS, 2014, s. • p. 140-144. ISBN 978-80-263-0702-0.
 • Chovanec M., Weiss P.: Mýty v sexe u zdravotne znevýhodnených osob. In XXVI. Bohnické sexuologické dnyI. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014, s. • p. 14-18. ISBN 978-80-7204-913-4.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Filozofie sexuální touhy. Sexuológia, 2014, č. • no. 14, s. • p. 6-13. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Partnerská a sexuální spokojenost českých mužů a žen středního věku. In Sborník přednášek z 26. Bohnických sexuologických dnů. Brno, CERM, 2014, s. • p. 65-65. ISBN 978-80-7204-913-4.
 • Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Varella Valentova J., Krejčová L., Weiss P., Kleisner K., Keil P., Binter J.: Prevalence zoofilního chování v české sadomasochistické komunitě. In Večerka K.: Metodologické problémy identifikace a interpretace sociálních deviací. Praha, Masarykova česká sociologická společnost. Sekce sociální patologie, 2014, s. • p. 129-131. ISBN 978-80-905443-1-4.
 • Fifková H., Weiss P., Neumann D.: Komplexní péče o děti a dospívající s poruchami pohlavní identity. Vox pediatriae, 2014, č. • no. 14, s. • p. 21-22. ISSN 1213-2241.
 • Chovanec M., Weiss P.: Zdravotne znevýhodnené osoby a ich mýty v sexe. In Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Praha, Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2014, s. • p. 19-22. ISBN 978-80-905696-0-7.
 • Weiss P.: Lidská exualita. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze,Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 154-160. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Ptáček R., Bartůněk P., Císařová D., Čeledová L., Čepický P., Čevela R., Drábková J., Haškovcová H., Kalvach P., Krška Z., Báca M., Mach J., Měšťák J., Mlynářová D., Weiss P. , et al.: Lege artis v medicíně. Praha, Grada, 2013. 232 s. • p. ISBN 978-80-247-5126-9.
 • Janáčková L., Válka J., Weiss P.: Psychologické aspekty estetických operací na genitálu. Urologie pro praxi, 2013, č. • no. 14, s. • p. 26-27. ISSN 1213-1768.
 • Weiss P.: Koitální debut. In Kalman M., Vašíčková J.: Zdraví a životní styl dětí a školáků. Olomouc, Univerzita Palackého, 2013, s. • p. 137-142. ISBN 978-80-244-3409-4.
 • Daneš L., Weiss P.: Možnosti terapie předčasné ejakulace. Medicína pro praxi, 2013, č. • no. 10, s. • p. 297-299. ISSN 1214-8687.
 • Weiss P.: Mýty v sexu II. In XX. Sborník z konference Jiráskovy chirurgické dny s mezinárodní účastí. Praha, Medin, 2013 ISBN 978-80-260-4306-5.
 • Weiss P.: Lidská sexualita. In Gillernová I.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Zvole, 24U, 2013, s. • p. 154-160. ISBN 978-80-87893-00-5.
 • Daneš L., Weiss P.: Terapie předčasné ejakulace. Psychiatrie pro praxi, 2013, č. • no. 14, s. • p. 155-157. ISSN 1213-0508.
 • Weiss P.: Myths in sex. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2013, č. • no. 18, s. • p. 231-231. ISSN 1362-5187.
 • Klapilová K., Weiss P., Havlíček J.: Ženská sexualita v průběhu menstruačního cyklu. Sexuológia, 2013, č. • no. neuveden, s. • p. 13-22. ISSN 1335-8820.
 • Daneš L., Weiss P.: Možnosti terapie předčasné ejakulace. Urologie pro praxi, 2013, č. • no. 14, s. • p. 174-177. ISSN 1213-1768.
 • Dean J., Shechter A., Vertkin A., Weiss P., Yaman O., Hodik M., Ginovker A.: Sexual Health and Overall Wellness (SHOW) survey in men and women in selected European and Middle Eastern countries. Journal of International Medical Research, 2013, č. • no. 41, s. • p. 482-492. ISSN 0300-0605.
 • Kotkova P., Weiss P.: Psychiatric factors related to sexual functioning in patients with Parkinson's disease. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2013, č. • no. 115, s. • p. 419-424. ISSN 0303-8467.
 • Vrzáčková P., Sláma J., Cibula D., Weiss P.: Sexualita ženy po prosté a radikální hysterektomii. Gynekolog, 2013, č. • no. 22, s. • p. 149-154. ISSN 1210-1133.
 • Brody S., Weiss P.: Slimmer Women's Waist is Associated with Better Erectile Function in Men Independent of Age. Archives of Sexual Behavior, 2013, č. • no. 42, s. • p. 1191-1198. ISSN 0004-0002.
 • Klapilová K., Konečná M., Weiss P., Havlíček J.: Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 14-21. ISSN 1212-0383.
 • Gregorová P., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Contraceptive behaviour of Czech and Romanian women: comparison of representative national samples. a. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2012, č. • no. 154, s. • p. 163-166. ISSN 0301-2115.
 • Brody S., Weiss P.: Simultaneous Penile-Vaginal Orgasm Is Associated with Sexual Satisfaction. Journal of Sexual Medicine, 2012, č. • no. 9, s. • p. 2476-2477. ISSN 1743-6095.
 • Hollá K., Weiss P., Hollý M.: K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi. Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 253-266. ISSN 0009-062X.
 • Weiss P.: Poruchy pohlavní identity. Psychiatrie pro praxi, 2012, č. • no. 13, s. • p. 104-107. ISSN 1213-0508.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Sexuální chování obyvatel ČR (srovnání let 1993 a 1998). In Štěrbová D.: Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 40-44. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR. In Štěrbová D.: Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 63-67. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P.: Klasifikace sexuálních deviací. In Štěrbová D.: Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 74-83. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Janáčková L.: Monogamie a polygamie. In Štěrbová D.: Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 103-108. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Diamond M., Jozífková E., Weiss P.: The Availability of Child Pornography Lowers the Incidence of Sex Crimes Against Children. In Nelson D.: Online Pornography. Gale, Greenhaven Press, 2012, s. • p. 146-159. ISBN 0-000-00000-0.
 • Holla K., Jezek S., Weiss P., Pastor Z., Holly M.: The Prevalence and Risk Factors of Sexual Dysfunction amongst Czech Women. International Journal of Sexual Health, 2012, č. • no. 24, s. • p. 218-225. ISSN 1931-7611.
 • Hollá K., Ježek S., Weiss P., Pastor Z., Hollý M.: The Prevalence and Risk Factors of Sexual Dysfunction among Czech Women. International Journal of Sexual Health, 2012, č. • no. 24, s. • p. 218-225. ISSN 1931-7611.
 • Hollá K., Weiss P., Hollý M.: K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi. Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 253-266. ISSN 0009-062X.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Marihuana a sexuální prožitek. Sexuológia, 2012, č. • no. 12, s. • p. 43-46. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR. In Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 63-67. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Sexuální zneužívání v České republice, výsledky národního průzkumu. In XXIII. Bohnické sexuologické dny - sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2012, s. • p. 113-116. ISBN 978-80-7204-783-3.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Sexuální chování obyvatel ČR (srovnání let 1993 a 1998). In Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 40-44. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Pachatele sexuálního násilí v České republice. In XXIII. Bohnické sexuologické dna sborník textů. Brno, Akademické nakladatrelství CERM, 2012, s. • p. 109-112. ISBN 978-80-7204-783-3.
 • Weiss P., Janáčková L.: Monogamie a polygamie. In Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 103-109. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Fifková H., Procházka I.: Transsexuality in the Czech Republic - situation and trends. Sexuológia, 2012, č. • no. 11, s. • p. 11-13. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Poruchy pohlavní identity. Psychiatrie pro praxi, 2012, č. • no. 13, s. • p. 104-107. ISSN 1213-0508.
 • Weiss P.: Klasifikace sexuálních deviací. In Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 74-83. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Diamond M., Jozífková E., Weiss P.: The Availability of Child Pornography Lowers the Incidence of Sex Crimes Against Children. In Online Pornography. Gale, Greenhaven Press, 2012, s. • p. 110-122. ISBN 0-000-00000-0.
 • Klapilová K., Konečná M., Weiss P., Havlíček J.: Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, č. • no. 108, s. • p. 14-21. ISSN 1212-0383.
 • Klapilová K., Konečná M., Weiss P., Havlíček J.: Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě: Review. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, č. • no. 108, s. • p. 14-21. ISSN 1212-0383.
 • Chovanec M., Weiss P.: Sexuálne správanie študentov stredných škol. Sexuológia, 2012, č. • no. 11, s. • p. 33-34. ISSN 1335-8820.
 • Brody S., Weiss P.: Simultaneous Penile-Vaginal Orgasm Is Associated with Sexual Satisfaction. Journal of Sexual Medicine, 2012, č. • no. 9, s. • p. 2476-2477. ISSN 1743-6095.
 • Pichlerová D., Herlesová J., Weiss P.: Obezita a její vliv na sexuální poruchy. Sexuológia, 2012, č. • no. 12, s. • p. 17-22. ISSN 1335-8820.
 • Chovanec M., Weiss P.: Sexuálne správanie študentov stredných škol. Sexuológia, 2012, č. • no. 11, s. • p. 33-34. ISSN 1335-8820.
 • Schneider Hrouzková A., Weiss P.: Rizikovost sexuálního chování uživatelů marihuany. In Sexualita a drogy. Praha, SANANIM, o.s., 2011, s. • p. 35-43. ISBN 978-80-904536-2-3.
 • Weiss P., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K., Procházková J.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Diamond M., Jozifkova E., Weiss P.: Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 2011, č. • no. 40, s. • p. 1037-1043. ISSN 0004-0002.
 • Doležalová-Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování uživatelů marihuany v závislosti na dalších užívaných substancích. Sexuológia, 2011, č. • no. 11, s. • p. 34-40. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál,, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Weiss P.: Role sexuologa při diagnostice a léčbě erektilních dysfunkcí. Česká urologie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 16-16. ISSN 1211-8729.
 • Weiss P.: Trendy a rizikové faktory v sexuálním chování a v sexuálních postojích obyvatel České republiky na začátku 21. století. In Psychologické aspekty změn v české společnosti: Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada, 2011, s. • p. 69-83. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Weiss P., Brody S.: International Index of Erectile Function (IIEF) scores generated by men or female partners correlate equally well with own satisfaction (sexual, partnership, life, and mental health). Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 1404-1410. ISSN 1743-6095.
 • Weiss P., Janáčková-Strouhalová L.: Změny v oblasti sexuálního chování v České republice po roce 1989. In Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989). Praha, Artes Liberales, 2011, s. • p. 35-46. ISBN 978-80-904745-5-0.
 • Brody S., Costa R., Hess U., Weiss P.: Vaginal Orgasm Is Related to Better Mental Health and Is Relevant to Evolutionary Psychology: A Response to Zietsch et al. Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 3523-3525. ISSN 1743-6095.
 • Weiss P.: Role sexuologa při diagnostice a léčbě erektilních dysfunkcí. Česká urologie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 16-16. ISSN 1211-8729.
 • Brody S., Weiss P.: Simultaneus penile-vaginal intercourse is associated with satisfaction (sexual, life, partnership, and mental health). anaV. Journal of Sexual Medicine [online], 2011, č. • no. 8, s. • p. 734-741. ISSN 1743-6109.
 • Weiss P., Brodz S.: International Index of Erectile Function (IIEF) scores generated by men or female partners correlate equally well with own satisfaction (sexual, partnership, life, and mental health). Journal of Sexual Medicine [online], 2011, č. • no. 8, s. • p. 1404-1410. ISSN 1743-6109.
 • Šulová L., Fait T., Weiss P.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011. 438 s. • p. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Weiss P., Procházková J., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Weiss P., Janáčková L.: Změny v oblasti sexuálního chování v České republice po roce 1989. In Kopáč R.: Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989. Praha, Artes Liberales, 2011, s. • p. 35-46. ISBN 978-80-904745-5-0.
 • Brody S., Weiss P.: Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and Association with Sexual Dysfunction, Bisexual Behavior, and Venereal Disease History. Journal of Sex and Marital Therapy, 2011, č. • no. 37, s. • p. 298-306. ISSN 0092-623X.
 • Doležalová-Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování uživatelů marihuany v závislosti na dalších užívaných substancích. Sexuológia, 2011, č. • no. 10, s. • p. 34-40. ISSN 1335-8820.
 • Diamond M., Jozífková E., Weiss P.: Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 2011, č. • no. 40, s. • p. 1037-1043. ISSN 0004-0002.
 • Diamond M., Jozífková E., Weiss P.: Rejoinder to Kingston and Malamuth (2011). Archives of Sexual Behavior, 2011, č. • no. 40, s. • p. 1049-1050. ISSN 0004-0002.
 • Jonášová I., Weiss P.: Erotické fantazie ženy II. Sexuológia, 2011, č. • no. 10, s. • p. 24-29. ISSN 1335-8820.
 • Hollá K., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Abortions and Contraception Use among Czech and Romanian Women: Comparison of Representative National Studies. Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 1083-1091. ISSN 1743-6095.
 • Brody S., Costa R., Hess U., Weiss P.: Vaginal Orgasm Is Related to Better Mental Health and Is Relevantto Evolutionary Psychology: A Response to Zietsch et al. Journal of Sexual Medicine [online], 2011, č. • no. 8, s. • p. 3523-3525. ISSN 1743-6109.
 • Janáčková L., Weiss P.: Komunikace a etika v sexuologii. In Ptáček R.: Etika a komunikace v medicíně. Praha, Grada, 2011, s. • p. 146-151. ISBN 978-80-247-3976-2.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování uživatelů marihuany v závislosti na dalších užívaných substancích. Sexuológia, 2011, č. • no. 11, s. • p. 34-40. ISSN 1335-8820.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Rizikovost sexuálního chování uživatelů marihuany. In XXIII. Bohnické sexuologické dny. Brno, Akademické nakladatelství Cerm, 2011, s. • p. 48-54. ISBN 978-80-7204-783-3.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Rané sexuální zkušenosti uživatelů marihuany. In 19. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Ostrava, CAT - Publishing, 2011, s. • p. 15-22. ISBN 978-80-904290-4-8.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Rizikové sexuální chování uživatelů marihuany. In PhD existence I. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. • p. 212-221. ISBN 978-80-244-2858-1.
 • Hollá K., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Abortions and Contraception Use among Czech and Romanian Women: Comparison of Representative National Studies. Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 1083-1091. ISSN 1743-6095.
 • Brody S., Weiss P.: Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and Association with Sexual Dysfunction, Bisexual Behavior, and Venereal Disease History. Journal of Sex & Marital Therapy, 2011, č. • no. 37, s. • p. 298-306. ISSN 0092-623X.
 • Brody S., Weiss P.: Simultaneous Penile-Vaginal Intercourse Orgasm is Associated with Satisfaction (Sexual, Life, Partnership, and Mental Health). Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 734-741. ISSN 1743-6095.
 • Jonášová I., Weiss P.: Erotické fantazie ženy II. Sexuológia - Sexuology, 2011, č. • no. 11, s. • p. 24-29. ISSN 1335-8820.
 • Šulová L., Fait T., Weiss P., Bianchi G., Dunovský J., Hach P., Janiš K., Jarošová R., Kašparová D., Kliment M., Kocourková J., Kovář P., Lancmanová I., Litovová M.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011. 439 s. • p. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Šulová L., Weiss P., Fait T., Bianchi G., Hach P., Janiš K., Jarošová R., Kliment M., Kocourková J., Kovář P.: Prenatální vývoj. In Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011, s. • p. 16-31. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Šulová L., Fait T., Weiss P.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011. 439 s. • p. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Janáčková-Strouhalová L., Weiss P.: Komunikace a etika v sexuologii. In Etika a komunikace v medicíně. Praha, Grada, 2011, s. • p. 146-151. ISBN 978-80-247-3976-2.
 • Weiss P., Brody S.: Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and is Associated with Bisexual Behavior, and History of Venereal Disease, and Female Sexual Dysfunction. Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 388-388. ISSN 1743-6095.
 • Brody S., Weiss P.: Men''s better erectile function supports women''s better sexual function. Journal of Sexual Medicine [online], 2011, č. • no. 8, s. • p. 460-460. ISSN 1743-6109.
 • Gregorová P., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Contraceptive behaviour of Czech and Romanian women: comparison of representative national samples. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2011, č. • no. 154, s. • p. 163-166. ISSN 0301-2115.
 • Weiss P., Procházka I.: Homosexualita – příčiny, výskyt a „terapie“. Vesmír, 2010, č. • no. 89, s. • p. 121-123. ISSN 0042-4544.
 • Šimonová D., Fait T., Weiss P.: Některé charakteristiky žadatelek o umělé ukončení těhotenství. Česká gynekologie, 2010, č. • no. 75, s. • p. 187-192. ISSN 1210-7832.
 • Weiss P.: Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání. Pediatrie pro praxi, 2010, č. • no. 11, s. • p. 174-176. ISSN 1213-0494.
 • Weiss P., Jonášová I.: Možné faktory ovplyvňujúce orgastickú schopnosť u žien. Česká a slovenská psychiatrie, 2010, č. • no. 106, s. • p. 167-172. ISSN 1212-0383.
 • Weiss P., Zvěřina J., Janáčková L.: Existuje bisexualita? Praktický lékař, 2010, č. • no. 90, s. • p. 308-310. ISSN 0032-6739.
 • Weiss P.: Sexual morbidity following radical hysterectomy for cervical cancer. Expert Review of Anticancer Therapy, 2010, č. • no. 10, s. • p. 1-6. ISSN 1473-7140.
 • Weiss P.: Sexuální morbidita po chirurgické léčbě zhoubných gynekologických nádorů. Česká gynekologie, 2010, č. • no. 75, s. • p. 171-175. ISSN 1210-7832.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia, 2010, č. • no. 10, s. • p. 31-37. ISSN 1335-8820.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia, 2010, č. • no. 10, s. • p. 31-37. ISSN 1335-8820.
 • Doležalová-Hrouzková A., Weiss P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia – Sexology, 2010, č. • no. 10, s. • p. 31-37. ISSN 1335-8820.
 • Vrzáčková P., Weiss P., Cibula D.: Sexual morbidity following radical hysterectomy for cervical cancer. Expert review of anticancer therapy, 2010, č. • no. 10, s. • p. 1037-1042. ISSN 1473-7140.
 • Weiss P.: Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání. Pediatrie pro praxi, 2010, č. • no. 11, s. • p. 174-176. ISSN 1213-0494.
 • Weiss P.: Sexuologie. Praha, Grada Publishing, 2010. 744 s. • p. ISBN 978-80-247-2492-8.
 • Weiss P.: Sloupky o sexu. Praha, Mladá fronta, 2010. 142 s. • p. ISBN 978-80-904523-1-2.
 • Weiss P., Jonášová I.: Možné faktory ovplyvňujúce orgastickú schopnosť u žien. Česká a slovenská psychiatrie, 2010, č. • no. 106, s. • p. 167-172. ISSN 1212-0383.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů. In XXII.Bohnické sexuologické dny, Sborník referátů,. Praha, Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. • p. 96-104. ISBN 978-80-7204-731-4.
 • Weiss P., Zvěřina J., Janáčková-Strouhalová L.: Existuje bisexualita? Praktický lékař, 2010, č. • no. 90, s. • p. 308-310. ISSN 0032-6739.
 • Jonášová I., Weiss P.: Erotické fantazie ženy I. Sexuológia, 2010, č. • no. 10, s. • p. 22-26. ISSN 1335-8820.
 • Doležalová-Hrouzková A., Weiss P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia, 2010, č. • no. 10, s. • p. 31-37. ISSN 1335-8820.
 • Brody S., Weiss P.: Vaginal orgasm is associated with vaginal (not clitoral) sex education, focusing mental attention on vaginal sensations, intercourse duration, and a preference for a longer penis. Journal of Sexual Medicine, 2010, č. • no. 7, s. • p. 2774-2781. ISSN 1743-6095.
 • Velechovská P., Weiss P., Cibula D.: Sexuální morbidita po chirurgické léčbě zhoubných gynekologických nádorů. Česká gynekologie, 2010, č. • no. 75, s. • p. 171-176. ISSN 1210-7832.
 • Jonášová I., Weiss P.: Erotické fantazie ženy I. Sexuológia – Sexology, 2010, č. • no. 10, s. • p. 22-26. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Vaginal orgasm is associated with vaginal (not clitoral) sex education, focusing mental attention on vaginal sensations, intercourse duration, and a preference for a longer penis. Journal of Sexual Medicine [online], 2010, č. • no. 7, s. • p. 2774-2781. ISSN 1743-6109.
 • Weiss P.: Sloupky o sexu. Praha, Mladá fronta, 2010. 142 s. • p. ISBN 978-80-904523-1-2.
 • Klapilová K., Weiss P.: Pohlavní rozdíly v sexuálních fantaziích z pohledu evoluční psychologie. Sexuológia, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 11-15. ISSN 1335-8820.
 • Gregorová P., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Antikoncepční chování českých žen: Výsledky národního výzkumu. Česká gynekologie, 2010, č. • no. 75, s. • p. 141-148. ISSN 1210-7832.
 • Weiss P.: Sexuologie. Praha, Grada Publishing, 2010. 744 s. • p. ISBN 978-80-247-2492-8.
Úvod > Department > Lecturers > Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.