Consultation hours

Changes to consultation hours HERE

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh Ph.D. Středa/ Wednesday 11:00-13:00, Celetná 20, místnost/ room 333/334, tel.221619664; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
prof. PhDr. Marek Blatný DrSc. po předchozí domluvě (ask for appointment),místnost/door 308, Celetná 20
RNDr. Petr Boschek CSc. Pouze po předchozí dohodě, Celetná 20, místnost 329/přes 333
PhDr. Hedvika Boukalová Ph.D. Pondělí/Monday 10:00-12:00,Celetná 20, místnost/room 308b, tel.221619675; Po dobu krizového opatření konzultace online po domluvě
prof. Stuart Mitchell Brody Ph.D., DSc. stuartbrody@hotmail.com
PhDr. David Čáp Ph.D. Čtvrtek/ Thursday 11:00-12:30, Celetná 20, místnost/room 142a, tel.221619676; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
RNDr. MUDr. Mgr. Monika Červinková Ph.D. Úterý / Tuesday 12:30-13:30, Celetná 20, místnost/room 142a, tel.221619676; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
PhDr. Jana Draberová Ph.D. Úterý/Tuesday 17:00-18:00- online po předchozí domluvě e-mailem
doc. PhDr. Ilona Gillernová CSc. Středa/ Wednesday 10:00-12:00, Celetná 20, místnost 326/327, tel. 221619769; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN.
PhDr. Daniel Heller Pouze po předchozí dohodě, Celetná 20, místnost/room 142/142c, tel.221619677;
PhDr. Eva Höschlová Ph.D. Čtvrtek /Thursday 11:00-12:00, Online-ZOOM
PhDr. Tamara Hrachovinová CSc. Pouze po předchozí dohodě, Celetná 20, místnost/ room 142/142d, tel.221619674;
PhDr. Alena Javůrková Ph.D. Středa/Wednesday 9:00-10:00, Fakultní nemocnice Motol, pouze po předchozí domluvě/ ask for appointment by email
doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská Ph.D. Pondělí/Monday 11:30-12:30 pouze po předchozí dohodě/ask for appointment by email nemocnice Na Homolce, odd. klinické psychologie
doc. PhDr. Eva Letovancová Ph.D. pouze po předchozí domluvě / ask for appointment by email
PhDr. Katarína Loneková Ph.D. Úterý/Tuesday 14:00-15:00, Celetná 20, místnost/room 142c. Tel. 221619677.
Mgr. Jiří Lukavský Ph.D. Úterý/ Tuesday 9:30-10:30, Celetná 20, místnost /room 333/334, tel.221619664; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
PhDr. Václav Mertin Středa/ Wednesday 13:00-14:00, Celetná 20, místnost/room 326/327. tel.221619758; Změny -záložka na webu KPS -ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová Ph.D. Čtvrtek/Thursday 11:00-12:30; Celetná 20, místnost/ room 326/327; telefon 221619757; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
doc. Mgr. Jiří Mudrák Ph.D. po dohodě
PhDr. Markéta Niederlová Ph.D. Čtvrtek/ Thursday 10:00-12:00, Celetná 20, místnost/room 142/142b, tel.221619673; Změny -záložka na webu KPS -ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
PaedDr. Mgr. Petr Parma Jen po individuální domluvě
PhDr. Ing. Martin Pospíchal Ph.D. po předchozí domluvě/ ask for appointment by email
Mgr. et Mgr. Pavel Rataj po předchozí mailové domluvě
PhDr. Jaroslava Raudenská Ph.D. Fakultní nemocnice Motol -pouze po předchozí domluvě/ ask for appointment by email
PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola Ph.D. 1. středa v měsíci/ pouze po předchozí domluvě/ ask for appointment by email Propsyche, 3.p. Haštalská 27, Praha 1
PhDr. Luděk Stehlík Ph.D. Pouze po předchozí dohodě/ ask for appointment by email, Celetná 20, místnost/room 333/334, tel. 221619664;
prof. PhDr. Jiří Šípek CSc., Ph.D. pouze po předchozí domluvě, Celetná 20, místnost/room 142/142b
Mgr. Bc. Ivana Šípová Ph.D. Čtvrtek/ Thuersday 16:00-17:00, online-pouze po předchozí domluvě e-mailem;
PhDr. Eva Šírová Ph.D. Středa /Wednesday 9:00-10:30, Celetná 20, místnost/room 326/329 , tel.221619663; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
doc. RNDr. Marek Špinka CSc. Úterý /Tuesday 12:30-13:00 ( pouze po předchozí dohodě/ask for appointment by email), Celetná 20, místnost/room 315
Mgr. Veronika Šporclová Ph.D. po dobu distanční výuky konzultační hodiny dle individuální domluvy s vyučující
PhDr. Iva Štětovská Ph.D. Čtvrtek/Thuersday 9:00-10:30, Celetná 20, místnost/room 333/334, tel. 221619664; Změny -záložka na webu KPS -ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
PhDr. Jaroslav Šturma Středa/Wednesday 17:00-18:00, Celetná 20, místnost/door 327, tel.221619669; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. Pondělí/Monday 13:00-15:00, Celetná 20, místnost/room 310, tel.221619666; Změny -záložka na webu KPS -ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN -bude vždy oznámeno zda prezenčně či online
Mgr. Lea Takács Ph.D. Čtvrtek/Thuersday 16:00-17:00, online
Mgr. Jitka Taušová Ph.D. Středa/Wednesday 16:00-17:20, místnost 333/329, Celetná 20, Praha 1
Mgr. Kamila Urban Ph.D. Čtvrtek/ Thursday 9:30-11:00, Celetná 20, místnost 207A, po předchozí dohodě
PhDr. Dalibor Vobořil Ph.D. Po předchozí dohodě
Mgr. Ing. Marek Vranka pouze po předchozí domluvě-ask for appointment by email
prof. PhDr. Petr Weiss Ph.D., DSc. Úterý/Tuesday 10:00-12:00, Ke Karlovu 11, Praha 2, tel.224965252; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/
PhDr. Jana Woleská Ph.D. Úterý/Tuesday 8:00-9:00, po předchozí domluvě emailem, Ordinace klinické psychologie, U studánky 22, Praha7

 

Úvod > Department > Consultation hours