Consultation hours

ask for apointment by e-mail

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/doc-mgr-ondrej-bezdicek-ph-d/
Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/dechterenko-filip/
PhDr. Eva Dragomirecká Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/eva-dragomirecka/
Mgr. Jakub Kuchař Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/mgr-jakub-kuchar-ph-d/
doc. Mgr. Jiří Lukavský Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/lukavsky-jiri/
PhDr. Alice Maulisová Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/phdr-alice-maulisova-ph-d/
PhDr. Jiří Michalec Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/phdr-jiri-michalec-ph-d/
doc. Mgr. Jiří Mudrák Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/doc-mgr-jiri-mudrak-ph-d/
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/rndr-phdr-tereza-nekovarova-ph-d/
doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/doc-mgr-et-mgr-tomas-nikolai-ph-d/
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/mgr-ondrej-pesout-ph-d/
doc. Mgr. Miroslav Popper CSc. po dohodě
Mgr. Adéla Smejkalová prosím kontaktovat na adrese a.smejkalova@outlook.com
doc. PhDr. Filip Smolík Ph.D. po domluvě emailem
Mgr. Bc. Ivana Šípová Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/fabianova-ivana/
doc. RNDr. Marek Špinka CSc. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/spinka-marek/
Mgr. Zuzana Štěrbová Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/sterbova-zuzana/
Mgr. et Mgr. Lea Takács Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/takacs-lea/
Mgr. Kamila Urban Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/urban-kamila/
RNDr. Mgr. Kateřina Veverová Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/rndr-mgr-katerina-veverova-ph-d/
prof. PhDr. Petr Weiss Ph.D., DSc. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/weiss-petr/
doc. Mgr. Kateřina Zábrodská Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/zabrodska-katerina/
Bc. Lucie Zernerová M.Sc., Ph.D. https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/bc-lucie-zernerova-ph-d-msc/

 

Úvod > Department > Consultation hours