Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Job
 • vedoucí (head) - Department of Psychology
Consulting hours
 • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/

born in 1975; graduated Psychology in 2013 and Philosophy in 2003 at  Faculty of Arts, Charles University in Prague; in 2016 Ph.D. in Social Psychology

Overview compulsory subjects:
History of Psychology (share classes)

Optional:
Perinatal Psychology
Philosophical Perspectives Psychology I, II
Introduction to Phenomenological Psychology

Publikace

 • Ginter N., Takács L., Boon M., Verhoeven C., Dahlen H., Peters L.: The Impact of Mode of Birth on Childbirth-Related Post Traumatic Stress Symptoms beyond 6 Months Postpartum: An Integrative Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, č. • no. 19. ISSN 1660-4601.
 • Takács L., Babineau V., Monk C.: Stress in pregnancy: Impacts on Mother and Child. In Hunter L., Catapano L., Nagle-Yang S., Williams K., et al.: Textbook of Women's Reproductive Mental Health. Washington DC, American Psychiatric Association Publishing, 2022, s. • p. 281-310. ISBN 978-1-61537-306-2.
 • Takács L., Smolík F., Lacinová L., Dansova P., Feng T., Mudrák J., Zábrodská K., Monk C.: Emergency cesarean section is a risk factor for depressive symptoms when breastfeeding is limited. Journal of Psychosomatic Research, 2022, č. • no. 153. ISSN 0022-3999.
 • Kaňková Š., Takács L., Krulová M., Hlaváčová J., Nouzová K., Hill M., Včelák J., Monk C.: Disgust sensitivity is negatively associated with immune system activity in early pregnancy: Direct support for the Compensatory Prophylaxis Hypothesis. Evolution and Human Behavior, 2022, č. • no. 43, s. • p. 234-241. ISSN 1090-5138.
 • Takács L., Štipl J., Maria G., Samuel P., Catherine M.: Social support buffers the effects of maternal prenatal stress on infants' unpredictability. Early Human Development [online], 2021, č. • no. 157. ISSN 1872-6232.
 • Takács L., Bartoš F., Čepický P., Kaňková Š.: The Effects of Intrapartum Administration of Synthetic Oxytocin on Breastfeeding in the First 9 Months Postpartum: A Longitudinal Prospective Study. Breastfeeding Medicine, 2021, č. • no. 16, s. • p. 965-970. ISSN 1556-8253.
 • Zábrodská K., Mudrák J., Rozumová E., Takács L.: OČEKÁVÁNÍ ÚSPĚCHU, HODNOTA VÝKONU A SEBEREGULACE: TYPOLOGIE VÝKONOVÉ MOTIVACE STUDENTŮ PEDAGOGICKÝCH OBORŮ ZALOŽENÁ NA KLASTROVÉ ANALÝZE DOTAZNÍKU MOTIVACE K VÝKONU. Studia paedagogica, 2021, č. • no. 26, s. • p. 145-166. ISSN 1803-7437.
 • Mudrák J., Zábrodská K., Machovcová K., Cidlinská K., Takács L.: Competing values at public universities: Organisational cultures and job demands-resources in academic departments. Higher Education Quarterly, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 1-21. ISSN 0951-5224.
 • Takács L., Putnam S., Bartoš F., Čepický P., Monk C.: Parity moderates the effect of delivery mode on maternal ratings of infant temperament. PLoS One, 2021, č. • no. 16. ISSN 1932-6203.
 • Takács L., Kandrnal V., Kaňková Š., Bartoš F., Mudrák J.: The effects of pre- and post-partum depression on child behavior and psychological development from birth to pre-school age: a protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews [online], 2020, č. • no. 9. ISSN 2046-4053.
 • Mudrák J., Zábrodská K., Takács L.: Systemic Approach to the Development of Reading Literacy: Family Resources, School Grades, and Reading Motivation in Fourth-Grade Pupils. Frontiers in Psychology [online], 2020, č. • no. 11. ISSN 1664-1078.
 • Takács L., Smolík F., Kaźmierczak M., Samuel P. P.: Early infant temperament shapes the nature of mother-infant bonding in the first postpartum year. Infant Behavior and Development, 2020, č. • no. 58, s. • p. 1-11. ISSN 0163-6383.
 • Takács L., Samuel P., Catherine M., Hannah D., Charlene T., Bartoš F., Anastasia T., Lilian P.: Associations Between Mode of Birth and Neuropsychological Development in Children Aged 4 Years: Results from a Birth Cohort Study. Child Psychiatry and Human Development [online], 2020, č. • no. Neuveden. ISSN 1573-3327.
 • Takács L., Smolík F., Putnam S.: Assessing longitudinal pathways between maternal depressive symptoms, parenting self-esteem and infant temperament. PLoS One, 2019, č. • no. 14, s. • p. 1-18. ISSN 1932-6203.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Štěrbová Z., Čepický P., Havlíček J.: The effects of intrapartum synthetic oxytocin on maternal postpartum mood: findings from a prospective observational study. Archives of Women's Mental Health, 2019, č. • no. 22, s. • p. 485-491. ISSN 1434-1816.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Čepický P.: Psychosociální rizikové faktory akutního císařského řezu. Česká gynekologie, 2019, č. • no. 84, s. • p. 33-39. ISSN 1210-7832.
 • Olza Fernandéz I., Leahy-Warren P., Benyamini Y., Kaźmierczak M., Karlsdottir S., Spyridou A., Crespo-Mirasol E., Takács L., Hall P., Murphy M., Jonsdottir S., Downe S., Nieuwenhuijze M.: Women's psychological experiences of physiological childbirth: A meta-synthesis. BMJ Open [online], 2018, č. • no. 8. ISSN 2044-6055.
 • Leahy-Warren P., Nieuwenhuijze M., Kazmierczak M., Benyamini Y., Murphy M., Crespo-Mirasol E., Spyridou A., Jonsdóttir S., Takács L., Olza I.: The Psychological Experience of Physiological Childbirth: A Protocol for a Systematic Review of Qualitative Studies. International Journal of Childbirth, 2017, č. • no. 7, s. • p. 101-109. ISSN 2156-5287.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Čepický P.: Souvisí postoje žen k těhotenství, porodu a mateřství s délkou porodu? Česká gynekologie, 2017, č. • no. 82, s. • p. 462-472. ISSN 1210-7832.
 • Takács L.: Kulturní a společenský kontext (nad)užívání porodnických technologií. Moderní gynekologie a porodnictví, 2017, č. • no. 24, s. • p. 350-361. ISSN 1211-1058.
 • Takács L., Smolík F., Mlíková Seidlerová J., Čepický P., Horáková Hoskovcová S.: Poporodní blues - česká adaptace dotazníku "Maternity Blues Questionnaire". Česká gynekologie, 2016, č. • no. 81, s. • p. 355-368. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Šulová L., Horáková Hoskovcová S.: Social psychological predictors of satisfaction with intrapartum and postpartum care - what matters to women in Czech maternity hospitals? Open Medicine, 2015, č. • no. 10, s. • p. 119-127. ISSN 2391-5463.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Smolík F., Horáková Hoskovcová S., Antonín P., Vařáková J., Valová A., Svoboda T., Dočkalová J.: Spokojenost žen s perinatální péčí v Kraji Vysočina za období říjen 2013 až září 2014. Česká gynekologie, 2015, č. • no. 80, s. • p. 426-435. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Sobotková D., Mohr P., Krejčíková H., Havrdová Z., Horáková Hoskovcová S., Raudenská J., Hanulíková P., Javůrková A., Procházková E., Štětovská I.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015. 208 s. • p. ISBN 978-80-247-5127-6.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J.: Psychosociální klima porodnice očima rodiček: I. výsledky celorepublikového průzkumu spokojenosti s perinatální péčí v ČR u reprezentativního souboru 1195 rodiček. Česká gynekologie, 2013, č. • no. 78, s. • p. 157-168. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J.: Psychosociální klima porodnice očima rodiček: II. prediktory spokojenosti s perinatální péčí v ČR. Česká gynekologie, 2013, č. • no. 78, s. • p. 269-275. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Smolík F., Sněhotová J., Horáková Hoskovcová S.: Diagnostika psychosociálního klimatu porodnice - konstrukce a psychometrická evaluace dotazníku KLI-P. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 73-91. ISSN 0009-062X.
 • Takács L., Seidlerová J., Horáková Hoskovcová S., Šulová L., Štětovská I., Zejdová H., Kolumpková M.: Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze, 2012. 119 s. • p. ISBN 978-80-7308-431-8.
 • Takács L., Kodyšová E., Seidlerová J.: Souvislost psychosociálních aspektů perinatální péče s některými zákroky a zdravotními komplikacemi v průběhu porodu. Česká gynekologie, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 195-204. ISSN 1210-7832.
 • Takács L.: Inkubátor, nebo matčina náruč? Děti a My, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 16-17. ISSN 0323-1879.
 • Takács L.: Psychosociální potřeby novorozence v kontextu perinatální péče. Česká gynekologie, 2012, č. • no. 77, s. • p. 15-21. ISSN 1210-7832.
 • Takács L.: Rodíme se, jak potřebujeme? Rodiče, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 18-19. ISSN 1211-880X.
 • Takács L.: Jak se nespálit při výběru porodnice. Děti a My, 2011, č. • no. 41, s. • p. 16-17. ISSN 0323-1879.
 • Takács L., Kodyšová E.: Psychosociální faktory ovlivňující spokojenost rodiček s perinatální péčí. Česká gynekologie, 2011, č. • no. 76, s. • p. 199-204. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Kodyšová E., Kejřová K., Bartošová M.: Zahájení kojení z hlediska psychosociálních faktorů perinatální péče. E-psychologie, 2011, č. • no. 5, s. • p. 16-32. ISSN 1802-8853.
 • Takács L., Kodyšová E., Kejřová K., Bartošová M.: Psychosociální klima porodnice a jeho vliv na emoční pohodu rodičky. Psychologie pro praxi, 2011, č. • no. 46, s. • p. 9-23. ISSN 1803-8670.
 • Takács L.: Vermögen. In Gander H.: Husserl_Lexikon. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesselschaft, 2010, s. • p. 297-298. ISBN 978-3-534-16493-6.
 • Takács L.: Person. In Gander .: Husserl-Lexikon. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesselschaft, 2010, s. • p. 227-228. ISBN 978-3-534-16493-6.
Úvod > Department > Lecturers > Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.