Počitek – nový časopis katedry psychologie

První číslo vyšlo 16.5.2019 a vytvořili jej studenti napříč ročníky. Číst můžete zde: Pocitek_01_2019

Více informací

Workshop prof. S. Putnama

Projekt KREAS a Katedra psychologie Vás zvou na přednášku a workshop 5.-6.6. 2019 Temperament: Measurement, Structure, Stability and Cultural Correlates. Přednášku a workshop povede Prof. Samuel Putnam –Bowdoin College, Maine, USA.

Více informací

III. forenzně psychologický den

Katedra psychologie FF UK ve spolupráci s Asociací forenzních psychologů si Vás dovoluje pozvat na III. forenzně psychologický den, konaný v prostorách Skautského Institutu na Staroměstském náměstí v prostorách Studia 23. 5. 2019.

Více informací

„CESTA A ŽIVOT PARTNERSTVÍ V 21. STOLETÍ“

cyklus 3 jednodenních konferencí -zamyslet a podívat se na partnerské vztahy v aktuální české společnosti

Více informací

Projekt „Učitel v diverzifikované třídě“

Katedra pedagogiky, Katedra andragogiky a personálního řízení a Katedra psychologie FF UK na leden až květen 2019 připravily projekt, který se zaměřuje na podporu pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání a na práci s žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě. Součástí projektu je několikadenní kurz pro pedagogické pracovníky a mentorský program s odborníky z FF UK.

Více informací

laboratoř PLESS

V laboratoři PLESS je možné získat hodiny pro předmět Praxe a stáže. Aktuálně je vypsaná pozice: „Datová analýza v rámci výzkumného projektu studujícího vliv prenatálních a perinatálních zkušeností matek na jejich rodičovské chování a vývoj dětí“, Více informací na: http://pless.cz/tym/vyzkumnici/aps500023-praxe-a-staze “

Více informací