Stehlík Luděk

PhDr. Luděk Stehlík, Ph.D.

Consulting hours
  • Pouze po předchozí dohodě/ ask for appointment by email, Celetná 20, místnost/room 333/334, tel. 221619664;
Address

Department of Psychology
Místnost č. 333

born in 1979; graduate Psychology in 2007 at Faculty of Arts, Charles University in Prague; since 2008 doctoral studies in General Psychology at Charles University in Prague, Department of Psychology (Dissertation topic: Biologically plausible computational model of higher cognitive functions applied in planning, decision making and problem solving; supervisor: MUDr. Mgr. Bahbouh Radvan, Ph.D.)

Overview compulsory subjects:
Introduction to General Psychology (share classes)

Teacher Training for Secondary Schools:
Introduction to Psychology for Teachers

Publications

  • Morávková Krejčová L., Stehlík L., Bodnárová Z.: Specifické procedurální výukové obtíže jako možná příčina dyslexie. Československá psychologie, 2016, č. • no. 60, s. • p. 225-238. ISSN 0009-062X.
  • Stehlík L.: Zjišťování rizika výskytu kontraproduktivního pracovního chování: lokální souběžná kriteriální validizace Hoganova osobnostního inventáře. Československá psychologie, 2015, č. • no. 59, s. • p. 201-214. ISSN 0009-062X.
  • Morávková Krejčová L., Stehlík L., Bodnárová Z.: Procedural and declarative information processing systems in dyslexia. In Houška M., Krejčí I., Flégl M.: Efficiency and Responsibility in Education 2014: proceedings. Praha, Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management, 2014, s. • p. 327-334. ISBN 978-80-213-2468-8.
  • Morávková Krejčová L., Stehlík L., Bodnárová Z.: Procedurální systém učení a dyslexie - nový, komplexnější přístup k dyslektickým obtížím? In Morávková Krejčová L., Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2014 aneb Myslím a cítím, tedy jsem: Sborník příspěvků z konference konané 11. dubna 2014. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 112-124. ISBN 978-80-7308-506-3.
  • Morávková Krejčová L., Stehlík L., Bodnárová Z.: Dyslexie a specifický způsob zpracování informací. Školní poradenství v praxi, 2014, č. • no. 1, s. • p. 8-11. ISSN 2336-3436.
  • Morávková Krejčová L., Bodnárová Z., Stehlík L.: Dyslexie - prověření hypotézy specifických procedurálních výukových obtíží na české populaci osob s dyslektickými obtížemi. Psychologie pro praxi, 2014, č. • no. 49, s. • p. 59-77. ISSN 1803-8670.
Úvod > Department > Lecturers > Stehlík Luděk