Šípek Jiří

prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Consulting hours
 • pouze po předchozí domluvě, Celetná 20, místnost/room 142/142b
Address

Department of Psychology
Místnost č. 142B

born in 1950; graduate Psychology in 1973 at Faculty of Arts, Charles University in Prague; in 1988 CSc. at Czech Academy of Sciences; in 2002 doc.- field of Social Psychology at Charles University in Prague; in 2010 Ph.D. at Academy of Performing Arts, Dramatic Arts; in 2014 prof. at Academy of Performing Arts, Dramatic Art – Theory and Criticism

Overview compulsory subjects:
Introduction to Clinical Psychology (share classes)
Ethics in Work with People (share classes)
Introduction to Psychotherapy (share classes)
Psychodiagnostics of Adults (share classes)

Optional:
Introduction to Rorschach Method I, II
Psychology of Art
Introduction to Cognitive-Behavioural Therapy
Elements of Acting for Psychologists

Publications

 • Niederlová M., Šípek J.: Psychodiagnostika jako psychologická aplikace. Psychologie pro praxi [online], 2020, č. • no. LIV, s. • p. 1-14. ISSN 2336-6486.
 • Najbrtová K., Šípek J., Loneková K., Čáp D.: Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha, Portál, 2017. 176 s. • p. ISBN 978-80-262-1260-7.
 • Šípek J.: Exprese jako ztvárňování aneb k psychologii herecké tvorby. Kultura, umění a výchova, 2017, č. • no. 5. ISSN 2336-1824.
 • Mlynář J., Paulíček M., Šubrt J., Růžička J., Kocianová R., Kopecký M., Loudín J., Kalenda J., Rákosník J., Čapek J., Kapusta J., Soukup M., Dvořáková M., Lindová J., Šípek J. , et al.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha, Karolinum, 2017. 221 s. • p. ISBN 978-80-246-3611-5.
 • Šípek J.: Profesor Jaroslav Vostrý propojuje umění a vědu. In Gajdoš J.: Pane profesore uděláme vám scénu. Praha, KANT, 2016, s. • p. 52-59. ISBN 978-80-7437-185-1.
 • Vyskočilová J., Prasko J., Šípek J.: Cognitive behavioral therapy in pharmacoresistant obsessive-compulsive disorder. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2016, č. • no. 12, s. • p. 625-639. ISSN 1178-2021.
 • Praško J., Vyskočilová J., Šípek J.: Cognitive behavioral therapy in pharmacoresistent obsessive-compulsive disorder. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2016, č. • no. neuveden, s. • p. 625-639. ISSN 1176-6328.
 • Šípek J.: Jiří Frejka a doba 1945-1950: Střet osobnostních a dobových pnutí. In Vostrý J., Sílová Z., Bár P.: Divadelním ředitelem 1945-1950. Jiří Frejka na Vinohradech. Praha, KANT, 2016, s. • p. 178-190. ISBN 978-80-7437-215-5.
 • Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, FF UK Praha, 2015. 240 s. • p. ISBN 978-80-7308-568-1.
 • Venclová K., Šípek J., Štyrský J., Bušek M., Rozbořilová D., Šípková P.: Geopsychologie a ekopsychologie v cestovním ruchu. Hradec Králové, Gaudeamus, 2015. 242 s. • p. ISBN 978-80-7435-540-0.
 • Šípek J.: Rorschachova metoda téměř sto let stará a stále moderní. Psychologie pro praxi, 2014, č. • no. XLIX, s. • p. 171-186. ISSN 1803-8670.
 • Zelenka J., Vybíral B., Ježek B., František K., Mls K., Pstružina K., Šípek J., Štýrský J., Tučník P., Vaněk J., Vyšata O.: Kognice prostoru. Hradec Králové, Gaudeamus, 2014. 314 s. • p. ISBN 978-80-7435-352-9.
 • Šípek J.: Přehled základních směrů v současné psychoterapii. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého,. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. • p. 151-153. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Šípek J.: Způsoby rozvíjení příběhu a osobnostní zdroje herectví. In Sláva a bída herectví. Praha, KANT, 2013, s. • p. 43-56. ISBN 978-80-7437-109-7.
 • Šípek J.: Psychologie a umění. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. • p. 195-197. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Šípek J.: Psychopatologie všedního dne. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. • p. 123-125. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Šípek J., Štyrský J., Kacetl J.: Vybrané psychologicko-sociologické souvislosti cestování. Czech Journal of Tourism, 2012, č. • no. 1, s. • p. 18-29. ISSN 1805-3580.
 • Šípek J.: Luciina situace průhledem psychologie C.G. Junga. In Čermák I., Fikarová T.: Tématický apercepční test: interpretační perspektivy. Nové Zámky, PSYCHOPROF, spol. s r. o., 2012, s. • p. 547-576. ISBN 978-80-89322-12-1.
 • Šípek J.: Scéničnost v literární a orální tradici. Disk, 2012, č. • no. Neuveden, s. • p. 119-133. ISSN 1213-8665.
 • Šípek J.: Psychologická rozvaha nad procesem umělecké tvorby. In Gajdoš J.: Od (tvořivého) psyní ke scénickému umění. Praha, KANT - Karel Kerlický, 2012, s. • p. 79-86. ISBN 978-80-7437-084-7.
 • Šípek J.: Dvě setkání se scéničností. Disk, 2011, č. • no. 10, s. • p. 96-104. ISSN 1213-8665.
 • Šípek J.: Psychologické souvislosti scénické tvorby. Praha, KANT - Karel Kerlický, 2010. 142 s. • p. ISBN 978-80-7437-035-9.
Úvod > Department > Lecturers > Šípek Jiří