Rymeš Milan

  Consulting hours
  • Středa/ Wednesday odpoledne/afternoon, pouze po předchozí dohodě/ask for appointment by email, Celetná 20, místnost/room 115, tel. 221619662;
  Address

  born in 1942; graduated Psychology in 1966 at Faculty of Arts, Charles University in Prague; in 1973 the candidate of psychological sciences; in 1990 habilitation in the field of Psychology

  Overview compulsory subjects:
  Psychology of Work and Organisation
  Work and Organizational Psychology Methods
  Diploma Thesis Seminar

  Optional:
  Psychology of consumer behavior and marketing
  Human Adaptation to Changes of Work and Work Conditions

  Publications

  • Výrost J., Rymeš M.: Inovácie áno, ale bez zmeny? Poznámky k psychológii inovácií. In Rymeš M., Gillernová I.: Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. Praha, Mafyzpress, 2015, s. • p. 353-362. ISBN 978-80-7378-309-9.
  • Hanzlovský M., Rymeš M.: Abúzus a psychická vulnerabilita manažerov k alkoholovej závislosti. Psychologie pro praxi, 2014, č. • no. 49, s. • p. 55-64. ISSN 1803-8670.
  • Rymeš M.: Psychologie práce a organizace v České republice - fakta, trendy a úvahy. In Fedáková D., Borogáňová M., Ištoňová L.: Psychologie práce a organizace 2014. Košice, Spoločenskovedný ústav Košice, 2014, s. • p. 235-242. ISBN 978-80-89524-15-0.
  • Rymeš M., Gillernová I.: Koncepty manažerské role a jejich obsahové kontexty. In Seitl M., Vavryšová L.: Sborník z konference UP Olomouc, Psychologie práce a organizace 2013. UP Olomouc, UP Olomouc, 2013, s. • p. 74-79. ISBN 978-80-244-3916-7.
  • Rymeš M.: Přehled základních a aplikovaných psychologických disciplín. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, 2013, s. • p. 7-10. ISBN 978-80-7308-439-4.
  • Rymeš M.: Motivace, produktivita a způsob života. Psychologie pro praxi, 2013, č. • no. 68, s. • p. 126-128. ISSN 1803-8670.
  • Rymeš M.: Proměnlivý svět práce – Zvládání pracovních změn. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 167-172. ISBN 978-80-7308-439-4.
  • Rymeš M.: Manažer a organizační zmeny - sociální a psychologické aspekty. Řízení školy, 2012, č. • no. 10, s. • p. 30-32. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Pracovní dráha manažera, její kontexty a dilemata. Řízení školy, 2012, č. • no. 10, s. • p. 32-34. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Ředitel školy jako manažer II. - Manažerské dovednosti. Řízení školy, 2011, č. • no. VIII, s. • p. 27-29. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M., Rymešová P.: Profesionální dráha člověka, její křižovatky, milníky a kariérové typy. In Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. Brno, Tribun EU, 2011, s. • p. 258-262. ISBN 978-80-263-0029-8.
  • Rymeš M.: Ředitel školy jako manažer III. - Manažerské dovednosti. Řízení školy, 2011, č. • no. VIII, s. • p. 19-21. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Rozpory a dilemata při implementaci organizačních změn. In Psychologie práce a organizace 2011. Brno, Tribun EU, 2011, s. • p. 1-8. ISBN 978-80-210-5490-5.
  • Rymeš M.: Pozice ředitele ve škole a jeho manažerské role. Řízení školy, 2011, č. • no. VIII, s. • p. 31-33. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Významný atribut pozice manažera - autorita. Řízení školy, 2011, č. • no. VIII, s. • p. 28-30. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Styly řízení manažerů - přístupy k vedení lidí. Řízení školy, 2011, č. • no. VIII, s. • p. 24-36. ISSN 1214-8679.
  • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
  • Rymeš M.: Organizační kultura ve škole. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 23-25. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Ředitel školy jako manažer I. - podstata managementu. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 28-30. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Podstata image organizace - image školy. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 27-28. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Současný svět práce - příležitosti a rizika. In Blatný M.: Sociální procesy a osobnost 2009. Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. Brno, Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. • p. 311-317. ISBN 978-80-86174-15-0.
  • Gillernová I., Rymeš M.: Škola jako specifický svět práce. In Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2010 : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, FF UK v Praze, 2010, s. • p. 58-70. ISBN 978-80-7308-310-6.
  • Rymeš M., Gillernová I.: Škola jako specifický svět práce. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 28-29. ISSN 1214-8679.
  • Rymeš M.: Člověk v podmínkách organizačních změn - psychologické a etické aspekty změn. In Psychológia práce a organizácie 2010. Bratislava, Slovensko, Univerzita Komenského, 2010, s. • p. 432-440. ISBN 978-80-223-2970-5.
  Úvod > Department > Lectures > Rymeš Milan