Morávková Krejčová Lenka

  Konzultační hodiny
  Adresa

  born in 1977, graduated Psychology in 2005 at Faculty of Arts, Charles University, Prague; Postgraduate studies psychology at Charles University in Prague, 2009.

  Overview compulsory subjects:
  Interactive Psychological Training (share classes)
  Introduction to Educational Psychology
  Introduction to the Diploma Seminars

  Optional:
  Work with a team of classroom
  Psychology of adolescence and emerging adulthood
  Selected topics in educational psychology

  Teacher Training for Secondary Schools:
  Introduction to Psychology for Teachers (share classes)
  Psychology for teachers I
  Psychology for Teachers II (share classes)
  General education program

  Publikace

  • Valenta M., Morávková Krejčová L., Hlebová B.: Znevýhodněný žák : deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu. Praha, Grada, 2020. 216 s. • p. ISBN 978-80-271-0621-9.
  • Morávková Krejčová L., Hladíková Z.: Zvládáme specifické poruchy učení: dyslexie, dysortografie, dysgrafie. Brno, Edika, 2019. 223 s. • p. ISBN 978-80-266-1400-5.
  • Morávková Krejčová L.: Dyslexie: psychologické souvislosti. Praha, Grada, 2019. 248 s. • p. ISBN 978-80-247-3950-2.
  • Morávková Krejčová L., Hladíková Z., Šemberová K., Balharová K.: Vývinové poruchy učenia: dyslexia, dysgrafia, dysortografia. Bratislava, Lindeni, 2018. 253 s. • p. ISBN 978-80-566-0760-2.
  • Šnoblová V., Morávková Krejčová L.: Mezinárodní konference Kultura a kognice. Školní poradenství v praxi, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 11-12. ISSN 2336-3436.
  • Morávková Krejčová L., Horáková Hoskovcová S.: Těšíme se do školy. Školní poradenství v praxi, 2016, č. • no. 3, s. • p. 13-14. ISSN 2336-3436.
  • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L., Kodyšová E.: Transition to Senior Secondary School: Students Expectations and their Academic Efficacy. In Flégl M., Houška M., Krejčí I.: Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha, Česká zemědělská univerzita, 2016, s. • p. 186-193. ISBN 978-80-213-2646-0.
  • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Tranzitorní momenty v životě dítěte. In Morávková Krejčová L., Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 19-27. ISBN 978-80-7308-643-5.
  • Morávková Krejčová L.: Factors affecting dynamics of educability in children and pu. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia [Clinical Psychology and Special Education], 2016, č. • no. 5, s. • p. 93-110. ISSN 2304-0394.
  • Morávková Krejčová L., Stehlík L., Bodnárová Z.: Specifické procedurální výukové obtíže jako možná příčina dyslexie. Československá psychologie, 2016, č. • no. 60, s. • p. 225-238. ISSN 0009-062X.
  • Morávková Krejčová L.: Využití dynamické diagnostiky při inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Špeciálny pedagóg, 2016, č. • no. 5, s. • p. 52-70. ISSN 1338-6670.
  • Morávková Krejčová L.: Individuální vzdělávací plán : nač nezapomenout při jeho tvorbě. Školní poradenství v praxi, 2016, č. • no. 3, s. • p. 14-16. ISSN 2336-3436.
  • Morávková Krejčová L.: Indikátory účinnosti individuálního vzdělávacího plánu. Řízení školy, 2016, č. • no. 13, s. • p. 29-30. ISSN 1214-8679.
  • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Changes of Academic Efficacy in the Course of Education Levels Transition. In Krejčí I., Flégl M., Houška M.: EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2015. Praha, CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2015, s. • p. 174-180. ISBN 978-80-213-2560-9.
  • Morávková Krejčová L.: Social Skills Training of Adolescents within the School Environment: The Enhancement of Academic Inclusion via Social and Cognitive Approaches. In Kourkoutas E., Hart A.: Innovative Practice and Interventions for Children and Adolescents with Psychosocial Difficulties and Disabilities. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. • p. 207-231. ISBN 1-4438-7250-4.
  • Kejřová K., Morávková Krejčová L.: Výskyt dyslexie u osob ve výkonu trestu odnětí svobody v České republice. Psychologie pro praxi, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 75-88. ISSN 1803-8670.
  • Felcmanová L., Morávková Krejčová L., Klusáček J., Horáčková K., Brodská L., Pekárková S.: Metodika ke katalogu podpůrných opatření k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 154 s. • p. ISBN 978-80-244-4672-1.
  • Morávková Krejčová L., Stehlík L., Bodnárová Z.: Procedural and declarative information processing systems in dyslexia. In Houška M., Krejčí I., Flégl M.: Efficiency and Responsibility in Education 2014: proceedings. Praha, Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management, 2014, s. • p. 327-334. ISBN 978-80-213-2468-8.
  • Morávková Krejčová L., Stehlík L., Bodnárová Z.: Dyslexie a specifický způsob zpracování informací. Školní poradenství v praxi, 2014, č. • no. 1, s. • p. 8-11. ISSN 2336-3436.
  • Morávková Krejčová L., Bodnárová Z.: Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Brno, Edika, 2014. 248 s. • p. ISBN 978-80-266-0600-0.
  • Morávková Krejčová L., Stehlík L., Bodnárová Z.: Procedurální systém učení a dyslexie - nový, komplexnější přístup k dyslektickým obtížím? In Morávková Krejčová L., Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2014 aneb Myslím a cítím, tedy jsem: Sborník příspěvků z konference konané 11. dubna 2014. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 112-124. ISBN 978-80-7308-506-3.
  • Morávková Krejčová L., Bodnárová Z.: Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií pro středoškoláky s dyslexií. In Žovinec E.: Kognitivní a metakognitivní přístupy k dyslexii: edukace a poradenství. Bratislava, Iris, 2014, s. • p. 91-104. ISBN 978-80-8153-018-0.
  • Bodnárová Z., Morávková Krejčová L.: Dynamické vyšetření podle Davida Tzuriela. Školní poradenství v praxi, 2014, č. • no. 1, s. • p. 6-7. ISSN 2336-3436.
  • Morávková Krejčová L., Bodnárová Z.: Dynamické vyšetření: alternativní diagnostický přístup, který má budoucnost. Školní poradenství v praxi, 2014, č. • no. 1, s. • p. 8-11. ISSN 2336-3436.
  • Morávková Krejčová L., Bodnárová Z., Stehlík L.: Dyslexie - prověření hypotézy specifických procedurálních výukových obtíží na české populaci osob s dyslektickými obtížemi. Psychologie pro praxi, 2014, č. • no. 49, s. • p. 59-77. ISSN 1803-8670.
  • Morávková Krejčová L., Bodnárová Z., Žovinec E.: Kognitivní a metakognitivní přístupy k dyslexii: edukace a poradenství. Bratislava, Iris, 2014. 163 s. • p. ISBN 978-80-8153-018-0.
  • Morávková Krejčová L., Mertin V., Čáp D., Štětovská I., Pekárková M.: Výchovné poradenství. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 364 s. • p. ISBN 978-80-7478-356-2.
  • Morávková Krejčová L.: Introduction of Czech Assessment Battery for Students with Dyslexia in Teriary Education. In Proceeding of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno, Masarykova Univerzita, 2013, s. • p. 159-164. ISBN 978-80-210-6270-2.
  • Mertin V., Morávková Krejčová L., Čáp D., Dosoudil P., Pekárková M., Beranová A.: Problémy s chováním ve škole – jak na ně: individuální výchovný plán. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 200 s. • p. ISBN 978-80-7478-026-4.
  • Morávková Krejčová L.: Poznáváme svět kolem nás. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, 2013, s. • p. 104-108. ISBN 978-80-7308-439-4.
  • Morávková Krejčová L.: Psychologické charakteristiky dospívání. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, 2013, s. • p. 70-74. ISBN 978-80-7308-439-4.
  • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Transient moments in inclusive education. Transylvanian Journal of Psychology, 2013, č. • no. 9, s. • p. 277-292. ISSN 2286-1386.
  • Morávková Krejčová L.: Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha, Portál, 2013. 174 s. • p. ISBN 978-80-262-0496-1.
  • Morávková Krejčová L.: Škola jako místo setkávání 2013: sborník příspěvků z konference konané 12. dubna 2013. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. 206 s. • p. ISBN 978-80-7308-446-2.
  • Morávková Krejčová L., Pospíšilová Z.: "Já na to mám!" program rozvoje učebních strategií pro středoškoláky. Řízení školy, 2012, č. • no. 8, s. • p. 8-10. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Moderní trend - zájmové kroužky v MŠ. Řízení školy, 2012, č. • no. 9, s. • p. 2-4. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Rizikové faktory dyslexie v předškolním věku. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, č. • no. 2, s. • p. 38-41. ISSN 1804-9745.
  • Morávková Krejčová L., Gillernová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Štětovská I.: Sociální dovednosti ve škole. Praha, Grada, 2012. 247 s. • p. ISBN 978-80-247-3472-9.
  • Morávková Krejčová L.: Škola jako místo setkávání 2012: sborník příspěvků z konference konané 30. března 2012. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 193 s. • p. ISBN 978-80-7308-412-7.
  • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
  • Morávková Krejčová L.: Dyslexie u žáků středních škol: mýty a realita. Řízení školy, 2012, č. • no. 9, s. • p. 6-8. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha, Grada, 2011. 232 s. • p. ISBN 978-80-247-3474-3.
  • Morávková Krejčová L.: Diferenciace v základním vzdělávání z psychologického hlediska. In Kasíková H., Straková J.: Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 114-133. ISBN 978-80-246-1911-8.
  • Morávková Krejčová L.: Jak žáci při učení přemýšlejí. In Morávková Krejčová L., Mertin V.: Škola jako místo setkávání : sborník příspěvků z konference konané 18. března 2011. Praha, Filozofická fakulta, 2011, s. • p. 87-96. ISBN 978-80-7308-347-2.
  • Morávková Krejčová L.: Škola jako místo setkávání 2011 : sborník příspěvků z konference konané 18. března 2011. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 192 s. • p. ISBN 978-80-7308-347-2.
  • Morávková Krejčová L.: Jak podporovat učení žáků a co dělat, když se jim nedaří. Co dělat, když-- : praktické náměty k prevenci a intervenci rizikového chování, 2011, č. • no. 1, s. • p. 1-32. ISSN 1804-5537.
  • Morávková Krejčová L.: Dokážeme odhadnout zralost dítěte pro nástup do školy? Řízení školy, 2011, č. • no. 8, s. • p. 4-6. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Individuální vzdělávací plány : cár papíru nebo užitečný dokument? Řízení školy, 2011, č. • no. 8, s. • p. 28-30. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Rozvoj poznávacích schopností u předškoláků. Řízení školy, 2011, č. • no. 8, s. • p. 7-10. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L., Pospíšilová Z.: "Já na to mám!" : program rozvoje učebních strategií pro středoškoláky s dyslexií. Řízení školy, 2011, č. • no. 8, s. • p. 36-39. ISSN 1214-8679.
  • Gillernová I., Morávková Krejčová L.: Interakce učitele a žáků : dotazník pro žáky. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 22 s. • p. ISBN 978-80-87063-41-5.
  • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Štětovská I., Šírová E., Morgensternová M., Čáp D., Víchová J., Slušná K., Koutná P., Vodáčková D., Krejčová K., Housarová B.: Pedagogická intervence u žáků základních škol. Praha, Wolters Kluwer, 2010. 332 s. • p. ISBN 978-80-7357-603-5.
  • Morávková Krejčová L.: Styly učení aneb jak můžeme žákům pomoci, aby se jim lépe učilo. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 22-25. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Výchovný poradce a vedení školy aneb jak nalézt optimální způsoby spolupráce. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 19-21. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Výchovný poradce a jeho kolegové aneb jak nalézt optimální způsoby spolupráce. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 19-22. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Evaluace práce výchovného poradce. In Budínská M., Záruba M.: Evaluace a diagnostika pro ředitele na ZŠ. Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010, s. • p. 1-28. ISBN 0-000-00000-0.
  • Morávková Krejčová L.: Vnímaná akademická účinnost : co to je, jak ovlivňuje výkony žáků a jak ji mohou učitelé podpořit. In Morávková Krejčová L., Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2010 : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 86-96. ISBN 978-80-7308-310-6.
  • Morávková Krejčová L.: Dospělí s dyslexií. Psychologie pro praxi, 2010, č. • no. 45, s. • p. 45-55. ISSN 1803-8670.
  • Morávková Krejčová L.: Cognitive styles of children with dyslexia : the use of appropriate treatment / remediation in the context of their style. In Pedrosa-de-Jesus H., Evans C., Charlesworths Z., Cools E.: Exploring styles to enhance learning and teaching in diverse contexts : Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Learning Styles Information Network. Aveiro, Universidade de Aveiro, Portugalsko, 2010, s. • p. 234-249. ISBN 978-972-789-312-6.
  • Morávková Krejčová L.: Výchovný poradce a externí organizace aneb jak nalézt optimální způsoby spolupráce. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 18-21. ISSN 1214-8679.
  • Morávková Krejčová L.: Využití vrstevnické skupiny při intervenci. In Vaňkátová E., Mertin V., Jiroušková I.: Co dělat, když... : praktické náměty pro prevenci a intervenci rizikového chování. Praha, Dr. Josef Raabe, 2010, s. • p. 1-38. ISBN 0-000-00000-0.
  • Zelinková O., Morávková Krejčová L.: Dyslexia in the Czech Republic. Perspectives on language and literacy, 2010, č. • no. 36, s. • p. 41-42. ISSN 1935-1291.
  • Morávková Krejčová L., Gillernová I.: Vývoj sociálních dovedností v období nastupující dospělosti. In Blatný M.: Sociální procesy a osobnost 2009 : člověk na cestě životem : rizika, výzvy, příležitosti. Brno, Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. • p. 185-192. ISBN 978-80-86174-15-0.
  Úvod > Department > Lecturers > Morávková Krejčová Lenka