Höschlová Eva

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Úterý/ Tuesday 9:30-10:30, t.č. On-line přes zoom- https://us02web.zoom.us/j/83395847744
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 334

born as Rozehnalová in 1984, graduated in psychology at Faculty of Arts, Charles University in Prague in 2008, doctoral studies completed in 2013

Overview compulsory subjects:
Fundamentals of psychometry
Theory psychodiagnostics
Economic psychology
Methods of work and organizational psychology (share classes)

Publikace

 • Jaroš J., Höschlová E.: Spravedlnost pohledem forenzní psychologie a možnosti jejího měření v českém prostředí. Psychologie pro praxi, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 1-15. ISSN 1803-8670.
 • Vlčková K., Höschlová E., Chroustová E., Loučka M.: Psychometric properties of the Czech Integrated Palliative Outcome Scale: reliability and content validity analysis. BMC Palliative Care, 2020, č. • no. 19. ISSN 1472-684X.
 • Höschlová E., Bahbouh R.: Replication of psychometric analysis of the 4Elements Inventory (4EI) in the general population. In Procházka J., Kratochvíl T., Vaculík M.: Psychologie práce a organizace 2019. Brno, MUNI Press, 2019, s. • p. 53-64. ISBN 978-80-210-9488-8.
 • Höschlová E.: Úvod do analýzy relačních maticových dat pomocí metody Modelu sociálních vztahů (Social relation model - SRM). Psychologie pro praxi, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 11-23. ISSN 2336-6486.
 • Höschlová E.: Inter-rater Reliability during Sociomap Interpretations. In Bahbouh R., Lasker G.: Sociodiagnostics and Sociomapping. Ontario, Cadanda, The International Institute for Advanced Studies, 2014, s. • p. 9-13. ISBN 978-1-897546-12-3.
 • Rozehnalová E., Bahbouh R.: Effectiveness of sociomapping intervention I: Theoretical background. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 11-16. ISBN 978-1-897546-22-2.
 • Bahbouh R., Rozehnalová E., Děchtěrenko F.: Dependability of group communication sociomapping. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 4-10. ISBN 978-1-897546-22-2.
 • Kovaříková J., Rozehnalová E., Bahbouh R.: Effectiveness of sociomapping intervention II: Case studies. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 17-22. ISBN 978-1-897546-22-2.
 • Höschlová E.: Úvod do ekonomické psychologie. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. • p. 189-194. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Bahbouh R., Rozehnalová E., Kovaříková J.: Intergroup sociomapping. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 23-28. ISBN 978-1-897546-22-2.
 • Bahbouh R., Rozehnalová E., Fajmonová D., Sněhotová J.: Nové pohledy psychodiagnostiky. Praha, QED GROUP, a.s., 2012. 176 s. • p. ISBN 978-80-905313-0-7.
 • Bahbouh R., Rozehnalová E., Fajmonová D., Sněhotová J.: New perspectives of psychodiagnostics. Praha, QED GROUP, 2012. 163 s. • p. ISBN 978-80-905313-1-4.
 • Bahbouh R., Höschl C., Kovaříková J., Lačev A., Lasker G., Lukáš R., Rozehnalová E., Škrábová M., Sýkora J.: Sociodiagnostics and Sociomapping : Volume 1. Kanada, International Institute for Advanced Studies in System Research and Cybernetics, 2012. 48 s. • p. ISBN 978-1-897546-74-1.
 • Konrád J., Hányš R., Dvořák A., Rozehnalová E.: Memantin v léčbě střední a těžké demence u Alzheimerovy nemoci: Šestiměsíční otevřené sledování 1001 nemocných. Hodnocení zátěže pečovatelů efektivnosti léčby ve skupině nemocných s MMSE 18 a 19 bodů. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, č. • no. 107, s. • p. 257-262. ISSN 1212-0383.
 • Horáček J., Rozehnalová E., Rösslerová H., Dvořák A.: Vliv stresujících životních událostí na rozvoj depresivní poruchy a účinnost léčby v populaci nemocných ve vyšším věku: Analýza výsledků postmarketingového sledování antidepresiva escitalopram. Česká a slovenská psychiatrie, 2010, č. • no. 106, s. • p. 311-317. ISSN 1212-0383.
 • Rozehnalová E., Škrábová M.: Srovnání korelací škál NEO-PI-R a HPI u amerického a českého vzorku a jejich vizualizace pomocí metody sociomapování. Psychologie pro praxi, 2010, č. • no. XLV, s. • p. 57-73. ISSN 1803-8670.

Participation in conferences:
Höschl, C., & Rozehnal, E. (2013). Applications of Sociomapping. Keynote speach Presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
Bahbouh, R., Rozehnal, E., & Dechterenko, F. (2013). Dependability of Group Communication Sociomapping. Paper Presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
Bahbouh, R., Rozehnal, E., & Kovaříková J. (2013). Intergroup sociomapping. Paper Presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
Kovaříková J. Rozehnal, E., & Bahbouh, R. (2013). Effectiveness of Intervention Sociomapping II: Case Studies. Paper Presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
Rozehnal, E., & Bahbouh, R. (2013). Effectiveness of Intervention Sociomapping I: Theoretical Backround. Paper Presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.

Competitions and Awards
1st place at the International student competition of scientific works, SVOČ 2006, experimental study of undergraduates verifying fairness, Charles University
Innovation Award 2012: Award for their pioneering work and contribution to the field sociodiagnostiky. Prize awarded by an expert committee of the international conference IIAS held in Baden Baden.

 

Úvod > Department > Lecturers > Höschlová Eva