Horáková Hoskovcová Simona

PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

Consulting hours
 • Pondělí/Monday 9:00-11:00 Celetná 20, místnost/door 142c,tel.221619677; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/
Address

Department of Psychology
Místnost č. 142C

born in 1973, graduated Psychology in 1996 at Faculty of Arts, Charles University in Prague, Ph.D. in 2005. She is devoted to research into the development of psychological resilience of children.


Overview compulsory subjects:
Psychosocial Interventions

Social Psychology

Optional:
Psychodiagnostic Practice
Introduction to Czech Psychology (en)
Development of Self-Efficacy (en)
Perinatal psychology (en)

Publications

 • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Intellectual disabilities, dementia and autistic spectrum disorder. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilites in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Sisaster Assistance, 2017, s. • p. 97-130. ISBN 978-3-939347-85-9.
 • Horáková Hoskovcová S.: Dvouleté dítě do školky - ano, či ne? Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 6-8. ISSN 1214-8679.
 • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Tranzitorní momenty v životě dítěte. In Morávková Krejčová L., Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 19-27. ISBN 978-80-7308-643-5.
 • Horáková Hoskovcová S., Hoskovec J., Heller D.: Dějiny české a slovenské psychologie. Praha, Karolinum, 2016. 202 s. • p. ISBN 978-80-246-2402-0.
 • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L., Kodyšová E.: Transition to Senior Secondary School: Students Expectations and their Academic Efficacy. In Flégl M., Houška M., Krejčí I.: Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha, Česká zemědělská univerzita, 2016, s. • p. 186-193. ISBN 978-80-213-2646-0.
 • Morávková Krejčová L., Horáková Hoskovcová S.: Těšíme se do školy. Školní poradenství v praxi, 2016, č. • no. 3, s. • p. 13-14. ISSN 2336-3436.
 • Takács L., Smolík F., Mlíková Seidlerová J., Čepický P., Horáková Hoskovcová S.: Poporodní blues - česká adaptace dotazníku "Maternity Blues Questionnaire". Česká gynekologie, 2016, č. • no. 81, s. • p. 355-368. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Sobotková D., Mohr P., Krejčíková H., Havrdová Z., Horáková Hoskovcová S., Raudenská J., Hanulíková P., Javůrková A., Procházková E., Štětovská I.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015. 208 s. • p. ISBN 978-80-247-5127-6.
 • Horáková Hoskovcová S., Petrů Kicková P.: Adaptace na mateřskou školu. Jaké adaptační programy nabízejí mateřské školy. Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2015, č. • no. 13, s. • p. 17-19. ISSN 1214-8679.
 • Horáková Hoskovcová S., Borůvková K., Hrušková Z.: Psychosociální intervence v případě úmrtí dítěte. In Takács L., Sobotková D., Šulová L.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015, s. • p. 141-152. ISBN 978-80-247-5127-6.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Smolík F., Horáková Hoskovcová S., Antonín P., Vařáková J., Valová A., Svoboda T., Dočkalová J.: Spokojenost žen s perinatální péčí v Kraji Vysočina za období říjen 2013 až září 2014. Česká gynekologie, 2015, č. • no. 80, s. • p. 426-435. ISSN 1210-7832.
 • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Changes of Academic Efficacy in the Course of Education Levels Transition. In Krejčí I., Flégl M., Houška M.: EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2015. Praha, CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2015, s. • p. 174-180. ISBN 978-80-213-2560-9.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Šulová L., Horáková Hoskovcová S.: Social psychological predictors of satisfaction with intrapartum and postpartum care - what matters to women in Czech maternity hospitals? Open Medicine, 2015, č. • no. 10, s. • p. 119-127. ISSN 2391-5463.
 • Horáková Hoskovcová S., Sikorska I.: Six or seven: when is a child resilient enough to start school and to cope with the transition stress? Czech and polish experience: social policy and research outcomes. In Ionescu S.: SECOND WORLD CONGRESS ON RESILIENCE: FROM PERSON TO SOCIETY. 40128 BOLOGNA, MEDIMOND S R L, 2014, s. • p. 343-345. ISBN 978-88-7587-697-5.
 • Šulová L., Tomanová K., Havlíková K., Šporclová V., Horáková Hoskovcová S., Škrábová M., Lescarret O., Safont-Mottay C., Oubrayrie-Roussel N., Deslandes R.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014. 252 s. • p. ISBN 978-80-7478-542-9.
 • Heller D., Horáková Hoskovcová S.: Historie psychologie v České republice. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 193-203. ISSN 0009-062X.
 • Uholyeva X., Horáková Hoskovcová S.: Předivo vztahů po rozvodu. E-psychologie, 2014, č. • no. 8, s. • p. 44-53. ISSN 1802-8853.
 • Horáková Hoskovcová S.: Jak připravit dítě na docházku do školy z hlediska psychické odolnosti. In Šulová L.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014, s. • p. 71-76. ISBN 978-80-7478-542-9.
 • Boukalová H., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Potřeby osob se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách - 1. Mezinárodní workshop projektu EUNAD. E-psychologie, 2014, č. • no. 8, s. • p. 24-28. ISSN 1802-8853.
 • Takács L., Smolík F., Sněhotová J., Horáková Hoskovcová S.: Diagnostika psychosociálního klimatu porodnice - konstrukce a psychometrická evaluace dotazníku KLI-P. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 73-91. ISSN 0009-062X.
 • Horáková Hoskovcová S.: Jak pochopit člověka. Psychologie dnes, 2013, č. • no. 19, s. • p. 63-63. ISSN 1212-9607.
 • Horáková Hoskovcová S., Kicková P.: Adaptace na mateřskou školu. Informatorium, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 12-13. ISSN 1210-7506.
 • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Transient moments in inclusive education. Transylvanian Journal of Psychology, 2013, č. • no. 9, s. • p. 277-292. ISSN 2286-1386.
 • Morávková Krejčová L., Gillernová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Štětovská I.: Sociální dovednosti ve škole. Praha, Grada, 2012. 247 s. • p. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • Kodyšová E., Horáková Hoskovcová S.: Raná rodičovská self-efficacy a sociálně-psychologické aspekty porodního zážitku. In Maierová E.: Sborník vybraných příspěvků z PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. • p. 167-176. ISBN 978-80-244-3037-9.
 • Horáková Hoskovcová S.: Učebnice psychologie s velým U. E-psychologie, 2012, č. • no. 6, s. • p. 54-56. ISSN 1802-8853.
 • Takács L., Seidlerová J., Horáková Hoskovcová S., Šulová L., Štětovská I., Zejdová H., Kolumpková M.: Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze, 2012. 119 s. • p. ISBN 978-80-7308-431-8.
 • Wagnerová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Kmoníčková J.: Psychologie práce a organizace: Nové poznatky. Praha, Grada Publishing, a.s., 2011. 160 s. • p. ISBN 978-80-247-3701-0.
 • Weiss P., Procházková J., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Weiss P., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K., Procházková J.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Horáková Hoskovcová S.: Čeho se bojí předškoláci. Děti a my, 2011, č. • no. 41, s. • p. 20-21. ISSN 0323-1879.
 • Horáková Hoskovcová S., Šírová E.: Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí. In Gillernová I., Kebza V., Rymeš M.: Psychologické aspekty změn v životě české společnosti. Praha, Grada, 2011, s. • p. 153-162. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Horáková Hoskovcová S.: První polovinu života nám znepříjemňují rodiče, druhou děti. RozRazil, 2011, č. • no. 7, s. • p. 30-33. ISSN 1801-4755.
 • Horáková Hoskovcová S.: Všestranný přístup k vedení lidí. E-psychologie, 2011, č. • no. 5, s. • p. 80-81. ISSN 1802-8853.
 • Horáková Hoskovcová S., Vybíralová A.: Bochumský osobnostní dotazník. Praha, Hogrefe Testcentrum, 2011. 100 s. • p.
 • Horáková Hoskovcová S.: Dotazník motivace k výkonu. Praha, Hogrefe Testcentrum, 2011. 100 s. • p.
 • Horáková Hoskovcová S.: Specifika psychologického výzkumu u dětí. In Weiss P.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, s. r. o., 2011, s. • p. 159-162. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Horáková Hoskovcová S.: Pojďte s námi do přírody. Hry pro mateřské školy. Děti a my, 2011, č. • no. 41, s. • p. 25-25. ISSN 0323-1879.
 • Horáková Hoskovcová S.: Rozvoj psychické odolnosti předškolních dětí. In Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, s. r. o., 2010, s. • p. 223-234. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Horáková Hoskovcová S.: Rovnost šancí ve výchově předškolních dětí a dětí mladšího školního věku. In Kubíčová Z.: Cesty ke vzdělávání dětí ze sociokulturně odlišného prostředí. Praha, Národní institut pro další vzdělávání, 2010, s. • p. 17-22. ISBN 978-80-86956-58-9.
 • Horáková Hoskovcová S.: Co tě posílí. Psychologie dnes, 2010, č. • no. 16, s. • p. 63-63. ISSN 1212-9607.
 • Horáková Hoskovcová S.: Inspirace pro odborníky. Psychologie dnes, 2010, č. • no. 16, s. • p. 62-62. ISSN 1212-9607.
 • Horáková Hoskovcová S., Hoskovec J., Plháková A., Šebek M., Švancara J., Vobořil D.: Historiography of Czech Psychology. History of Psychology, 2010, č. • no. 13, s. • p. 309-334. ISSN 1093-4510.
 • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Švestková O., Horáková Hoskovcová S.: Nové přístupy k náhledu na občana se zdravotním postiţením a Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. E-psychologie, 2010, č. • no. 4, s. • p. 27-40. ISSN 1802-8853.

Transfers and translations diagnostic methods:

 • Havlůj, V., Hoskovcová, S., & Niederlová, M. (2009). Dotazník typologie osobnosti – GPOP. Praha: Testcentrum. The author of the original version J.P. Golden.
 • Hoskovcová, S., & Vybíralová, A. (translation and editing) (2003). Hossiep, R., & Paschen, M. Bochumský osobnostní dotazník – BIP. Praha: Testcentrum.
 • Hoskovcová, S. (translation and editing) (2003). Schuler, H., & Prochaska, M. Dotazník motivace k výkonu – LMI. Praha: Testcentrum.
 • Hoskovcová, S. (translation and editing)  (2003). Hugentoblerová, S., Oettli, B., & Ruckstuhlová, D. Osobnostní poker – psychodiagnostická hra. Praha: Testcentrum.
 • Hoskovcová, S. (translation and editing) (2003). Jörin, S., Stoll, F., Bergmann, Ch., & Eder, F. DVP – Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry. Praha: Testcentrum.
 • Horáková Hoskovcová, S. talkSignals. Trénink, rozvoj a podpora komunikace (talkSignals. Communication training, development and support); 1. vyd. 2005. Praha: Testcentrum, s.r.o.; 20 s. Eggers, Michaela//Baudis, Helge Johannes talkSignals

Participation in the project EUNAD
Participation in the project EUTOPA:

Úvod > Department > Lectures > Horáková Hoskovcová Simona