Čáp David

PhDr. David Čáp, Ph.D.

Funkce
 • předseda (vedoucí) - Komise pro etiku ve výzkumu
Konzultační hodiny
 • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 142A

born in 1980, graduated Special Education – Ethopedia in 2004 at Faculty of Education, Charles University in Prague, in 2009 Psychology at Faculty of Arts, Charles University in Prague, in 2016 Ph.D. at Charles University in Prague, Department of Psychology, Department of Clinical Psychology.

Overview compulsory subjects:
Interactive Psychological Training (share classes)
Introduction to Special Education (share classes)
Foundations of Educational Psychology (share classes)
Diagnostics of adults (share classes)

Optional:
Bullying in the Classroom
Use test PFT (C-W)
Social skills in the profession of psychologist I and II (share classes)

Teacher Training for Secondary Schools:
Introduction to Psychology for Teachers (share classes)
Psychology for Teachers I (share classes)
Psychology for Teachers II (share classes)

Publikace

 • Stočesová V., Čáp D.: Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí : Zvládání vzteku, agrese a násilných projevů. Praha, Portál, 2020. 182 s. • p. ISBN 978-80-262-1655-1.
 • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Intellectual disabilities, dementia and autistic spectrum disorder. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilites in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Sisaster Assistance, 2017, s. • p. 97-130. ISBN 978-3-939347-85-9.
 • Najbrtová K., Šípek J., Loneková K., Čáp D.: Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha, Portál, 2017. 176 s. • p. ISBN 978-80-262-1260-7.
 • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š., Juen B., Kreh A., Lindenthal M.: Literature analysis on people with intellectual disabilities. In Schedlich C.: Assisting People with Disabiliteis in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance, 2017, s. • p. 100-112. ISBN 978-3-939347-85-9.
 • Obereignerů R., Čáp D., Krausová V., Cakirpaloglu P., Balaban Cakirpaloglu I., Procházka R., Lečbych M., Vlačušková K., Reiterová E., Pavlů Š., Göthová K., Daňková K., Nováková M.: Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2016. 187 s. • p. ISBN 978-80-244-4844-2.
 • Čáp D., Veselá M., Běhalová I.: Praktické užití PFT (C-W), verze pro neslyšící. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., et al.: PhD existence 2015. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. • p. 97-102. ISBN 978-80-244-4694-3.
 • Obereignerů R., Krausová V., Čáp D., Vlačušková K., Reiterová E., Balaban-Cakirpaloglu I., Gothová K., Pavlů Š., Daňková K., Nováková M.: Vývoj testu sociálního zrání. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., et al.: PhD Existence 2015. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. • p. 257-271. ISBN 978-80-244-4694-3.
 • Čáp D.: Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 31 s. • p. ISBN 978-80-7481-065-7.
 • Čáp D.: Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 67 s. • p. ISBN 978-80-7481-039-8.
 • Čáp D.: Šikana ve školní třídě. In Rizikové chování v dospívání. Praha, Triton, 2014, s. • p. 151-161. ISBN 978-80-7387-793-4.
 • Čáp D.: Konflikty a jejich zvládání. In Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha, Erudis, 2013, s. • p. 66-70. ISBN 0-000-00000-0.
 • Čáp D.: Problematika domácího násilí. In Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha, Erudis, 2013, s. • p. 201-206. ISBN 0-000-00000-0.
 • Mertin V., Morávková Krejčová L., Čáp D., Dosoudil P., Pekárková M., Beranová A.: Problémy s chováním ve škole – jak na ně: individuální výchovný plán. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 200 s. • p. ISBN 978-80-7478-026-4.
 • Čáp D.: Socializace a sociální učení. In Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha, Erudis, 2013, s. • p. 24-26. ISBN 0-000-00000-0.
 • Čáp D.: Jak se vlastně učíme. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. • p. 109-113. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Čáp D.: Agrese a komunikace s agresivním pacientem. In Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha, Erudis, 2013, s. • p. 97-101. ISBN 0-000-00000-0.
 • Čáp D.: Několik tipů k zážitkovým aktivitám ve třídě. In Mrázková L.: Demokracie versus extremismus. Praha, Printo, spol. s r.o., 2013, s. • p. 75-80. ISBN 978-80-905551-1-2.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Čáp D., Štětovská I., Pekárková M.: Výchovné poradenství. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 364 s. • p. ISBN 978-80-7478-356-2.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • Čáp D.: Aktualizovaný Rosenzweigův PFT. In Maierová E.: PhD existence I: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. • p. 1-11. ISBN 978-80-244-2852-9.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Štětovská I., Šírová E., Morgensternová M., Čáp D., Víchová J., Slušná K., Koutná P., Vodáčková D., Krejčová K., Housarová B.: Pedagogická intervence u žáků základních škol. Praha, Wolters Kluwer, 2010. 332 s. • p. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • Čáp D.: Problémové chování. In Mertin V., Vaňkátová E., Jiroušková I.: Co dělat, když... : praktické náměty pro prevenci a intervenci rizikového chování. Praha, Dr. Josef Raabe, 2010, s. • p. 1-24. ISBN 0-000-00000-0.
 • Čáp D.: Minimalizace šikany a kyberšikana. In Škola jako místo setkávání 2010 : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 17-25. ISBN 978-80-7308-310-6.
 • Čáp D.: Problémové vrstevnické skupiny. In Mertin V., Vaňkátová E., Jiroušková I.: Co dělat, když... : praktické náměty pro prevenci a intervenci rizikového chování. Praha, Dr. Josef Raabe, 2010, s. • p. 1-7. ISBN 0-000-00000-0.
Úvod > Department > Lecturers > Čáp David