Blatný Marek

born in 1965, graduate of Russian Language and Literature – Psychology, University of JE Purkyně (PhDr.) 1988, psychology, Masaryk University in Brno (Mgr.) 1992, Internal postgraduate research Masaryk University in Brno (PhD.) 1993, Associate Professor of Social Psychology at the Masaryk University in Brno 1999, Professor of Social Psychology at the Masaryk University in Brno 2006, client-oriented counseling and psychotherapy, Czech PCA Institute, 2010,  Doctor of Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences (DSc.) 2013

Overview compulsory subjects: Psychology of Lifelong Development

Optional: Evidence Based Psychology

LIST OF PUBLICATIONS:

Monographs:

Blatný, M. (Ed.) (2006). Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti. Praha, Academia. ISBN: 80-200-1450-0

Blatný, M., Hřebíčková, M., Millová, K., Plháková, A., Říčan, P., Slezáčková, A., Stuchlíková, I. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha, Grada. ISBN 978-80-247-3434-7

Blatný, M., Dosedlová, J., Kebza, V., Šolcová, I. (2005). Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno, Masarykova univerzita a Nakladatelství MSD. ISBN 80-86633-35-7

Hrdlička, M., Kuric, J., Blatný, M. (2006). Krize středního věku: úskalí a šance. Praha, Portál. ISBN: 80-7367-168-9

Journal articles and chapters in monographs:
PERSONALITY AND LIFELONG DEVELOPMENT

Blatný, M. (2007). On personality stability and change: Main results of Brno Longitudinal Study on Life-Span Development. Československá psychologie, suppl. 37-49.

Blatný, M., Jelínek, M., Osecká, T. (2007). Assertive toddler, self-efficacious adult: Child temperament predicts personality over 40 years. Personality and Individual Differences, 43, 2127-2136.

Blatný, M., Jelínek, M., Osecká, T. (2009). How does personality develop over the life-course: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-span Development. In L. R. Elling (Ed.), Social Development (pp. 213-245). Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-60741-612-8

Blatný, M., Kebza, V. (2011). Longitudinální studium lidského vývoje: historie, výsledky a perspektivy pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka. Československá psychologie,55, 5, 422-432.

Blatný, M., Osecká, T. (2005). Subjective perception of personal change. In N. Kelly, C. Horrocks, K., Milnes, B., Roberts, D., Robinson (Eds.), Narrative, Memory & Everyday Life (pp 59-67). Huddersfield, University of Huddersfield Press.

Blatný, M., Urbánek, T. (2004). Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie, 48, 4, 289-297.

De Fruyt, F., De Bolle, M., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, C., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Blatný, M., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chittcharat, N., Crawford, J.T., Fehr, R., Ficková, E., Gelfand, M.J., Gulgoz, S., Hřebíčková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N., Lima, M.P., Löckenhoff, C.E., Martin, T.A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Purić, D., Realo, A., Reátegui, N., Rolland, J.-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M. (2009). Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 cultures. Assessment, 16, 3, 301-311.

Lockenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terracciano, A., McCrae, R.R., De Bolle, M., Costa, P.T., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, C.K., Ahn, H.N., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatny, M., Bratko, D., Cain, T.R., Crawford, J.T., Lima, M.P., Fickova, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hrebickova, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., de Figueroa, N.L., Martin, T.A., Marusic, I., Mastor, K.A., Miramontez, D.R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Pramila, V.S., Realo, A., Rolland, J.P., Rossier, J., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P.B., Szmigielska, B., Wang, L., Yamaguchi, M., Yik, M. (2009). Perceptions of Aging Across 26 Cultures and Their Culture-Level Associates. Psychology and Aging, 24, 4, 941-954.

McCrae, R., Terracciano, A., De Fruyt, F., De Bolle, M., Gelfand, M.J., Costa Jr., P.T., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, Ch., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Blatný, Marek, Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chittcharat, N., Crawford, J.T., De Lima, M.P., Fehr, R., Ficková, E., Gülgöz, S., Hřebíčková, Martina, Jussim, L., Klinkosz, W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N., Löckenhoff, C.E., Martin, T. A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Purić, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M. (2010).The validity and structure of culture-level personality scores: Data from ratings of young adolescents. Journal of Personality, 78, č. 3, 815-838.

Řehulková, O., Blatný, M., Osecká, L. (1995). Adolescents’ coping styles: A relation to the temperament. Studia psychologica, 37, 3, 159-161.

Snopek, M., Hublova, V., Porubanova, M., Blatny, M. (2012). Psychometric properties of the Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R) in Czech adolescent sample. Comprehensive Psychiatry, 53, 1, 71-80.

RISK AND PROTECTIVE FACTORS DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE

Blatný, M., Hrdlička, M., Ruchkin, V., Vermeiren, R., Schwab-Stone M. (2006). Antisocial involvement, use of substances, and sexual behaviors among urban youth in the Czech Republic. Studia Psychologica, 48, 2, 107-123.

Blatný, M., Hrdlička, M., Sobotková, V., Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D. (2006). Prevalence antisociálního chování v obecné populaci českých adolescentů z městských oblastí. Československá psychologie, 50, 4, 297-310.

Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D., Blatný, M., Hrdlička, M. (2006). Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady. Československá psychologie, 50, 5, 393-404.

Sobotková, V., Blatný, M., Hrdlička, M., Jelínek, M., Urbánek, T. (2009). Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování. Československá psychologie, 53, 5, 428-440.

Sobotková, V., Osecká, T., Jelínek, M., Blatný, M., Hrdlička, M. (2012). Expozice komunitnímu násilí a školní šikana a jejich vztah k antisociálnímu chování v rané adolescenci. Československá psychologie, 56, 5, 409-419.

Sobotková. V., Blatný, M., Jelínek, M., Hrdlička, M. (2013). Antisocial behavior in adolescence: Typology and relation to family context. Journal of Early Adolescence, 33, 8, 1091-1115.

PERSONAL WELL-BEING AND SELF-ESTEEM

Blatný, M. (2001). Osobnostní determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie, 45, 5, 385-392.

Blatný, M., Jelínek, M., Blížkovská, J., Klimusová, H. (2004). Personality correlates of self-esteem and life satisfaction. Studia Psychologica, 46, 2, 97–104.

Blatný, M., Millová, K., Jelínek, M., Osecká, T. (2010). Životní smysluplnost: osobnostní souvislosti a antecedenty. Československá psychologie, 54, 3, 225-234.

Blatný, M., Osecká, L. (1994). Rosenbergova škála sebehodnocení: struktura globálního vztahu k sobě. Československá psychologie, 38, 6, 481-488.

Blatný, M., Osecká, L. (1997). The relationship bettween global self-assessment and temperament and interpersonal personality characteristics. Studia psychologica, 39, 1, 39-44.

Blatný, M., Osecká, L. (1998). Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti: osobnost a strategie zvládání. Československá psychologie, 42, 5, 385-394.

Hřebíčková, M., Blatný, M., Jelínek, M. (2010). Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti. Československá psychologie, 54, 1, 31-41.

QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AFTER TREATMENT OF CANCER

Blatný, M., Jelínek, M., Sobotková, V., Kepák, T. (2013). The Influence of Developmental Stage on the Relationship Between Severity of Late Effects of Anticancer Therapy and Perceived Quality of Life of Childhood Cancer Survivors. SAGE Open, Aug 2013, 3, 3, DOI:

Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Jelínek, M., Tóthová, K., Pilát, M., Slezáčková, A., Sobotková, V., Bartošová, K., Hrstková, H., Štěrba, J. (2011). Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československa psychologie, 55, 2, 112-125.

Kárová, Š., Blatný, M., Jelínek, M., Kepák, T., Tóthová, K. (2013). Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci. Československá psychologie, 57, 3, 218-229.

Kepák, T. Blatný, M., Vlčková, I., Pilát, M., Jelínek, M., Navrátilová, P., Slezáková, A., Kárová, Š., Šterba, J. (2007). The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (qolop). In C. Eser, R. Eser, E., Kalova, L. Lazuras (Eds.), Children and cancer: Care and prevention. Proceedings of the 1st IRCCC Workshop (pp 45-57). IRCCC: Thessaloniki.

Komárková, I., Blatný, M., Jelínek, M., Kepák, T. (2013). Absence symptomů deprese u dětí po léčbě nádorového onemocnění: posttraumatický rozvoj, nebo represivně adaptivní styl? Československá psychologie, 57, 6,

OTHER MAJOR PUBLICATIONS

Hrdlička, M., Chacko, R.C., Blatný, M., Urbánek, T., Moráň, M., Maňasová, I. (2002). Seizure duration in females receiving ECT with concurrent psychotropic medication. European Journal of Psychiatry, 16, 1, 39-46.

Hrdlicka, M., Dudova, I., Beranova, I., Lisy, J., Belsan, T., Neuwirth, J., Komarek, V., Faladova, L., Havlovicova, M., Sedlacek, Z., Blatny, M., Urbanek, T. (2005). Subtypes of autism by cluster analysis based on structural MRI data. European Child and Adolescent Psychiatry, 14, 138-144.

Hrdlicka, M., Komarek, V., Propper, L., Kulisek, R., Zumrova, A., Faladova, L., Havlovicova, M., Sedlacek, Z., Blatny, M., Urbanek, T. (2004). Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism. European Child and Adolescent Psychiatry, 13, 209-213.

Hrdlička, M., Moráň, M., Vachutka, J., Blatný, M., Rozinková, J. (1996). EEG in the electroconvulsive therapy: Is more intensive paroxysmal activity associated with higher therapeutic response? Neuropsychobiology, 33, 3, 138-141.

Hrdlička, M., Vodička, J., Havlovičová, M., Urbánek, T., Blatný, M., Dudová, I. (2010). Brief Report: Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 4, 524-527.

Awards scientific community

Invited lecture at the conference of Personality in the context of cognition, emotionality, and motivation IV (2013), “From GABA’s Meaning in life”, Bratislava, Slovakia

Invited Symposium on XIIIth European Congress of Psychology (2013) „Personality Predictors of Successful Development in Adulthood“, Stockholm, Sweden

Invited Symposium on 15th European Conference on Personality (2010) „Factors of Successful Development in Adulthood“ (together with Katjou Kokko from University of Jyväskylä)

Otto Wichterle Award for outstanding young scientists of the Academy of Sciences of the Czech Republic (2004)

Projects supported by grant agencies

2011 – 2015: „The quality of life of pediatric cancer disease: a longitudinal study”, Investigator, (P407/11/2421)

2010 – 2014: „Longitudinal study of optimal development: potential of Prague and Brno lifelong study of human evolution,” researcher (co-doc. PhDr. Vladimír Kebza, PhD., National Institute of Health), Grant Agency of the Czech Republic (P407 / 10/2410)

2009 – 2012: “Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of children with cancer,” co-investigator (researcher, MD. Sarka Kárová, co-MD. Thomas Kepák), Grant Agency of the Czech Republic (406/09/1255)

2007 – 2010: “The quality of life of children with cancer: a developmental approach,” co-investigator (investigator MD. Kepák Tomas, University Hospital Brno, Department of Pediatric Oncology), Grant Agency of the Czech Republic (406/07/1384)

2007 – 2009: “Psychological characteristics of emerging adulthood” investigator (co-investigators Dr.. Ilona Gillernová, PhD., Charles University in Prague, Prof. Dr.. Mojmir Svoboda, PhD., FF MU), Grant Agency of the Czech Republic (IAA700250702)

2006 – 2008: “Integrating life experience in adulthood: Emotional dispositions, personal history and perspective on life,” the researcher, Grant Agency of the Czech Republic (406/06/1408

2003 – 2004: “Risk factors for Academic, Social and Health Development of Youth” Investigator, Program of Targeted Research and Development, Academy of Sciences (S7025354)

2002 – 2004: “The determinants of life satisfaction in the contemporary adolescent youth: personality, values and social perspectives,” co-investigator (investigator dr. Blížkovská, FF MU), Grant Agency of the Czech Republic (406/02/1040)

2000 – 2004: “Stability, variability and prediction of psychological characteristics in adulthood: longitudinal research to establish the children”, the researcher, Grant Agency of the Czech Academy of Sciences (A8025004)

1998 – 2000: “Personality and self-concept as determinants of self-esteem and life satisfaction,” the researcher, Grant Agency of the Czech Republic (406/98/0755)

1995 – 1997: “Sources of self-esteem and life satisfaction in temperament types”, the researcher, Grant Agency of the Czech Republic (406/95/1578)

International projects

2003 – 2004: Researcher national part of International SAHA Project (Social and Health Assessment) coordinated Child Study Center, Yale University, USA (together with prof. MUDr. Michal Hrdlička, MD., Department of Paediatric Psychiatry II. Medical Faculty Hospital Motol Prague)

2014 – 2016: Brno Longitudinal Study of Youth (together with prof. Vazsonyim Alexander of the University of Kentucky, USA)

Úvod > Department > Lecturers > Blatný Marek