Konference

Přehled oborových konferencí pořádaných či spolupořádaných katedrou psychologie

 webové stránky konferencí KPS FF UK

Přehled oborových konferencí pořádaných jinými katedrami či organizacemi

ZDE

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Mezinárodní neuropsychologický kongres 2018

International Neuropsychological  Society 2018 Mid-Year Meeting, Bridging Science and Humanity, July 18-20, 2018, Prague, Czech Republic,  Prague Congress Centre

We are pleased and honored to announce that, in association with the Czech Neuropsychological Society, the INS mid-year meeting will be held in Prague, the beautiful capital of the Czech Republic and the reputed “Heart of Europe.” The conference theme, “Bridging Science and Humanity,” was inspired by Prague’s location at a crossroads of diverse cultures, languages, and political and economic systems. Our hope is that the theme of the conference together with the conference location will inspire those attending to tackle important and emerging challenges faced by the international neuropsychological community today.

Among these challenges is the fact that the science of clinical neuropsychology, unlike more basic sciences, cannot be separated from language and culture. In fact, language and culture represent key mediators of how neuropsychology is taught and practiced, and many assumptions about neuropsychology that hold true in one part of the world may well not be applicable elsewhere. Consequently, although advances in our understanding of brain-behavior relationships, pathophysiology of neurological conditions, and behavioral manifestations of brain insults are all necessary for the advancement of neuropsychology as a clinical and scientific discipline, they are not sufficient: Interpreting such advances within concrete human contexts is key.

In line with the theme of bridging science and humanity, the 2018 INS mid-year meeting in Prague will focus on the following topics:

  1. The practice of neuropsychology in an increasingly globalized and diverse world
  2. The neuroscience of key human processes, such as morality, ethics, or political and economic decision making
  3. The application of science to humane and holistic patient care

Please join us in Prague for an inspiring scientific program. When you do, we hope you will also take time to experience the city, with its rich history, exquisite architecture, meandering streets and alleys, ever-present arts and music, and unique local gastronomy.

We look forward to seeing you at INS-CENES Prague 2018!

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Sociálne procesy a osobnosť 2018

Milé kolegyne, milí kolegovia, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu “Sociálne procesy a osobnosť 2018”. Aktuálny 21. ročník podujatia má pod patronátom kolektív Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. – 19. septembra 2018 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej v príjemnom prostredí Vysokých Tatier. http://www.hotelacademia.sk/ V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese spao2018@saske.sk. Tešíme sa na Vašu účasť. Pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2018 želá Organizačný výbor SPO_2018.

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Čtu a stávám se čtenářem 2018 (Cesty propojení výzkumu a praxe)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na již tradiční konferenci Čtu a stávám se čtenářem 2018 (Cesty propojení výzkumu a praxe), kterou v rámci projektu PROGRES Q17 pořádá katedra psychologie a katedra preprimální a primární pedagogiky PedF UK. Konference se uskuteční dne 26. 9. 2018. V dopoledním plenárním programu vystoupí zahraniční hosté – účast přislíbila prof. Olga Zápotočná (Pedagogická fakulta Trnavské univerzity) a prof. Marína Mikulajová (Fakulta psychologie Paneuropské vysoké školy). Odpolední program bude věnován otázkám výzkum a praxe v oblasti čtenářské gramotnosti z pohledu různých disciplín i konkrétních témat. Předpokládaná zaměření příspěvků jsou zveřejněna na webové stránce konference. Zde bude také do 7. 9. 2018 uveden podrobný program konference. Poprvé bude do programu zařazena samostatná studentská akce – nyní ještě nebudeme prozrazovat její obsah. Informace o konferenci najdete na: http://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/ K aktivní i pasivní účasti je možné se přihlásit na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KFCwOjcJUEr1a5y_WlBfZxwZeIEYMS5TGh9IuBrrZszVcw/viewform Těšíme se na setkání s kolegy z různých vysokých škol, s pracovníky škol a školských poradenských zařízení, ale také se studenty vysokých škol – a také se všemi, koho problematika čtení a čtenářství zajímá.Za odborný tým konference vás srdečně zve Anna Kucharská a Radka Wildová

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

VIII. Česko-slovenská konference o logoterapii

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám, abychom Vás pozvali na VIII. Česko-slovenskou konferenci o logoterapii, tento rok se zajímavým tématem „Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství.“. Konference se koná 12.10.2018, v prostorách Uměleckého centra Konvikt v Olomouci. Na konferenci vystoupí například: prof. Vladimír Smékal,  prof. Anna Hogenová a další odborníci v oblasti logoterapii. Bližší informace naleznete na: http://www.ipipapp.cz/clanek/aktuality-cz .

S podzravem a s přáním příjemných dnů Martin Dolejš

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

The 9th Conference of the European Association of Integrative Psychotherapy.

With pleasure we invite you to the „Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy“ – The 9th Conference of the European Association of Integrative Psychotherapy, October 12-14 2018 in Prague, CZE

The topic of conference is inspired by the saying which calls Prague the Heart of Europe. We are curious what is in the “heart” – in the centre of integrative psychotherapy. We believe that roots from which integrative psychotherapy rises on one side and the gifts which can offer on the others side are the genuine heart of integrative psychotherapy. That’s why we want to look closer to the “Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy” on our conference.
What are the bases of integrative psychotherapy? We believe that focus on psychotherapy competencies can answer this question.
What are the gifts of integrative psychotherapy? We are curious what leading psychotherapists and practitioners can see as the gain of psychotherapy integration in current psychotherapy practice, research and training.

After many years of collaboration with the European Association of Integrative Psychotherapy we have the honour of personally partaking in the organization. We are looking forward to your presentations and also the collective informal discussion that will follow.
The conference will take place in the historic spaces of Charles University, only a few tens of metres from the Charles Bridge and Prague Castle. The location of the conference is an opportunity for a rich social programme.

We cordially invite you and hope to see you at the Conference in the beautiful and historic city of Prague

Jana Kostínková, Martin Jára, Markéta Rokytová, Stanislava Dudová, Jiř Drahota and Jan Roubal

https://secure.cbttravel.cz/eaip2018/registration-online.php

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

8th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology (CBP 2019)

28th – 29th January 2019, Singapore

Global perspectives shall complement discussions regarding the generation, promotion and implementation of evidence-based psychological practice. Psychology professionals now more than ever are being called upon to respond to the needs of society and individuals experiencing crisis in different forms such as war, famine, economic turmoil, crime, murder, abuse, loneliness, and despair. The premiere Academic Research Annual Cognitive and Behavioral Psychology (CBP) Conference 2018, the premiere forum aims to bring together the world’s leading researchers, engineers and scientists whose professional interests involve psychological theories and practices and able to generate a major contribution to the formulation of global and regional strategies in the advancement of Psychology. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: CBP 2019 CONFERENCE SECRETARIAT, http://cognitive-behavior.org | secretariat@cognitive-behavior.org DID: +65-6327 0165/66 FAX: +65-6327 0162

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Konference