Konference

Přehled oborových konferencí pořádaných či spolupořádaných Katedrou psychologie FF UK

 webové stránky konferencí KPS FF UK

 

Přehled oborových konferencí pořádaných jinými katedrami či organizacemi

Mezinárodní kongres psychologie ICP 2020, 7/2020 – https://www.icp2020.com/about/

Efficiency and Responsibility in Education, 4.-5.7.2020 – https://erie.v2.czu.cz/en/r-13310-about-the-conference

 

Úvod > Věda a výzkum > Konference