Konference

Přehled oborových konferencí pořádaných či spolupořádaných katedrou psychologie

 webové stránky konferencí KPS FF UK

Přehled oborových konferencí pořádaných jinými katedrami či organizacemi

ZDE

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Čtu a stávám se čtenářem 2018 (Cesty propojení výzkumu a praxe)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na již tradiční konferenci Čtu a stávám se čtenářem 2018 (Cesty propojení výzkumu a praxe), kterou v rámci projektu PROGRES Q17 pořádá katedra psychologie a katedra preprimální a primární pedagogiky PedF UK. Konference se uskuteční dne 26. 9. 2018. V dopoledním plenárním programu vystoupí zahraniční hosté – účast přislíbila prof. Olga Zápotočná (Pedagogická fakulta Trnavské univerzity) a prof. Marína Mikulajová (Fakulta psychologie Paneuropské vysoké školy). Odpolední program bude věnován otázkám výzkum a praxe v oblasti čtenářské gramotnosti z pohledu různých disciplín i konkrétních témat. Předpokládaná zaměření příspěvků jsou zveřejněna na webové stránce konference. Zde bude také do 7. 9. 2018 uveden podrobný program konference. Poprvé bude do programu zařazena samostatná studentská akce – nyní ještě nebudeme prozrazovat její obsah. Informace o konferenci najdete na: http://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/ K aktivní i pasivní účasti je možné se přihlásit na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KFCwOjcJUEr1a5y_WlBfZxwZeIEYMS5TGh9IuBrrZszVcw/viewform Těšíme se na setkání s kolegy z různých vysokých škol, s pracovníky škol a školských poradenských zařízení, ale také se studenty vysokých škol – a také se všemi, koho problematika čtení a čtenářství zajímá.Za odborný tým konference vás srdečně zve Anna Kucharská a Radka Wildová

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

VIII. Česko-slovenská konference o logoterapii

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám, abychom Vás pozvali na VIII. Česko-slovenskou konferenci o logoterapii, tento rok se zajímavým tématem „Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství.“. Konference se koná 12.10.2018, v prostorách Uměleckého centra Konvikt v Olomouci. Na konferenci vystoupí například: prof. Vladimír Smékal,  prof. Anna Hogenová a další odborníci v oblasti logoterapii. Bližší informace naleznete na: http://www.ipipapp.cz/clanek/aktuality-cz .

S podzravem a s přáním příjemných dnů Martin Dolejš

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

The 9th Conference of the European Association of Integrative Psychotherapy.

With pleasure we invite you to the „Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy“ – The 9th Conference of the European Association of Integrative Psychotherapy, October 12-14 2018 in Prague, CZE

The topic of conference is inspired by the saying which calls Prague the Heart of Europe. We are curious what is in the “heart” – in the centre of integrative psychotherapy. We believe that roots from which integrative psychotherapy rises on one side and the gifts which can offer on the others side are the genuine heart of integrative psychotherapy. That’s why we want to look closer to the “Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy” on our conference.
What are the bases of integrative psychotherapy? We believe that focus on psychotherapy competencies can answer this question.
What are the gifts of integrative psychotherapy? We are curious what leading psychotherapists and practitioners can see as the gain of psychotherapy integration in current psychotherapy practice, research and training.

After many years of collaboration with the European Association of Integrative Psychotherapy we have the honour of personally partaking in the organization. We are looking forward to your presentations and also the collective informal discussion that will follow.
The conference will take place in the historic spaces of Charles University, only a few tens of metres from the Charles Bridge and Prague Castle. The location of the conference is an opportunity for a rich social programme.

We cordially invite you and hope to see you at the Conference in the beautiful and historic city of Prague

Jana Kostínková, Martin Jára, Markéta Rokytová, Stanislava Dudová, Jiř Drahota and Jan Roubal

https://secure.cbttravel.cz/eaip2018/registration-online.php

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Psychologické aspekty pomáhání 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom Vás pozvali na druhý ročník konference Psychologické aspekty pomáhání 2018, která se bude konat ve dnech 6.11. – 7.11.2018 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Jejím cílem je výměna zkušeností odborníků z akademické, poradenské a klinické oblasti, které spojuje tématika poznání v aplikaci na psychologickou pomoc člověka člověku. Podrobné informace ke konferenci naleznete na adrese: http://konferencepomahani.osu.cz/  Srdečně Vás zveme na toto odborné a společenské setkání. 
S pozdravem
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.       
vedoucí katedry psychologie FF OU

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

8th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology (CBP 2019)

28th – 29th January 2019, Singapore

Global perspectives shall complement discussions regarding the generation, promotion and implementation of evidence-based psychological practice. Psychology professionals now more than ever are being called upon to respond to the needs of society and individuals experiencing crisis in different forms such as war, famine, economic turmoil, crime, murder, abuse, loneliness, and despair. The premiere Academic Research Annual Cognitive and Behavioral Psychology (CBP) Conference 2018, the premiere forum aims to bring together the world’s leading researchers, engineers and scientists whose professional interests involve psychological theories and practices and able to generate a major contribution to the formulation of global and regional strategies in the advancement of Psychology. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: CBP 2019 CONFERENCE SECRETARIAT, http://cognitive-behavior.org | secretariat@cognitive-behavior.org DID: +65-6327 0165/66 FAX: +65-6327 0162

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Úvod > Věda a výzkum > Konference