Vranka Marek

Mgr. Ing. Marek Vranka

Consulting hours
 • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/
Address

Department of Psychology
Místnost č. 329

nar. 1988

absolvent obor Psychologie na FF UK Praha, 2012;

obor Podniková ekonomika a management na VŠE Praha, 2014.

Od roku 2013 vede Experimentální laboratoř PLESS při katedře psychologie. Více informací na www.pless.cz.

Doktorandské studium: Oddělení sociální psychologie

Téma disertační práce: Kognitivní perspektivy morálního usuzování (školitelka: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.)

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Základy statistiky
 • Statistická analýza dat
 • Experimentální psychologie
 • Metodologická praktika v psychologii
 • Úvod do studia psychologie

volitelné:

 • Statistická analýza dat s podporou SPSS
 • Multivariační analýza dat v psychologii
 • Heuristiky, zkreslení a lidská iracionalita v každodenní praxi
 • New Statistics and Other Actual Trends in Applied Data Analysis

Publications

 • Bahník Š., Efendic E., Vranka M.: Sacrificing Oneself or Another: The Difference Between Prescriptive and Normative Judgments in Moral Evaluation. Psychological Reports, 2021, č. • no. 124, s. • p. 108-130. ISSN 0033-2941.
 • Houdek P., Koblovský P., Vranka M.: The Challenge of Human Psychology to Effective Management of the COVID-19 Pandemic. Society, 2021, č. • no. 58, s. • p. 131-134. ISSN 0147-2011.
 • Smetana M., Vranka M.: How moral foundations shape public approval of nuclear, chemical, and conventional strikes: new evidence from experimental surveys. International Interactions, 2021, č. • no. 47, s. • p. 374-390. ISSN 0305-0629.
 • Wang K., Goldenberg A., Dorison C., Miller J., Uusberg A., Lerner J., Gross J., Agesin B., Bernardo M., Campos O., Eudave L., Grzech K., Ozery D., Jackson E., Vranka M. , et al.: A multi-country test of brief reappraisal interventions on emotions during the COVID-19 pandemic. Nature Human Behaviour [online], 2021, č. • no. 5, s. • p. 1089-1110. ISSN 2397-3374.
 • Bahnik S., Vranka M., Trefná K.: What makes euthanasia justifiable? The role of symptoms' characteristics and interindividual differences. Death Studies, 2021, č. • no. 45, s. • p. 226-237. ISSN 0748-1187.
 • Bahník Š., Vranka M.: Consistency and contrast effects in moral evaluation of euthanasia. Current Psychology, 2021, č. • no. 40, s. • p. 822-830. ISSN 1046-1310.
 • Brandt M., Kuppens T., Spears R., Andrighetto L., Autin F., Babincak P., Badea C., Bae J., Batruch A., Becker J., Bocian K., Bodroža B., Bourguignon D., Bukowski M., Vranka M. , et al.: Subjective status and perceived legitimacy across countries. European Journal of Social Psychology, 2020, č. • no. 50, s. • p. 921-942. ISSN 0046-2772.
 • Houdek P., Koblovský P., Šťastný D., Vranka M.: Consumer Decision Making in the Information Age. Society, 2018, č. • no. 55, s. • p. 422-429. ISSN 0147-2011.
 • Bahnik S., Vranka M.: If It's Difficult to Pronounce, It Might Not Be Risky: The Effect of Fluency on Judgment of Risk Does Not Generalize to New Stimuli. Psychological Science, 2017, č. • no. 28, s. • p. 427-436. ISSN 0956-7976.
 • Bahnik S., Vranka M.: Growth mindset is not associated with scholastic aptitude in a large sample of university applicants. Personality and Individual Differences, 2017, č. • no. 117, s. • p. 139-143. ISSN 0191-8869.
 • Vranka M.: Úloha internetu při překonávání současné krize v psychologii. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M.: PhD existence 2017 : Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : sborník odborných příspěvků. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. • p. 269-274. ISBN 978-80-244-5174-9.
 • Vranka M., Bahník Š.: Differences in autonomy of humans and ultrasocial insects. Behavioral and Brain Sciences, 2016, č. • no. 39. ISSN 0140-525X.
 • Vranka M., Bahník Š.: Is the Emotional Dog Blind to Its Choices? An Attempt to Reconcile the Social Intuitionist Model and the Choice Blindness Effect. Experimental Psychology, 2016, č. • no. 63, s. • p. 180-188. ISSN 1618-3169.
 • Cheung I., Campbell L., LeBel E., Ackerman R., Aykutoglu B., Bahník Š., Bowen J., Bredow C., Bromberg C., Caprariello P., Carcedo R., Carson K., Cobb R., Collins N., Vranka M. , et al.: Registered Replication Report: Study 1 From Finkel, Rusbult, Kumashiro, & Hannon (2002). Perspectives on Psychological Science, 2016, č. • no. 11, s. • p. 750-764. ISSN 1745-6916.
 • Houdek P., Koblovsky P., St'astny D., Vranka M.: Does the Information Age Free Consumers from Asymmetric Information or Enslave Them in Attention Poverty? In Vaňková I.: Public economics and administration 2015 : proceedings of the 11th international scientific conference. Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2015, s. • p. 63-69. ISBN 978-80-248-3839-7.
 • Vranka M., Houdek P.: Many faces of bankers' identity : How (not) to study dishonesty. Frontiers in Psychology, 2015, č. • no. 6. ISSN 1664-1078.
 • Bahník Š., Vranka M., Dlouhá J.: X good things in life : Processing fluency effects in the Three good things in life exercise. Journal of Research in Personality, 2015, č. • no. 55, s. • p. 91-97. ISSN 0092-6566.
 • Vranka M.: Ako (ne)merať gendrovú identitu : Kritická analýza používaných metód merania gendrovej identity. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 290-301. ISSN 0009-062X.
 • Alogna V., Attaya M., Aucoin P., Bahník Š., Birch S., Bornstein B., Bouwmeester S., Brandimonte M., Brown C., Buswell K., Carlson C., Carlson M., Chu S., Cislak A., Vranka M. , et al.: Registered replication report: Schooler & Engstler-Schooler (1990). Perspectives on Psychological Science, 2014, č. • no. 9, s. • p. 556-578. ISSN 1745-6916.
 • Klein R., Ratliff K., Vianello M., Adams R., Bahnik S., Bernstein M., Bocian K., Brandt M., Brooks B., Brumbaugh C., Cemalcilar Z., Chandler J., Cheong W., Davis W., Vranka M. , et al.: Investigating Variation in Replicability : A "Many Labs" Replication Project. Social Psychology, 2014, č. • no. 45, s. • p. 142-152. ISSN 1864-9335.
 • Vranka M.: Zkoumání validity assessment center. Psychologie pro praxi, 2014, č. • no. 49, s. • p. 65-75. ISSN 1803-8670.
 • Klein R., Ratliff K., Vianello M., Adams R., Bahnik S., Bernstein M., Bocian K., Brandt M., Brooks B., Brumbaugh C., Cemalcilar Z., Chandler J., Cheong W., Davis W., Vranka M. , et al.: Data from Investigating Variation in Replicability : A "Many Labs" Replication Project. Journal of Open Psychology Data, 2014, č. • no. 2. ISSN 2050-9863.
 • Vranka M.: Bariéry kritického myšlení v psychoterapii. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., et al.: PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Universita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 24-30. ISBN 978-80-244-3778-1.
 • Vranka M.: Terapia pevným objatím - kritická reflexia. Psychoterapie, 2012, č. • no. 6, s. • p. 33-41. ISSN 1802-3983.
 • Vranka M.: Môže viesť procesná plynulosť k zvýšeniu vnímaného rizika? In Excelentní studentské odborné práce. Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. • p. 20-28. ISBN 978-80-245-1900-5.

 

 

Úvod > Katedra > Lidé > Vranka Marek