Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Konzultační hodiny

  pondělí 12:00 – 14:00

absolventka jednooborové psychologie na FF UK v Praze v roce 1979

1987 – CSc.
2004 – doc.
2011 – prof.

Publikace

 • Šulová L.: The placement of children at risk in institutional or individual substitute care. In Vulnerable children and families in child protection. Franche-Comté, Presses universitaires de Franche- Comté, 2021, s. • p. 103-119. ISBN 978-2-84867-905-1.
 • Šulová L.: La résilience de l'enfant en Europe centrale. In Education et Résilience Actes. Belgie, AIFREF, 2021, s. • p. 76-84. ISBN 0-000-00000-0.
 • Šulová L.: Placement des enfants en danger en milieu substitutif institutionnel ou individuel en Republique tcheque. In Enfants et familles vulnérables en protection de l'enfant. Franche-Comté, Presses univeritaires de Franche-Comté, 2020, s. • p. 111-118. ISBN 978-2-84867-786-6.
 • Šulová L.: Odkládání rodičovství do pozdějšího věku a jeho možné důsledky. Časopis lékařů českých, 2019, č. • no. 158, s. • p. 133-137. ISSN 0008-7335.
 • Šulová L.: QUALITÉ DE VIE ET PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT À RISQUE : EXPÉRIENCE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. Revue internationale de communication et socialisation, 2019, č. • no. 5, s. • p. 24-40. ISSN 2292-3667.
 • Šulová L.: LA QUALITÉ DE VIE DE L'ENFANT AUJOURD'HUI. In Šulová L., Pourtois J., Desmet H., Kalubi J.: LA QUALITÉ DE VIE DE L’ENFANT AUJOURD’HUI/CHILDREN'S QUALITY OF LIFE TODAY. Praha, CZECH-IN, 2018, s. • p. 10-20. ISBN 978-80-906655-6-9.
 • Krejčí M., Šulová L., Rozum F., Havlíková D.: Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2017. 200 s. • p. ISBN 978-80-7489-358-2.
 • Šulová L.: Entrée a l école-le tournant important du developpement psychique de l enfant. In Artetxe F.: Le développement psychosocial par la coéducation (famille.école-communauté). Španělsko-Donostia, Artetxe Fernando Olabarrieta, 2017, s. • p. 310-320. ISBN 978-84-608-8068-4.
 • Malá L., Šulová L.: Význam rodiny v procesu akulturace. Československá psychologie, 2017, č. • no. LXI, s. • p. 156-168. ISSN 0009-062X.
 • Šulová L.: Nástup dítěte do školy jako významný vývojový mezník. Psychologie pro praxi, 2017, č. • no. LI, s. • p. 71-84. ISSN 1803-8670.
 • Titman Staňková N., Titman M., Šulová L.: Aspekty vývojové psychologie v teorii a konceptech transakční analýzy. Československá psychologie, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 597-608. ISSN 0009-062X.
 • Šulová L.: Nástup dítěte do školy jako významný vývojový mezník. Psychologie pro praxi, 2016, č. • no. LI, s. • p. 71-84. ISSN 1803-8670.
 • Šulová L.: Strach dítěte ze školy při nástupu do první třídy. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, č. • no. V, s. • p. 28-33. ISSN 1804-9745.
 • Šulová L., Polišenská V.: Udělování cetrifikátu EuroPsy v ČR. Československá psychologie, 2015, č. • no. LIX, s. • p. 384-387. ISSN 0009-062X.
 • Šulová L., Fait T.: Chování novorozence a jeho psychosociální potřeby. Praktická gynekologie, 2015, č. • no. 19, s. • p. 131-135. ISSN 1211-6645.
 • Šulová L.: Socioemocionální vývoj dítěte v raném věku. In Gillernová I., Bahbouh R.: Moc emocí Psychologie emocí a citů každodenní lidské zkušenosti. Brno, Tribun EU, s.r.o, 2015, s. • p. 117-125. ISBN 978-80-263-0895-9.
 • Šulová L., Škrábová M.: Psychological aspects of home preparation in the first two years of school attendance. In Kiprianos P., Pourtois J.: Actes du XV eme Congres de l AIFREF a Patras en mai 2013. Umons, Université Umons, 2015, s. • p. 61-71. ISBN 978-618-81670-0-1.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Šulová L., Horáková Hoskovcová S.: Social psychological predictors of satisfaction with intrapartum and postpartum care - what matters to women in Czech maternity hospitals? Open Medicine, 2015, č. • no. 10, s. • p. 119-127. ISSN 2391-5463.
 • Šporclová V., Šulová L.: Školní zralost. In Šulová L.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014, s. • p. 88-103. ISBN 978-80-7478-542-9.
 • Šulová L., Tomanová K., Havlíková K., Šporclová V., Horáková Hoskovcová S., Škrábová M., Lescarret O., Safont-Mottay C., Oubrayrie-Roussel N., Deslandes R.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014. 252 s. • p. ISBN 978-80-7478-542-9.
 • Šulová L.: Jak rozvíjet předčtenářské dovednosti dítěte. Poradce ředitelky mateřské školy, 2014, č. • no. III, s. • p. 7-11. ISSN 1804-9745.
 • Šulová L.: Systém odměn a trestů ve vztahu k potřebám předškolního dítěte. Poradce ředitelky mateřské školy, 2014, č. • no. IV, s. • p. 7-11. ISSN 1804-9745.
 • Šulová L.: Součinnost školy, rodiny a dítěte. Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 1-4. ISSN 1214-8679.
 • Šporclová V., Šulová L.: Školní zralost. Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 6-8. ISSN 1214-8679.
 • Šulová L.: Krátké představení vybraných výzkumných aktivit posledních let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2014, č. • no. 48, s. • p. 193-200. ISSN 0555-5574.
 • Jarolímová E., Holmerová I., Mátlová M., Šulová L.: Dynamika pečovatelské zátěže v perspektivě kvality života a psychosociální intervenece. In Štěpánková H., Šlamberová R.: Stárnutí 2014. Praha, 3.LF UK, 2014, s. • p. 75-80. ISBN 978-80-87878-11-8.
 • Šulová L.: Domácí příprava na školu a vypracovávání domácích úkolů v prvních letech školní docházky (2.díl). Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 4-7. ISSN 1214-8679.
 • Šulová L.: Předškolní dítě a jeho svět. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 64-69. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Šulová L.: Domácí příprava na školu a vypracovávání domácích úkolů v prvních letech školní docházky (1. díl). Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-5. ISSN 1214-8679.
 • Šulová L.: Co nadělit pod stromeček aneb Vhodné hračky pro děti. Poradce ředitelky, 2013, č. • no. 3, s. • p. 18-21. ISSN 1804-9745.
 • Šulová L.: Poradce ředitelky mateřské školy. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, č. • no. 2, s. • p. 6-13. ISSN 1804-9745.
 • Šulová L.: Psychosociální aspekty kvality lidského života. FORUM. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 2013, č. • no. 25, s. • p. 22-22. ISSN 1211-1724.
 • Šulová L.: Řečový vývoj bilingvního dítěte. In Morávková Krejčová L.: Škola jako místo setkávání. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013 ISBN 978-80-7308-446-2.
 • Šulová L., Škrábová M.: Představení studie o psychologických aspektech domácí přípravy v prvních pěti letech školní docházky. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I.: Sborník z konference XXX. Psychologické dny 12.-14. září 2012, Olomouc. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 37-37. ISBN 978-80-244-3492-6.
 • Šulová L.: Mateřská a otcovská role v rámci rané interakce dítěte s rodiči. In Marková D., Rovňanová L.: Sexuality VI. Bánská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, PedF, Katedra pedagogiky, Bánská Bystrica, 2013, s. • p. 8-21. ISBN 978-80-557-0479-1.
 • Šulová L.: Mateřská a otcovská role v rané interakci dítěte s rodiči. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychololgie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 87-91. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Šulová L.: Řečový vývoj v bilingvní rodině a interkulturní výchova. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z pychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 98-103. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Šulová L., Škrábová M.: Psychologické aspekty domácí přípravy v prvních dvou letech školní docházky. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 170-178. ISSN 0009-062X.
 • Takács L., Seidlerová J., Horáková Hoskovcová S., Šulová L., Štětovská I., Zejdová H., Kolumpková M.: Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze, 2012. 119 s. • p. ISBN 978-80-7308-431-8.
 • Šulová L., Škrábová M.: Czech Study of Home Preparation for School of the First Five Years of School Attendance. Revista Italiana di educazione Familiare, 2012, č. • no. Neuveden, s. • p. 99-113. ISSN 1973-638X.
 • Šulová L.: Výhody i možná rizika rané výuky cizích jazyků. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 9-14. ISSN 1804-9745.
 • Štěpánková H., Jarolímová E., Dragomirecká E., Sobotková I., Šulová L., Bezdíček O., Nikolai T., Pulkrabková A., Bergerová M., Vácha T., Kolda P., Holmerová I.: On geropsychology in the Czech Republic. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 161-166. ISSN 1662-9647.
 • Šulová L., Štěpánková H.: On Gerontopsychology in the Czech Republic. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 161-166. ISSN 1662-9647.
 • Fibigerová K., Guidetti M., Šulová L.: Verbal and gestural expression of motion in French and Czech. In Space nd Time in Languages and Cultures. Holandsko, John Benjamins Publishing Co., 2012, s. • p. 251-269. ISBN 978-90-272-2391-3.
 • Kociánová Š., Šulová L.: Studenti jsou to nejlepší, co na univerzitě je. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 14-20. ISSN 1804-9745.
 • Weiss P., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K., Procházková J.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Morgensternová M., Šulová L., Scholl L.: Bilingvismum a interkulturní komunikace. Praha, Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 125 s. • p. ISBN 978-80-7357-678-3.
 • Šulová L.: Prevence psychosociální patologií - Prevence začíná v raném dětství. In Fait T., Vrablík M., Češka R.: Preventivní medicína. Praha, Maxdorf Jessenius, 2011, s. • p. 672-700. ISBN 978-80-7345-237-7.
 • Šulová L.: Institution ou famille: quel milieu pour l'enfant avant 3 ans. In Gaudron Zaouche C., Safont-Mottay C.: Précarités et éducation familiale,. Toulouse, Érés, 2011, s. • p. 231-240. ISBN 978-2-7492-1404-7.
 • Šulová L., Morgensternová M., Škrábová M.: First results from Czech study of home preparation for school in the first five years of school attendance. In Catarzi E., Pourtois J.: Educatione familiare e servizi per l´infanzia. Florencie, Italie, Firenze University Press, 2011, s. • p. 234-252. ISBN 978-88-6655-028-0.
 • Šulová L.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. In Mitlöhner M., Prouzová Z.: Sborník 19. Celostátního kongresu k sexuální výchově v ČR. Pardubice, SPRSV, 2011, s. • p. 127-130. ISBN 978-80-904290-4-8.
 • Šulová L., Krejčí M., Rozum F., Havlíková D.: Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň, FRAUS, 2011. 192 s. • p. ISBN 978-80-7238-930-8.
 • Šulová L., Fait T., Weiss P.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011. 439 s. • p. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Šulová L.: Současná česká rodina. In Gillernová I., Kebza V., Rymeš M.: Psychologické aspekty změn v životě české společnosti. Praha, GRADA, 2011, s. • p. 106-119. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Šulová L., Morgensternová M.: Interkulturní společnost a její dopad na jedince a rodinu. In Gillernová I., Kebza V., Rymeš M.: Psychologické aspekty změn v životě české společnosti. Praha, Grada Publishing, 2011, s. • p. 97-104. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Šulová L.: Morálně-etický vývoj dítěte. In Weiss P.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011, s. • p. 123-141. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Šulová L., Fait T., Weiss P.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011. 438 s. • p. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Weiss P., Procházková J., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Vavřinková B., Šulová L., Fait T., Weiss P.: Reprodukce a drogová závislost. In Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011, s. • p. 307-331. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Šulová L.: Formování sebepojetí v raném dětství. In Krejčová L., Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2010 :sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 175-188. ISBN 978-80-7308-218-5.
 • Šulová L.: Problémové dítě a hra. Praha, RAABE, 2010, s. • p. 1-18. ISBN 0-000-00000-0.
 • Šulová L.: Problémové dítě a hra. Praha, RAABE, 2010, s. • p. 1-17. ISBN 0-000-00000-0.
 • Šulová L.: Repetitorium vybraných poznatků vývojové psychologie. In Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha, Portál, 2010, s. • p. 13-22. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Šulová L.: Dítě vyrůstající v bilingvní rodině. In Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha, Portál, 2010, s. • p. 197-204. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Šulová L.: V září půjde do školy. Praha, RAABE, 2010, s. • p. 1-18. ISBN 0-000-00000-0.
 • Morgensternová M., Šulová L.: Interkulturní kompetence a prohlubování interkulturní senzitivity pomocí interkulturního výcviku. In Janebová E.: Interkulturní komunikace ve škole. Praha, FF UK, 2010, s. • p. 49-61. ISBN 978-80-7308-294-9.
 • Janebová E., Janeba T., Morgensternová M., Zikmundová V., Šulová L., Kocourek J.: Interkulturní komunikace ve škole. Praha, Fortuna, 2010. 96 s. • p. ISBN 978-80-7373-063-5.
 • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Šulová L.: Problémové dítě a hra. Prevence, 2010, č. • no. 7, s. • p. 10-11. ISSN 1214-8717.
 • Šulová L., Morgensternová M.: První výsledky české studie zaměřené na přípravu žáků do školy v prvních pěti letech školní docházky. In AIFREF2010 XIIICongresse Internationale, Firenze. Florencie - Firenze, AIFREF, 2010, s. • p. 85-85. ISBN 0-000-00000-0.
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.