PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Konzultační hodiny

  čtvrtek 11:00 – 12:30

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

1984 absolvovala obor psychologie na FF UK v Praze

2008  Ph.D.

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Interakční psychologický výcvik
 • Psychologická metodologie
 • Účast při psychologickém výzkumu
 • Psychohygiena
 • Etika v práci s lidmi

volitelné:

 • Sociální dovednosti v profesi psychologa I, II
 • Bálintovská skupina I, II

studium Učitelství pro SŠ:

 • Psychologie pro učitele II
 • Psychohygiena ve škole

Rozvrh

Publikace

 • Kalousová Z., Štětovská I.: Spokojenost v dlouhodobých partnerských vztazích: kvalitativní studie českých heterosexuálních párů. Psychologie pro praxi, 2021, č. • no. 55, s. • p. 27-35. ISSN 1803-8670.
 • Kalousová Z., Štětovská I.: Možnosti měření spokojenosti v partnerských vztazích. In Kvalita života 2019 "Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti". Prešov, Prešovská Univerzita v Prešove, 2020, s. • p. 222-231. ISBN 978-80-555-2404-7.
 • Takács L., Sobotková D., Mohr P., Krejčíková H., Havrdová Z., Horáková Hoskovcová S., Raudenská J., Hanulíková P., Javůrková A., Procházková E., Štětovská I.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015. 208 s. • p. ISBN 978-80-247-5127-6.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Čáp D., Štětovská I., Pekárková M.: Výchovné poradenství. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 364 s. • p. ISBN 978-80-7478-356-2.
 • Morávková Krejčová L., Gillernová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Štětovská I.: Sociální dovednosti ve škole. Praha, Grada, 2012. 247 s. • p. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • Takács L., Seidlerová J., Horáková Hoskovcová S., Šulová L., Štětovská I., Zejdová H., Kolumpková M.: Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze, 2012. 119 s. • p. ISBN 978-80-7308-431-8.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Weiss P., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K., Procházková J.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Němečková Z., Stehlík M., Štětovská I.: METODA PIKTOGRAMŮ JAKO NÁSTROJ PŘI DIAGNOSTIKOVÁNÍ NEDŮVĚRY K LIDEM. In Maierová E., Haase J., Dolejš M.: PhD existence I:česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Univerzita Palackého, Olomouc, 2011, s. • p. 25-37. ISBN 978-80-244-2852-9.
 • Weiss P., Procházková J., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Štětovská I.: Nové možnosti učitelské profese. In Šulová L.: Nové možnosti učitelské profese. V září půjde do školy . Praha, RAABE, 2010, s. • p. 1-26. ISBN 80-86307-15-8.
 • Štětovská I.: Škola jako místo setkávání. In Škola jako místo setkávání : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, FF UK, 2010, s. • p. 41-48. ISBN 978-80-7308-310-6.
 • Štětovská I.: Škola jako místo setkávání. Řízení školy, 2010, č. • no. 7, s. • p. 29-31. ISSN 1214-8679.
 • Štětovská I.: Můžeme si pomáhat! In Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Praha, Maxdorf, 2010, s. • p. 100-112. ISBN 978-80-7345-217-9.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Štětovská I., Šírová E., Morgensternová M., Čáp D., Víchová J., Slušná K., Koutná P., Vodáčková D., Krejčová K., Housarová B.: Pedagogická intervence u žáků základních škol. Praha, Wolters Kluwer, 2010. 332 s. • p. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • Štětovská I., Hamerník J.: Tradiční konference Sekce psychologie zdraví při Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí (Vernířovice, 21. - 23. 5. 2010). E-psychologie, 2010, č. • no. 4, s. • p. 44-49. ISSN 1802-8853.
 • Štětovská I., Straka J.: Umění vědy. In Miovský M.: Umění ve vědě a věda v umění. Metodologické imaginace. Praha, Grada, 2010, s. • p. 29-38. ISBN 978-80-247-1707-4.
 • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Štětovská I.: Jak přežít aneb Duševní hygiena jako součást profesní kompetence. In Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010, s. • p. 39-52. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Štětovská I.: Rizika a zisky kyberprostoru – mladí uživatelé. In Informační bulletin 1/2010. Praha, úřad pro ochranu osobních údajů, 2010, s. • p. 20-20. ISBN 0-000-00000-0.
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.