Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

  Konzultační hodiny
  Adresa
  • 2011 Mgr. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Psychologie
  • 2016 Ph.D.- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor klinická psychologie

  Publikace

  • Šporclová V.: Autismus od A do Z. Praha, PASPARTA, 2018. 122 s. • p. ISBN 978-80-88163-98-5.
  • Šporclová V.: Školní úspěšnost. In Šulová L.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014, s. • p. 204-223. ISBN 978-80-7478-542-9.
  • Šporclová V., Šulová L.: Školní zralost. Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 6-8. ISSN 1214-8679.
  • Šporclová V.: Domácí příprava na školu a vybrané výsledky výzkumu českých dětí. In Šulová L.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014, s. • p. 173-176. ISBN 978-80-7478-542-9.
  • Šporclová V., Šulová L.: Školní zralost. In Šulová L.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014, s. • p. 88-103. ISBN 978-80-7478-542-9.
  • Šulová L., Tomanová K., Havlíková K., Šporclová V., Horáková Hoskovcová S., Škrábová M., Lescarret O., Safont-Mottay C., Oubrayrie-Roussel N., Deslandes R.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014. 252 s. • p. ISBN 978-80-7478-542-9.
  • Šporclová V.: Cesta k diagnóze: autismus. Rodina a škola, 2013, č. • no. LX, s. • p. 26-27. ISSN 0035-7766.
  • Thorová K., Šporclová V.: Poruchy autistického spektra v dospělosti. Psychiatrie pro praxi, 2012, č. • no. 13, s. • p. 116-119. ISSN 1213-0508.
  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.