Šivicová Gabriela

MUDr. Gabriela Šivicová

Konzultační hodiny
  • Úterý/ Tuesday 16:30-17:30 (jindy dle dohody), Celetná 20, místnost/room 142/142b, tel. 2216619673; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 142B

nar. 1968

1995 absolvovala 3. LF UK Praha

od 2011 doktorské studium na FFUK v Praze, obor klinická psychologie

Přehled zabezpečovaných předmětů:

  • Anatomie, fyziologie a genetika
  • Neurofyziologie
  • Obecná psychopatologie
  • Speciální psychopatologie

volitelné:

  • Základy psychofarmakologie
  • Speciální farmakologie v klinické praxi

Publikace

  • Šivicová G.: Afektivní a neurotické poruchy. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 132-136. ISBN 978-80-7308-439-4.
Úvod > Katedra > Vyučující > Šivicová Gabriela