Rodriguez Manchola Mabel Virginia

  Konzultační hodiny
  Adresa

  2002- PhDr.-Filozofická fakulta UK, obor Psychologie

  2012- Ph.D. -Filozofická fakulta UK, obor klinická psychologie

  Zabývá se kognitivními funkcemi (je mimo jiné spoluautorkou české baterie kognitivních testů), jejich deficitem a možnostmi remediace. Má bohaté zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou léčbou neuropsychiatrických onemocnění jakými jsou úzkostné poruchy, poruchy nálad a psychotická onemocnění.

   

  Zabezpečované předměty:

  Fyziologická psychologie

  Publikace

  • Rodriguez Manchola M., Knížková K., Keřková B., Siroňová A., Šustová P., Jonáš J., Španiel F.: The relationships between cognitive reserve, cognitive functioning and quality of life in first-episode schizophrenia spectrum disorders. Psychiatry Research, 2022, č. • no. 310. ISSN 0165-1781.
  • Hájková M., Knížková K., Siroňová A., Keřková B., Jonáš J., Šustová P., Dorazilová A., Rodriguez M.: Cognitive performance and lifetime cannabis use in patients with first-episode schizophrenia spectrum disorder. Cognitive Neuropsychiatry, 2021, č. • no. 26, s. • p. 257-272. ISSN 1354-6805.
  • Šustová P., Rodriguez Manchola M.: "Unáhlené závěry" u psychotických onemocnění: přehledová studie. Psychologie pro praxi, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 55-71. ISSN 1803-8670.
  • Knížková K., Rodriguez Manchola M.: Cognitive and Brain Reserve in Psychotic Disorders: an Overview of Current Research and Treatment Implications. Activitas Nervosa Superior, 2020, č. • no. 62, s. • p. 127-136. ISSN 1802-9698.
  • Rodriguez Manchola M., Zaytseva Y., Cvrčková A., Dvořáček B., Dorazilová A., Jonáš J., Šustová P., Voráčková V., Hájková M., Kratochvílová Z., Španiel F., Mohr P.: Cognitive Profiles and Functional Connectivity in First-Episode Schizophrenia Spectrum Disorders - Linking Behavioral and Neuronal Data. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1664-1078.
  • Šebela A., Dorazilová A., Voráčková V., Knytl P., Rodriguez M., Jonáš J., Švancer P., Mohr P.: Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy v populaci adolescentů: Česká verze Prodromálního dotazníku. Československá psychologie, 2019, č. • no. 63, s. • p. 430-444. ISSN 0009-062X.
  • Knytl P., Voráčková V., Dorazilová A., Rodriguez M., Cvrčková A., Kofroňová E., Kuchař M., Kratochvílová Z., Šustová P., Čerešňáková S., Mohr P.: Neuroactive Steroids and Cognitive Functions in First-Episode Psychosis Patients and Their Healthy Siblings. Frontiers in Psychiatry, 2019, č. • no. 10. ISSN 1664-0640.
  • Mohr P., Bravermanová A., Melicher T., Rodriguez Manchola M., Čeplová Z., Kopřiva J.: Funkční schopnosti a spokojenost s léčbou pacientů se schizofrenií v České Republice: průřezová studie. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, č. • no. 108, s. • p. 279-285. ISSN 1212-0383.

   

  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Rodriguez Manchola Mabel Virginia