PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

  Konzultační hodiny
  Adresa

  vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Je klinická psycholožka a kognitivně-behaviorální terapeutka. Zabývá se psychologickou diagnostikou a psychoterapií u pacientů s chronickou nádorovou i nenádorovou bolestí.

  Zabezpečované předměty:

  • Psychologie zdraví

  Volitelné:

  • Cognitive and affective dimensions of chronic diseases

  Publikace

  • Heřman D., Javůrková A., Raudenská J., Budera P., Rizov V., Kačer P., Peisker T., Malý M., Osmančík P.: Changes in cognitive function after thoracoscopic and catheter ablation for atrial fibrillation. PACE: Pacing and Clinical Electrophysiology, 2023, č. • no. 46, s. • p. 84-90. ISSN 0147-8389.
  • Širancová K., Raudenská J., Zajíček R., Doležal D., Javůrková A.: Psychological aspects in early adjustment after severe burn injury. Journal of Burn Care & Research, 2022, č. • no. 43, s. • p. 9-15. ISSN 1559-047X.
  • Zielina M., Šmahaj J., Raudenská J., Javůrková A.: Využívání a vytváření terapeutických her ve virtuální realitě a model hráč/hra/terapie. Československá psychologie, 2022, č. • no. 66, s. • p. 332-348. ISSN 0009-062X.
  • Rudorfer L., Fulková M., Novotná M., Raudenská J.: Assessment methods and first results with policy Implications of WP3 in Horizon 2020 AMASS at Charles University. In Kárpáti A., Sarantou M.: Arts-based social interventions : First results of the AMASS testbed. Finsko, Lapin yliopisto|en=University of Lapland, 2021, s. • p. 17-28. ISBN 978-952-337-270-2.
  • Brunerová L., Raudenská J., Sotorník R., Šilhová E., Škrha P., Veith M., Ernest A., Javůrková A.: Letter to the Editor from Brunerová et al: "Association of Cognitive Function and Retinal Neural and Vascular Structure in Type 1 Diabetes". The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2021, č. • no. 106. ISSN 0021-972X.
  • Osmančík P., Heřman D., Kačer P., Rizov V., Veselá J., Raková R., Karch J., Sušánková M., Znojilová L., Fojt R., Prodanov P., Kremeňová K., Malíková H., Peisker T., Raudenská J. , et al.: The Efficacy and Safety of Hybrid Ablations for Atrial Fibrillation. JACC: Clinical Electrophysiology [online], 2021, č. • no. 7, s. • p. 1519-1529. ISSN 2405-500X.
  • Licková K., Čoček A., Ambruš M., Soumarová R., Vránová J., Klézl P., Mitchell A., Raudenská J., Javůrková A.: Rapid screening of depression and anxiety in cancer patients: Interview validation of emotion thermometers. Asian Journal of Psychiatry, 2021, č. • no. 65. ISSN 1876-2018.
  • Raudenská J., Steinerová V., Javůrková A., Urits I., Kaye A., Viswanath O., Varrassi G.: Occupational burnout syndrome and post-traumatic stress among healthcare professionals during the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Bailliere's Best Practice and Research in Clinical Anaesthesiology, 2020, č. • no. 34, s. • p. 553-560. ISSN 1521-6896.
  • Javůrková A., Corea Gamboa S., Raudenská J.: Syndrom vyhoření v mezinárodním kontextu. In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XXI. Praha, Fakultní nemocnice v Motole, 2019, s. • p. 155-160. ISBN 978-80-87347-41-6.
  • Kozák J., Lejčko J., Vrba I., Berka I., Černý R., Doležal T., Fricová J., Gabrhelík T., Hakl M., Halačová M., Hess L., Holanová P., Hřib R., Javůrková A., Raudenská J. , et al.: Opioidy. Praha, Mladá fronta, 2018. 462 s. • p. ISBN 978-80-204-4550-6.
  • Štětkářová I., Javůrková A., Raudenská J.: Výskyt deprese u roztroušené sklerózy. Neurologie pro praxi, 2018, č. • no. 19, s. • p. 114-122. ISSN 1213-1814.
  • Kavka T., Javůrková A., Raudenská J.: Vztahová vazba a bolest ve fyzioterapii (pilotní studie). Bolest, 2018, č. • no. 21, s. • p. 27-33. ISSN 1212-0634.
  • Javůrková A., Raudenská J., Glombíková N.: Prediktory syndromu vyhoření u zdravotnického personálu. In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX. Praha - Motol, Fakultní nemocnice v Motole, 2018, s. • p. 14-18. ISBN 978-80-87347-40-9.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Selected ethical issues of chronic non-cancer pain management. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 255-263. ISBN 978-1-5361-2227-5.
  • Javůrková A., Raudenská J.: Cognition, dependence and opioids in patients with chronic non-cancer pains. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 169-191. ISBN 978-1-5361-2227-5.
  • Javůrková A., Raudenská J.: The relation between cognition and opioids in chronic cancer and non-cancer pain. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 193-209. ISBN 978-1-5361-2227-5.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Chronic non-cancer pain, cognitive factors and cognitive impairment. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 93-111. ISBN 978-1-5361-2227-5.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Waves of cognitive-behavioural therapy in the treatment of chronic pain. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 213-228. ISBN 978-1-5361-2227-5.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Visual analogue scale: An old or new method? In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 63-72. ISBN 978-1-5361-2227-5.
  • Javůrková A., Raudenská J.: Neurobiologie závislosti u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí léčených opioidy a možnosti screeningových metod. Bolest, 2017, č. • no. 20, s. • p. 113-122. ISSN 1212-0634.
  • Javůrková A., Raudenská J.: Kognitivní účinky opioidů u chronické nenádorové bolest. Bolest, 2017, č. • no. 20, s. • p. 15-19. ISSN 1212-0634.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Patient compliance and involvement in adherence to pain therapy. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 83-91. ISBN 978-1-5361-2227-5.
  • Raudenská J.: Kognitivní terapie u chronických bolestivých stavů - problémy a příznaky individuálního případu. In Kulišák P.: Klinická neuropsychologie v praxi. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. • p. 663-677. ISBN 978-80-246-3068-7.
  • Raudenská J.: Efekt kognitivně-behaviorální terapie na emoční labilitu a depresi u pacientů s epilepsií. In Kulišák P.: Klinická neuropsychologie v praxi. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. • p. 678-698. ISBN 978-80-246-3068-7.
  • Adamcová K., Knotek P., Raudenská J.: Proaktivní zvládání a chronická bolest. Bolest, 2016, č. • no. 19, s. • p. 20-29. ISSN 1212-0634.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Psychologické aspekty zvládání akutní porodní bolesti. Bolest, 2016, č. • no. 19, s. • p. 30-34. ISSN 1212-0634.
  • Javůrková A., Zimová D., Širancová K., Raudenská J.: Cognitive Deficits and Neuropsychological Assessment in Multiple Sclerosis. In Gonzalez-Quevedo A.: Trending Topics in Multiple Sclerosis. Rijeka, InTech, 2016, s. • p. 211-226. ISBN 978-953-51-2656-0.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Pasivita a vyhýbání se pohybu u pacientů s chronickou bolestí - pouze ošetřovatelský nebo i celospolečenský problém? In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. Praha, Fakultní nemocnice v Motole, 2016, s. • p. 58-71. ISBN 978-80-87347-23-2.
  • Preiss M., Geisslerová J., Javůrková A., Bolceková E., Fialová S., Pitáková J., Raudenská J.: Kognitivní odhad, orientační neuropsychologická metoda. Otrokovice, Propsyco, 2016. 30 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
  • Raudenská J., Jirkovský D., Javůrková A.: The role of the nurse in interdisciplinary chronic pain management. Pain Nursing Magazine, 2016, č. • no. 5, s. • p. 12-16. ISSN 2279-7904.
  • Raudenská J., Javůrková A., Amlerová J., Paladini A., Adamčíková E., Korábová I., Lacinová L.: The Psychological Context of Labour Pain. New York, Nova Science Publishers Inc., 2016. 94 s. • p. ISBN 978-1-63483-825-2.
  • Raudenská J., Marusič P., Amlerová J., Kolář P., Javůrková A.: Strach související s bolestí u pacientů s chronickou bolestí dolní části zad. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 644-648. ISSN 1210-7859.
  • Knotek P., Knotkova H., Raudenská J.: Chronická bolest a strach. Československá psychologie, 2015, č. • no. 59, s. • p. 71-80. ISSN 0009-062X.
  • Takács L., Sobotková D., Mohr P., Krejčíková H., Havrdová Z., Horáková Hoskovcová S., Raudenská J., Hanulíková P., Javůrková A., Procházková E., Štětovská I.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015. 208 s. • p. ISBN 978-80-247-5127-6.
  • Raudenská J.: Supervize jako jedna z možností hodnocení komunikačních dovedností v ošetřovatelství. In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. - recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha, Fakultní nemocnice v Motole, 2015, s. • p. 187-190. ISBN 978-80-87347-20-1.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Cognitive behavioral therapy and nursing of chronic nonmalignant pain. Pain Nursing Magazine, 2015, č. • no. 4, s. • p. 162-165. ISSN 2279-7904.
  • Raudenská J., Amlerová J., Javůrková A.: Cognitive Behavioral Therapy in Pain Management of Adult Chronic Nonmalignant Pain Patients. In Myers B.: Cognitive Behavioral Therapy: New Research. New York, Nova Science Publishers, 2014, s. • p. 79-100. ISBN 978-1-63321-638-9.
  • Raudenská J.: Význam a hodnota porodní bolesti. In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství: Recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha, 2. LF UK a FN Motol, 2014, s. • p. 62-74. ISBN 978-80-87347-17-1.
  • Raudenská J., Javůrková A., Kozák J., Amlerová J.: Úleva od neuropatické bolesti pomocí odvracení pozornosti - kazustika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 114-116. ISSN 1210-7859.
  • Amlerová J., Cavanna A., Bradáč O., Javůrková A., Raudenská J., Marusič P.: Emotion recognition and social cognition in temporal lobe epilepsy and the effect of epilepsy surgery. Epilepsy & Behavior, 2014, č. • no. 36, s. • p. 86-89. ISSN 1525-5050.
  • Javůrková A., Amlerová J., Raudenská J.: Dlouhodobé sledování kognitivních, emočních a behaviorálních změn u pacientky s roztroušenou sklerózou - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 501-504. ISSN 1210-7859.
  • Raudenská J., Santlerová K., Marusičová P., Hanulíková P., Amlerová J., Javůrková A.: Strach související s porodní bolestí. Bolest, 2014, č. • no. 17, s. • p. 105-110. ISSN 1212-0634.
  • Raudenská J.: Vztah stomatologa a pacienta. StomaTeam, 2013, č. • no. 13, s. • p. 74-78. ISSN 1214-147X.
  • Raudenská J., Javůrková A., Kozák J.: Fear of pain and movement in a patient with musculoskeletal chronic pain. Neuroendocrinology Letters, 2013, č. • no. 34, s. • p. 514-517. ISSN 0172-780X.
  • Raudenská J., Javůrková A., Kozák J., Kamenišťák R.: Zvládání konce života - kazuistiky. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2013, č. • no. 6, s. • p. 15-17. ISSN 1337-6896.
  • Raudenská J., Javůrková A., Kozák J., Kamenišťák R., Jirkovský D., Amlerová J.: Kulturní aspekty zvládání nádorové bolesti. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2013, č. • no. 6, s. • p. 38-40. ISSN 1337-6896.
  • Raudenská J., Javůrková A., Kozák J.: Kognitivně-behaviorální terapie u umírajících onkologických pacientů. Onkologie, 2013, č. • no. 7, s. • p. 307-309. ISSN 1802-4475.
  • Raudenská J.: Konceptualizace u chronické nenádorové bolesti zad - kazuistika. Bolest, 2013, č. • no. 16, s. • p. 40-45. ISSN 1212-0634.
  • Javůrková A., Raudenská J.: Psychoterapeutický přístup u pacienta s psoriázou. Dermatologie pro praxi, 2013, č. • no. 7, s. • p. 77-78. ISSN 1802-2960.
  • Raudenská J., Javůrková A., Kozák J.: Model terapie chronické bolesti zad v centrech léčby bolesti. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2013, č. • no. 20, s. • p. 123-128. ISSN 1211-2658.
  • Raudenská J.: Model kognitivně-behaviorální terapie u dospělých pacientů s chronickými bolestivými stavy nenádorové etiologie. Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 473-487. ISSN 0009-062X.
  • Raudenská J.: Biopsychosociální model léčby revmatoidní artritidy v algesiologii. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2012, č. • no. 5, s. • p. 91-93. ISSN 1337-6896.
  • Raudenská J.: Biopsychosociální model chronické nenádorové bolesti. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2012, č. • no. 5, s. • p. 27-31. ISSN 1337-6896.
  • Raudenský M., Raudenská J., Javůrková A.: Hra v mezioborové spolupráci mezi pedagogy a psychology. Naša škola, 2011, č. • no. 14, s. • p. 6-10. ISSN 1335-2733.
  • Raudenský M., Raudenská J., Javůrková A.: Význam typu výchovy a hry pro dítě. Právo a rodina, 2011, č. • no. 12, s. • p. 19-22. ISSN 1212-866X.
  • Raudenská J.: Biopsychosociální model onkologického onemocnění. Onkologie, 2011, č. • no. 5, s. • p. 244-246. ISSN 1802-4475.
  • Raudenská J.: Odontofobie - problém při poskytování stomatologické péče. StomaTeam, 2011, č. • no. 11, s. • p. 17-23. ISSN 1214-147X.
  • Raudenská J.: Osobní etická dilemata pacienta s chronickou bolestí. Bolest, 2011, č. • no. 14, s. • p. 14-20. ISSN 1212-0634.
  • Raudenská J.: Psychologie chronické bolesti ve stomatologii. StomaTeam, 2011, č. • no. 11, s. • p. 81-85. ISSN 1214-147X.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Diagnostika a zvládání deprese v terminálním stádiu nádorového onemocnění. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2011, č. • no. 4, s. • p. 12-15. ISSN 1337-6896.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Komunikační dovednosti lékaře o smrti a umírání v péči o pacienty, kterým hrozí smrt. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2011, č. • no. 4, s. • p. 103-106. ISSN 1337-6896.
  • Raudenský M., Raudenská J.: A Game - an Inspirational Source for the Development of Creativity While Forming Informal Student Groups. In Stepnik M.: Komunikowanie artystyczne. Lublin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2011, s. • p. 135-137. ISBN 978-83-60617-17-5.
  • Raudenský M., Raudenská J.: Tvořivost jako součást hrového sebevyjádření. Vychovávatel´, 2011, č. • no. 58, s. • p. 5-8. ISSN 0139-6919.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Psychosociální aspekty smíšených dermatóz. Dermatologie pro praxi, 2011, č. • no. 5, s. • p. 210-212. ISSN 1802-2960.
  • Raudenský M., Raudenská J.: Úloha hračky v psychomotorickém vývoji. Vychovávatel´, 2011, č. • no. 58, s. • p. 12-15. ISSN 0139-6919.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Strach ze smrti u dospělých umírajících pacientů v terminální fázi onkologického onemocnění. Sociální studia, 2011, č. • no. 8, s. • p. 121-133. ISSN 1214-813X.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Multidisciplinární léčba chronické nenádorové bolesti. Bolest, 2010, č. • no. 13, s. • p. 117-123. ISSN 1212-0634.
  • Raudenská J., Javůrková A.: Některé etické úvahy, dilemata a podněty algeziologické péče o pacienta s chronickou nenádorovou bolestí. Bolest, 2010, č. • no. 13, s. • p. 172-180. ISSN 1212-0634.

  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.