Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.

Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.

Konzultační hodiny

  předem po domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

Ph.D. – Lékařská psychologie na 1. LF UK 2022 

 

Oblasti výzkumu 

 

Paliativní péče

Psychoonkologie

Lékařská psychologie

Metodologie 

 

Výzkumná témata 

Prognostické uvědomování, zármutek, komunikace, sdělování závažných zpráv, sdílené rozhodování, autonomie, rodinné konference, kvalita života, naděje u pacientů v závěru života, morální zranění 

 

Aktuálně probíhající výzkum 

Dr. Karolína Vlčková pracuje v současné době na výzkumu Morálního zranění u zdravotníků (3. LF UK), Komunikace závažných zpráv v podmínkách pandemie (Centrum paliativní péče, AZV NU22-B-100), Adaptace protokolu SICP do českého prostředí (Centrum paliativní péče) a na projektu Terapie důstojnosti:pilotní stuide (Fakultní Thomayerova nemocnice). 

 

Rozvrh

 

Závěrečné práce

 

 

Publikace

 • Křemenová Z., Vlčková K.: Český překlad a odborná validace integrovaného dotazníku IPOS-renal (IPOS-r) zaměřeného na paliativní péči v nefrologii. Aktuality v nefrologii, 2022, č. • no. 28, s. • p. 80-94. ISSN 1210-955X.
 • Janoušková M., Vlčková K., Harcuba V., Klučková T., Motlová J., Bankovská Motlová L.: The Challenges of Inter-Role Conflicts for Peer Support Workers. Psychiatric Services, 2022, č. • no. 73, s. • p. 1424-1427. ISSN 1075-2730.
 • Křemenová Z., Vlčková K.: Translation, cultural adaptation, and validation of the Integrated Palliative Outcome Scale-renal (IPOS-r) to Czech. BMC Palliative Care, 2022, č. • no. 21. ISSN 1472-684X.
 • Vlčková K., Poláková K., Tučková A., Houska A., Loučka M.: Association between prognostic awareness and quality of life in patients with advanced cancer. Quality of Life Research, 2022, č. • no. 31, s. • p. 2367-2374. ISSN 0962-9343.
 • Bavelaar L., Nicula M., Morris S., Kaasalainen S., Achterberg W., Loučka M., Vlčková K., Thompson G., Cornally N., Hartigan I., Harding A., Preston N., Walshe C., Cousins E.: Developing country-specific questions about end-of-life care for nursing home residents with advanced dementia using the nominal group technique with family caregivers. Patient Education and Counseling, 2022, č. • no. 105, s. • p. 965-973. ISSN 0738-3991.
 • Bankovská Motlová L., Vlčková K., Loučka M.: Morální zranění u zdravotníků. Psychiatrie, 2021, č. • no. 25, s. • p. 120-125. ISSN 1211-7579.
 • Vlčková K., Poláková K., Tučková A., Houska A., Loučka M.: Views of patients with advanced disease and their relatives on participation in palliative care research. BMC Palliative Care, 2021, č. • no. 20. ISSN 1472-684X.
 • Loučka M., Vlčková K., Tučková A., Poláková K., Houska A., Matějů M., Donátová Z.: Prognostic awareness in advanced cancer patients and their caregivers: A longitudinal cohort study. Psycho-Oncology, 2021, č. • no. 30, s. • p. 1449-1456. ISSN 1057-9249.
 • Houska A., Tučková A., Vlčková K., Poláková K., Loučka M.: Optimal participation in decision-making in advanced chronic disease: perspectives of patients, relatives and physicians. Annals of Palliative Medicine, 2021, č. • no. 10, s. • p. 3951-3959. ISSN 2224-5820.
 • Vlčková K., Höschlová E., Chroustová E., Loučka M.: Psychometric properties of the Czech Integrated Palliative Outcome Scale: reliability and content validity analysis. BMC Palliative Care, 2020, č. • no. 19. ISSN 1472-684X.
 • Vlčková K., Tučková A., Poláková K., Loučka M.: Factors associated with prognostic awareness in patients with cancer: A systematic review. Psycho-Oncology, 2020, č. • no. 29, s. • p. 990-1003. ISSN 1057-9249.
 • Georgi H., Frydrychová Z., Vlčková K., Vidovicova L., Šulc Z., Lukavský J.: Young-Old City-Dwellers Outperform Village Counterparts in Attention and Verbal Control Tasks. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1664-1078.
 • Georgi H., Frydrychová Z., Vlčková K.: Personal impediments and cognition in older age. In Georgi H., Šlamberová R.: Ageing 2018: Proceedings of the 4th Gerontological multidisciplinary conference. Praha, Univerzita Karlova. 3. lékařská fakulta, 2018, s. • p. 56-71. ISBN 978-80-87878-36-1.
 • Frydrychová Z., Horáková K., Vidovicova L., Štěpánková H.: Perception Of Life Pace In The City And Countryside Among Older People. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R.: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Nicosia, Future Academy, 2017, s. • p. 117-128. ISBN 0-000-00000-0.
 • Smolík F., Štěpánková H., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Matějka Š.: Propositional density in spoken and written language of Czech-speaking patients with mild cognitive impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2016, č. • no. 59, s. • p. 1461-1470. ISSN 1092-4388.
 • Martinec Nováková L., Horáková K., Štěpánková H.: POKLES ČICHOVÝCH A CHUŤOVÝCH FUNKCÍ U NORMÁLNĚ STÁRNOUCÍCH OSOB. In Stárnutí 2016 - Sborník příspěvků 3. gerontologické mezioborové konference. Praha, CHARLES UNIV, THIRD FAC MEDICINE, RUSKA 87, PRAHA 10, 100 00, CZECH REPUBLIC, 2016, s. • p. 122-129. ISBN 978-80-87878-23-1.
 • Štěpánková H., Smolík F., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Niederlová M.: Propoziční hustota ve výpovědích seniorů. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 317-325. ISSN 0009-062X.
 • Štěpánková H., Smolík F., Horáková K., Matějka Š., Nikolai T., Vyhnálek M.: Differences in verbal production in healthy older adults and with mild cognitive impairment. In Štěpánková H., Šlamberová R.: Stárnutí 2014 / Ageing 2014. Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. • p. 146-149. ISBN 978-80-87878-11-8.

 

Granty a projekty 

 

Příspěvky na konferencích 

2019 Přednáška Factors associated with prognostic awarenss in cancer patients: A systematic review,  16th World Congress of the European Association for Palliative Care 

2021 Přednáška Prognostic awareness in advanced cancer patients and their caregivers: A longitudinal cohort study, The 22th World Congress of Psycho-Oncology & Psychosocial Academy 

 

2021 Ocenění společnosti EAPC za nejlepší abstrakt poster: An online survey among health care professionals about end-of-life care for patients dying during the first and the second wave of the pandemic COVID-19: The CO-LIVE study – Czech national data, 17th World Congress of the European Association for Palliative Care 

2022 Přednáška Methodological issues and challenges in designing and conducting research at the end of life: findings of qualitative and textual evidence from researchers´ perspective, 12th EAPC World Research Congress 

 

 

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.