Loneková Katarína

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 142C

2001-Mgr. FFUK Bratislava

2009 -Ph.D.  klinická psychologie na FFUK v Praze

Zaměřuje se na psychoterapii, psychodiagnostiku, krizovou intervenci

Koordinátorka Erasmu

Publikace

  • Najbrtová K., Šípek J., Loneková K., Čáp D.: Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha, Portál, 2017. 176 s. • p. ISBN 978-80-262-1260-7.
  • Komadová K.: Vývojové aspekty suicidálneho správania. Psychologie pro praxi, 2010, č. • no. XLV, s. • p. 29-44. ISSN 1803-8670.
  • Komadová K.: Životné udalosti v suicidálnom procese. Československá psychologie, 2010, č. • no. LIV, s. • p. 263-276. ISSN 0009-062X.

 

 

 

 

Úvod > Katedra > Lidé > Loneková Katarína