PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

  Konzultační hodiny
  Adresa
  • 2001-Mgr. FFUK Bratislava
  • 2009 -Ph.D.  klinická psychologie na FFUK v Praze

  Zaměřuje se na psychoterapii, psychodiagnostiku, krizovou intervenci

  Koordinátorka Erasmu

  Publikace

  • Pavelková M., Loneková K.: Teorie copingové flexibility a její praktické využití (při práci s dotazníkovými metodami). Psychologie pro praxi, 2020, č. • no. 55, s. • p. 57-74. ISSN 1803-8670.
  • Najbrtová K., Šípek J., Loneková K., Čáp D.: Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha, Portál, 2017. 176 s. • p. ISBN 978-80-262-1260-7.
  • Komadová K.: Vývojové aspekty suicidálneho správania. Psychologie pro praxi, 2010, č. • no. XLV, s. • p. 29-44. ISSN 1803-8670.
  • Komadová K.: Životné udalosti v suicidálnom procese. Československá psychologie, 2010, č. • no. LIV, s. • p. 263-276. ISSN 0009-062X.

   

   

   

   

  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.