Kulišťák Petr

doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Středa/Wednesday 14:00-15:00 (pouze po dohodě-ask for appointment by email), Celetná 20, místnost/room 142/ 142a, tel.221619676; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 142A

1975 -absolvent oboru psychologie na MU FF (UJEP) v Brně

2007- Ph.D.  na MU FF

2009 – doc.

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Fyziologická psychologie (podíl na výuce)
 • Neuropsychologie (podíl na výuce)

volitelné:

 • Neuropsychologické praktikum

Publikace

 • Kulišťák P.: Klinická neuropsychologie v praxi. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2017. 902 s. • p. ISBN 978-80-246-3068-7.
 • Bolceková E., Mojzeš M., Van Tran Q., Kukal J., Ostrý S., Kulišťák P., Rusina R.: Cognitive impairment in cerebellar lesions : a logit model based on neuropsychological testing. Cerebellum & Ataxias, 2017, č. • no. 4. ISSN 2053-8871.
 • Kulišťák P.: Klinická neuropsychologie v praxi. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2017, s. • p. 52-77. ISBN 978-80-246-3068-7.
 • Kulišťák P.: Klinická neuropsychologie v praxi. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2017. 902 s. • p. ISBN 978-80-246-3068-7.
 • Kulišťák P.: Rehabilitace v klinické neuropsychologii. Aplikovaná psychologie, 2016, č. • no. 1, s. • p. 108-119. ISSN 2336-8276.
 • Drozdová K., Kulišťák P.: PŘÍSLOVÍ - ZASTARALÝ KONCEPT NEBO UŽITEČNÝ NÁSTROJ. In Maierová E.: PHD Existence DVD. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 2014 ISBN 978-80-244-4224-2.
 • Kulišťák P.: Cerebelární kognitivně afektivní syndrom: případová studie. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O.: PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 22-34. ISBN 978-80-244-4224-2.
 • Bolceková E., Fiala J., Rusina R., Kulišťák P.: The cerebellar cognitive affective syndrome. In Halkias D.: Psychology and the Search for Certainty in Everyday Life. Athens, Athens Institute for Education and Research, 2013, s. • p. 163-177. ISBN 978-960-9549-35-6.
 • Rusina R., Pazdera L., Kulišťák P., Vyšata O., Matěj R.: Pick and Alzheimer Diseases: A Rare Comorbidity Presenting as Corticobasal Syndrome. Cognitive and Behavioral Neurology, 2013, č. • no. 26, s. • p. 189-194. ISSN 1543-3633.
 • Kulišťák P.: Neuropsychological Rehabilitation after Head Injuries in Czech Republic. In Kučerová H., Preiss M.: Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York, Nova Science Publishers, 2013, s. • p. 395-414. ISBN 978-1-60741-957-0.
 • Kulišťák P.: Traumatic Brain Impairment. In Kučerová H., Preiss M.: Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York, Nova Science Publishers, 2012, s. • p. 333-366. ISBN 978-1-60741-957-0.
 • Bolceková E., Fiala J., Rusina R., Kukal J., Buncová M., Ostrý S., Kulišťák P.: Zhoršení kognitivních funkcí a snížení perfuze v kontralaterálním frontálním laloku u pacientů s lézí mozečku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, č. • no. 75, s. • p. 595-601. ISSN 1210-7859.
 • Weiss P., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K., Procházková J.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Kulišťák P.: Případové studie z klinické neuropsychologie. Praha, Karolinum, 2011. 279 s. • p. ISBN 978-80-246-1928-6.
 • Kulišťák P.: Neuropsychologické základy morálky. In Weiss P.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, s. r. o., 2011, s. • p. 113-121. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Keller J., Vymazal J., Ridzoň P., Rusina R., Kulišťák P., Malíková H., Rulseh A., Keller O., Jech R.: Quantitative brain MR imaging in amyotrophic lateral sclerosis. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology, and Medicine, 2011, č. • no. 24, s. • p. 67-76. ISSN 0968-5243.
 • Kulišťák P.: Neuropsychologie. Praha, Portál, s. r. o., 2011. 400 s. • p. ISBN 978-80-7367-891-3.
 • Kulišťák P.: Případové studie z klinické neuropsychologie. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 203-221. ISBN 978-80-246-1928-6.
 • Weiss P., Procházková J., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Kulišťák P.: Případové studie z klinické neuropsychologie. Praha, Karolinum, 2011. 279 s. • p. ISBN 978-80-246-1928-6.
 • Rusina R., Ridzoň P., Kulišťák P.: Vztah mezi ALS a stupněm kognitivního narušení, markery neurodegenerace a prediktory postižení. Prospektivní studie. European Journal of Neurology [online], 2010, č. • no. 17, s. • p. 23-30. ISSN 1468-1331.
 • Rusina R., Ridzoň P., Kulišťák P., Keller O., Bartoš A., Buncová M., Fialová L., Koukolík F., Matěj R.: Relationship between ALS and the degree of cognitive impairment, markers of neurodegeneration and predictors for poor outcome: A prospective study. European Journal of Neurology, 2010, č. • no. 17, s. • p. 23-30. ISSN 1351-5101.
Úvod > Katedra > Vyučující > Kulišťák Petr