Krámská Lenka

doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • pouze po předchozí dohodě; nemocnice Na Homolce, odd. klinické psychologie, žlutý výtah

 

2016 Univerzita Karlova v Praze, Habilitační řízení, obor Klinická psychologie (Doc.)

2009 funkční specializace v oboru Psychoterapie, Praha, Subkatedra Psychoterapie IPVZ

2009 Univerzita Karlova v Praze, Doktorské kombinované studium, obor Klinická psychologie (PhD.)

2008 atestace v programu Klinická psychologie, Praha, Subkatedra klinické psychologie IPVZ

2004 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Klinická psychologie, SRZK (PhDr.)

2004 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Klinická psychologie (Mgr.)

Životopis zde

Publikace

 • Krámská L., Myers L., Hrešková L., Jerie M., Vojtěch Z.: A descriptive study of patients diagnosed with psychogenic nonepileptic seizures at a tertiary epilepsy center in the Czech Republic: One-year follow-up. Epilepsy & Behavior, 2021, č. • no. 118, s. • p. 1-7. ISSN 1525-5050.
 • Štětkářová I., Krámská L., Keller J.: Improvement of Memory Functions in Chronic Spinal Cord Injury After Long-Term Intrathecal Baclofen Delivery for Spasticity Relief. Neuromodulation [online], 2021, č. • no. 2021, s. • p. 1-18. ISSN 1525-1403.
 • Krámská L., Myers L., Hrešková L., Krámský D., Vojtěch Z.: Diagnostic utility of the Minnesota multiphasic personality inventory-2 in patients diagnosed with psychogenic non-epileptic seizures in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior, 2020, č. • no. 115, s. • p. 1-6. ISSN 1525-5050.
 • Krámská L., Skopová J., Urgošík D., Hrešková L.: Stereotaktická léčba pomoci přední kapsulotomie u refrakterní OCD. In Krámská L.: Psychiatrie pro praxi. Olomouc, Společnost SOLEN, s. r. o.,, 2020, s. • p. 11-11. ISBN 1803-5914.
 • Krámská L., Hrešková L., Vojtěch Z., Krámský D., Myers L.: Maladaptive emotional regulation in patients diagnosed with psychogenic non-epileptic seizures (PNES) compared with healthy volunteers. Seizure, 2020, č. • no. 78, s. • p. 7-11. ISSN 1059-1311.
 • Vymazal J., Krámská L., Brožová H., Růžička E., Rulseh A.: Does serial administration of gadolinium-based contrast agents affect patient neurological and neuropsychological status? Fourteen-year follow-up of patients receiving more than fifty contrast administrations. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2020, č. • no. 51, s. • p. 1912-1913. ISSN 1053-1807.
 • Krámská L., Urgošík D., Liščák R., Hrešková L., Skopová J.: Neuropsychological outcome in refractory obsessive-compulsive disorder treated with anterior capsulotomy including repeated surgery. Psychiatry and Clinical Neurosciences [online], 2020, č. • no. 2020, s. • p. 1-7. ISSN 1440-1819.
 • Hrešková L., Krámská L.: Základní principy psychoterapeutické léčby pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů. Psychoterapie, 2019, č. • no. 13, s. • p. 213-221. ISSN 1802-3983.
 • Mencl P., Krámská L., Bezdíček O., Vojtěch Z.: Akutní amnestický syndrom při bilaterální lézi hipokampů jako raritní projev CMP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, č. • no. 82, s. • p. 574-576. ISSN 1210-7859.
 • Krámská L.: Těhotenství ve vyšším věku - pohled psychologa. In Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem, BOS.org s. r. o., 2019, s. • p. 5-5. ISBN 978-80-87562-88-8.
 • Krámská L., Lukavský J., Vojtěch Z.: A neuropsychologist's view: Outcome after RF-ablation for mTLE. Epilepsy Research, 2018, č. • no. 142, s. • p. 167-169. ISSN 0920-1211.
 • Hrešková L., Krámská L.: NEUROPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PSYCHOEDUKÁCIA PACIENTOV S DIAGNÓZOU PSYCHOGÉNNYCH NEEPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV (PNES). In Holdoš J.: ALUMNI II Conference of Graduates Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku. Ružomberok, Slovenská republika, VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018, s. • p. 49-63. ISBN 978-80-561-0526-9.
 • Krámská L., Krámský D.: Neuropsychologická diagnostika myšlení. In Kulišťák P.: Klinická neuropsycholgie v praxi. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 205-215. ISBN 978-80-246-3068-7.
 • Krámská L.: Psychogenní neepileptické záchvaty. In Kulišťák P.: Klinická neuropsycholgie v praxi. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 324-339. ISBN 978-80-246-3068-7.
 • Krámská L.: Psychogenní poruchy pohybu. In Kulišťák P.: Klinická neuropsycholgie v praxi. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 340-348. ISBN 978-80-246-3068-7.
 • Krámská L.: Neuropsychologická diagnostika a psychoterapie u pacientů s nádory mozku. In Kulišťák P.: Klinická neuropsycholgie v praxi. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 373-388. ISBN 978-80-246-3068-7.
 • Krámská L.: Neuropsychologie cévních mozkových příhod. In Kulišťák P.: Klinická neuropsycholgie v praxi. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 279-308. ISBN 978-80-246-3068-7.
 • Krámská L.: Hodnocení premorbidního intelektu v neuropsychologii. Český test čtení slov. Otrokovice, Propsyco, 2014. 161 s. • p. ISBN 978-80-904875-1-2.
+ další významné texty

Vojtěch, Z., Krámská, L., Malíková, H., Seltenreichová, K., Procházka, T., Kalina, M., Liščák, R. Cognitive outcome after stereotactic amygdalohippocampectomy.Seizure. 2012 Jun;21(5):327-33.IF=2,059

Malikova, H., Kramska, L.Liscak, R., Vojtech, Z., Prochazka, T., Mareckova, I., Lukavsky, J., Druga, R. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy for the treatment of temporal lobe epilepsy: Do good neuropsychological and seizure outcomes correlate with hippocampal volume reduction? Epilepsy Res.2012; 102, 1–2: 34-44 IF=2,48

Malikova, H.1, Kramska, L.1,Vojtech, Z., Lukavsky, J., Liscak, R. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy: Two years of good neuropsychological outcomes.Epilepsy Research. 2013; 106, 3: 423-432 IF=2,48

Vojtěch, Z., Malíková, H., Krámská, L., Anýž, J., Syrůček, M., Zámečník, J., Liščák, R., Vladyka, V. Long-term seizure outcome after stereotactic amygdalohippocampectomy.Acta Neurochir (Wien). 2014;156(8):1529-37. IF= 1.788

Malikova, H., Kramska, L., Vojtech, Z., Liscak, R., Sroubek, J., Lukavsky, J., Druga, R. Different surgical approaches for mesial temporal epilepsy: resection extent, seizure and neuropsychological outcomes.Journal of stereotactic and functional neurosurgery. 2014;92 (6): 372-380. IF=1.477

 Vojtěch, Z., Malíková, H., Krámská, L., Liščák, R., Vladyka, V. MRi-guided stereotactic amygdalohippocampectomy: a single center experience. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2015:11 1–16. IF=2.154

Vojtěch, Z., Malíková, H., Syrůček, M., Krámská, L., Šroubek, J., Vladyka, V., Liščák, R.Morphological changes after radiosurgery for mesial temporal lobe epilepsy.Acta Neurochir (Wien). 2015, 157(10):1783-91IF= 1.788

 Vojtěch, Z.,Krámská, L.,Malíková, H., Stará, M., Liščák, R. Neuropsychological results after gamma knife radiosurgery for mesial temporal lobe epilepsy. Neuro Endocrinol Lett. 2015;36(8):771-8. IF=0.8

 Malikova, H.1, Kramska, L.1, Vojtech, Z., Sroubek, J., Lukavsky, J., Liscak, R. Relationship between remnant hippocampus and amygdala and memory outcomes after stereotactic surgery for mesial temporal lobe epilepsy. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015 Nov 19;11:2927-33. IF=1.891

Krámská, L., Vojtěch, Z., Lukavský, J., Stará, M., Malíková, H. Five-year neuropsychological outcome after stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy for mesial temporal lobe epilepsy: Longitudinal study.Stereotactic and Functional Neurosurgery, 2017, 95 (3),149-157.

IF= 1.69

 

 

 

 

Úvod > Katedra > Lidé > Krámská Lenka