PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Konzultační hodiny

  konzultace po dohodě ve FN Motol

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 329

1994 – FF UK Praha

1997 – atestace z klinické psychologie

2005 – atestace z psychoterapie

Je klinická neuropsycholožka a kognitivně-behaviorální terapeutka. Specializuje se na neuropsychologické testování kognitivních funkcí. Ve spolupráci s FN Motol provádí u pacientů s epilepsií předoperační vyšetření kognitivních schopností včetně Wada testu. V psychoterapii se specializuje na zvládání chronické nemoci.

Publikace

 • Širancová K., Raudenská J., Zajíček R., Doležal D., Javůrková A.: Psychological aspects in early adjustment after severe burn injury. Journal of Burn Care & Research, 2022, č. • no. 43, s. • p. 9-15. ISSN 1559-047X.
 • Licková K., Čoček A., Ambruš M., Soumarová R., Vránová J., Klézl P., Mitchell A., Raudenská J., Javůrková A.: Rapid screening of depression and anxiety in cancer patients: Interview validation of emotion thermometers. Asian Journal of Psychiatry, 2021, č. • no. 65. ISSN 1876-2018.
 • Osmančík P., Heřman D., Kačer P., Rizov V., Veselá J., Raková R., Karch J., Sušánková M., Znojilová L., Fojt R., Prodanov P., Kremeňová K., Malíková H., Peisker T., Javůrková A. , et al.: The Efficacy and Safety of Hybrid Ablations for Atrial Fibrillation. JACC: Clinical Electrophysiology [online], 2021, č. • no. 7, s. • p. 1519-1529. ISSN 2405-500X.
 • Brunerová L., Raudenská J., Sotorník R., Šilhová E., Škrha P., Veith M., Ernest A., Javůrková A.: Letter to the Editor from Brunerová et al: "Association of Cognitive Function and Retinal Neural and Vascular Structure in Type 1 Diabetes". The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2021, č. • no. 106. ISSN 0021-972X.
 • Raudenská J., Steinerová V., Javůrková A., Urits I., Kaye A., Viswanath O., Varrassi G.: Occupational burnout syndrome and post-traumatic stress among healthcare professionals during the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Bailliere's Best Practice and Research in Clinical Anaesthesiology, 2020, č. • no. 34, s. • p. 553-560. ISSN 1521-6896.
 • Javůrková A., Corea Gamboa S., Raudenská J.: Syndrom vyhoření v mezinárodním kontextu. In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XXI. Praha, Fakultní nemocnice v Motole, 2019, s. • p. 155-160. ISBN 978-80-87347-41-6.
 • Rusina R., Cséfalvay Z., Kovács G., Keller J., Javůrková A., Matěj R.: Globular Glial Tauopathy Type I Presenting as Atypical Progressive Aphasia, With Comorbid Limbic-Predominant Age-Related TDP-43 Encephalopathy. Frontiers in Aging Neuroscience, 2019, č. • no. 11. ISSN 1663-4365.
 • Javůrková A., Raudenská J., Glombíková N.: Prediktory syndromu vyhoření u zdravotnického personálu. In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX. Praha - Motol, Fakultní nemocnice v Motole, 2018, s. • p. 14-18. ISBN 978-80-87347-40-9.
 • Kavka T., Javůrková A., Raudenská J.: Vztahová vazba a bolest ve fyzioterapii (pilotní studie). Bolest, 2018, č. • no. 21, s. • p. 27-33. ISSN 1212-0634.
 • Štětkářová I., Javůrková A., Raudenská J.: Výskyt deprese u roztroušené sklerózy. Neurologie pro praxi, 2018, č. • no. 19, s. • p. 114-122. ISSN 1213-1814.
 • Kozák J., Lejčko J., Vrba I., Berka I., Černý R., Doležal T., Fricová J., Gabrhelík T., Hakl M., Halačová M., Hess L., Holanová P., Hřib R., Javůrková A.: Opioidy. Praha, Mladá fronta, 2018. 462 s. • p. ISBN 978-80-204-4550-6.
 • Javůrková A., Raudenská J.: The relation between cognition and opioids in chronic cancer and non-cancer pain. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 193-209. ISBN 978-1-5361-2227-5.
 • Javůrková A., Raudenská J.: Kognitivní účinky opioidů u chronické nenádorové bolest. Bolest, 2017, č. • no. 20, s. • p. 15-19. ISSN 1212-0634.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Patient compliance and involvement in adherence to pain therapy. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 83-91. ISBN 978-1-5361-2227-5.
 • Javůrková A., Raudenská J.: Neurobiologie závislosti u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí léčených opioidy a možnosti screeningových metod. Bolest, 2017, č. • no. 20, s. • p. 113-122. ISSN 1212-0634.
 • Vogt V., Aikia M., del Barrio A., Boon P., Borbely C., Bran E., Braun K., Carette E., Clark M., Cross J., Dimova P., Fabo D., Foroglou N., Francione S., Javůrková A. , et al.: Current standards of neuropsychological assessment in epilepsy surgery centers across Europe. Epilepsia, 2017, č. • no. 58, s. • p. 343-355. ISSN 0013-9580.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Selected ethical issues of chronic non-cancer pain management. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 255-263. ISBN 978-1-5361-2227-5.
 • Javůrková A., Raudenská J.: Cognition, dependence and opioids in patients with chronic non-cancer pains. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 169-191. ISBN 978-1-5361-2227-5.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Chronic non-cancer pain, cognitive factors and cognitive impairment. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 93-111. ISBN 978-1-5361-2227-5.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Waves of cognitive-behavioural therapy in the treatment of chronic pain. In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 213-228. ISBN 978-1-5361-2227-5.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Visual analogue scale: An old or new method? In Raudenská J., Javůrková A., Varrassi G.: Pain: Management, Issues and Controversies. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. • p. 63-72. ISBN 978-1-5361-2227-5.
 • Raudenská J., Jirkovský D., Javůrková A.: The role of the nurse in interdisciplinary chronic pain management. Pain Nursing Magazine, 2016, č. • no. 5, s. • p. 12-16. ISSN 2279-7904.
 • Javůrková A., Zimová D., Širancová K., Raudenská J.: Cognitive Deficits and Neuropsychological Assessment in Multiple Sclerosis. In Gonzalez-Quevedo A.: Trending Topics in Multiple Sclerosis. Rijeka, InTech, 2016, s. • p. 211-226. ISBN 978-953-51-2656-0.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Psychologické aspekty zvládání akutní porodní bolesti. Bolest, 2016, č. • no. 19, s. • p. 30-34. ISSN 1212-0634.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Pasivita a vyhýbání se pohybu u pacientů s chronickou bolestí - pouze ošetřovatelský nebo i celospolečenský problém? In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. Praha, Fakultní nemocnice v Motole, 2016, s. • p. 58-71. ISBN 978-80-87347-23-2.
 • Raudenská J., Marusič P., Amlerová J., Kolář P., Javůrková A.: Strach související s bolestí u pacientů s chronickou bolestí dolní části zad. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 644-648. ISSN 1210-7859.
 • Raudenská J., Javůrková A., Amlerová J., Paladini A., Adamčíková E., Korábová I., Lacinová L.: The Psychological Context of Labour Pain. New York, Nova Science Publishers Inc., 2016. 94 s. • p. ISBN 978-1-63483-825-2.
 • Preiss M., Geisslerová J., Javůrková A., Bolceková E., Fialová S., Pitáková J., Raudenská J.: Kognitivní odhad, orientační neuropsychologická metoda. Otrokovice, Propsyco, 2016. 30 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Takács L., Sobotková D., Mohr P., Krejčíková H., Havrdová Z., Horáková Hoskovcová S., Raudenská J., Hanulíková P., Javůrková A., Procházková E., Štětovská I.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015. 208 s. • p. ISBN 978-80-247-5127-6.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Cognitive behavioral therapy and nursing of chronic nonmalignant pain. Pain Nursing Magazine, 2015, č. • no. 4, s. • p. 162-165. ISSN 2279-7904.
 • Javůrková A.: Význam neuropsychologie v ošetřovatelství. In Jirkovský D.: Cesta k modernímu ošetřovatelství : (recenzovaný sborník příspěvků z konference). Praha, 2. LF UK a FN Motol, 2014, s. • p. 53-61. ISBN 978-80-87347-17-1.
 • Amlerová J., Cavanna A., Bradáč O., Javůrková A., Raudenská J., Marusič P.: Emotion recognition and social cognition in temporal lobe epilepsy and the effect of epilepsy surgery. Epilepsy & Behavior, 2014, č. • no. 36, s. • p. 86-89. ISSN 1525-5050.
 • Raudenská J., Santlerová K., Marusičová P., Hanulíková P., Amlerová J., Javůrková A.: Strach související s porodní bolestí. Bolest, 2014, č. • no. 17, s. • p. 105-110. ISSN 1212-0634.
 • Raudenská J., Amlerová J., Javůrková A.: Cognitive Behavioral Therapy in Pain Management of Adult Chronic Nonmalignant Pain Patients. In Myers B.: Cognitive Behavioral Therapy: New Research. New York, Nova Science Publishers, 2014, s. • p. 79-100. ISBN 978-1-63321-638-9.
 • Amlerová J., Laczó J., Vlcek K., Javůrková A., Andel R., Marusič P.: Risk factors for spatial memory impairment in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 2013, č. • no. 26, s. • p. 57-60. ISSN 1525-5050.
 • Raudenská J., Javůrková A., Kozák J.: Fear of pain and movement in a patient with musculoskeletal chronic pain. Neuroendocrinology Letters, 2013, č. • no. 34, s. • p. 514-517. ISSN 0172-780X.
 • Amlerová J., Cavanna A., Bradac O., Javůrková A., Marusič P.: Hyperfamiliarity in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 2012, č. • no. 24, s. • p. 332-335. ISSN 1525-5050.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Komunikační dovednosti lékaře o smrti a umírání v péči o pacienty, kterým hrozí smrt. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2011, č. • no. 4, s. • p. 103-106. ISSN 1337-6896.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Diagnostika a zvládání deprese v terminálním stádiu nádorového onemocnění. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2011, č. • no. 4, s. • p. 12-15. ISSN 1337-6896.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Strach ze smrti u dospělých umírajících pacientů v terminální fázi onkologického onemocnění. Sociální studia, 2011, č. • no. 8, s. • p. 121-133. ISSN 1214-813X.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Multidisciplinární léčba chronické nenádorové bolesti. Bolest, 2010, č. • no. 13, s. • p. 117-123. ISSN 1212-0634.
 • Raudenská J., Javůrková A.: Některé etické úvahy, dilemata a podněty algeziologické péče o pacienta s chronickou nenádorovou bolestí. Bolest, 2010, č. • no. 13, s. • p. 172-180. ISSN 1212-0634.
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.