Hrachovinová Tamara

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

Konzultační hodiny
 • Pondělí/Monday 10:15-11:45, Celetná 20, místnost/ room 142/142d, tel.221619674; Změny- na webu KPS v záložce ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 142D

absolvovala studium psychologie na FF UK v Praze v roce 1981.
1990: Kandidát psychologických věd

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Základy klinické psychologie
 • Diplomový seminář

volitelné:

 • Úvod do psychosomatiky I,II
 • Poruchy příjmu potravy
 • Psychoterapie poruch příjmu potravy

studium Učitelství pro SŠ

 • Žák s chronickým zdravotním problémem

Publikace

 • Hrachovinová T., Jirkovská A., Pelikánová T.: Psychosociální problémy a psychopatologické stavy u diabetiků. In Praktická diabetologie. Praha, Maxdorf, 2018, s. • p. 735-748. ISBN 978-80-7345-559-0.
 • Hrachovinová T., Riegel K.: Psychosociální problematika v preventivní kardiologii. In Preventivmí kardiologie pro praxi. Praha, Nakladatelství NOL, 2018, s. • p. 236-245. ISBN 978-80-87135-89-1.
 • Tuka V., Daňková M., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Kosák M., Kovárník T., Krupička J., Lambert L., Matoulek M., Oreská S., Pánková A., Petrák O., Riegel K., Sadílková A., Samsonyan L., Hrachovinová T. , et al.: Preventivní kardiologie pro praxi. Praha, NOL, 2018. 328 s. • p. ISBN 978-80-903929-6-0.
 • Pelikánová T., Bartoš V., Andělová K., Bouček P., Broulík P., Brunová J., Cinek O., Daneš L., Dorková Z., Dryáková M., Haluzík M., Havlová V., Hercogová J., Hrachovinová T.: Praktická diabetologie. Praha, Maxdorf, 2018. 814 s. • p. ISBN 978-80-7345-559-0.
 • Hrachovinová T.: Změny psychického stavu během skupinové edukace. In Jirkovská A., Jirkovská J., Čechová K., Havlová V.: Skupinová edukace diabetiků. Jak na to. Semily, GEUM, 2017, s. • p. 98-101. ISBN 978-80-87969-33-5.
 • Jirkovská A., Čechová K., Adamíková A., Hradec J., Prázný M., Brož J., Řihánková R., Havlová V., Hrachovinová T., Skibová J.: Projekt skupinové edukace v diabetologických edukačních pracovištích prokázal významné zlepšení kompenzace diabetu. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2017, č. • no. 20, s. • p. 23-23. ISSN 1211-9326.
 • Hrachovinová T.: Psychologické aspekty skupinové edukace nemocných s diabetem. In Jirkovská A., Jirkovská J., Čechová K., Havlová V.: Skupinová edukace diabetiků. Semily, GEUM, 2017, s. • p. 27-30. ISBN 978-80-87969-33-5.
 • Hrachovinová T., Jirkovská A., Adamíková A., Čechová K., Hradec J., Řihánková R., Havlová V., Skibová J.: Změny psychického stavu v průběhu a po šesti měsících skupinové edukace. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2017, č. • no. 20, s. • p. 22-22. ISSN 1211-9326.
 • Jirkovská A., Jirkovská J., Čechová K., Havlová V., Adamíková A., Bartášková D., Brož J., Eliášová J., Hrachovinová T., Hradec J., Charvát R., Jirkovská B., Luptáková M., Policar M.: Skupinová edukace diabetiků : jak na to... Semily, Geum, 2017. 158 s. • p. ISBN 978-80-87969-33-5.
 • Špirková A., Dušátková P., Pecková M., Koloušková S., Šnajderová M., Obermannová B., Štechová K., Hrachovinová T., Mareš J., Cinek O., Lebl J., Šumník Z., Průhová Š.: Treated Autoimmune Thyroid Disease Is Associated with a Decreased Quality of Life among Young Persons with Type 1 Diabetes. International Journal of Endocrinology, 2015, č. • no. neuveden. ISSN 1687-8337.
 • Hrachovinová T.: Motivace v léčbě obezity. In Matoulek M.: Manuál praktické obezitologie nejen pro praktické lékaře. Praha, NOL-nakladatelství odborné literatury s.r.o, 2014, s. • p. 31-37. ISBN 978-80-903929-4-6.
 • Hrachovinová T., Jirkovská T.: Život s chronickým onemocněním, psychické problémy pacientů s diabetem - pohled psychologa a diabetologa. In Jirkovská A.: Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes. Manuál pro edukaci diabetiků. Praha, Mladá fronta, 2014, s. • p. 154-161. ISBN 978-80-204-3246-9.
 • Matoulek M., Hrachovinová T., Hlavatá K., Slabá Š., Tuka V., Kasalický M., Sadílková A.: Manuál praktické obezitologie nejen pro praktické lékaře. Praha, NOL, 2014. 160 s. • p. ISBN 978-80-903929-4-6.
 • Csémy L., Hrachovinová T., Čáp P., Starostová O.: Agresivní chování dospívajících: prevalence a analýza vlivu faktorů z oblasti rodiny, vrstevnických vztahů a školy. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 242-253. ISSN 0009-062X.
 • Csémy L., Starostová O., Hrachovinová T., Čáp P.: Agresivní chování ve škole jak je vnímají pedagogové. Psychologie pro praxi, 2013, č. • no. 68, s. • p. 79-88. ISSN 1803-8670.
 • Hrachovinová T.: Psychologické aspekty u diabetes mellitus. In Jirkovská A.: Kaleidoskop edukace léčby inzulinem : se zaměřením na analoga inzulinu. Praha, ¨Medical Tribune CZ, 2013, s. • p. 45-53. ISBN 978-80-87135-46-4.
 • Hrachovinová T.: Poruchy příjmu potravy. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 137-142. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Hrachovinová T.: Psychologické aspekty léčby inzulínovou pumpou. Kazuistiky v diabetologii, 2011, č. • no. 9, s. • p. 17-20. ISSN 1214-231X.
 • Hrachovinová T., Jirkovská A., Pelikánová T.: Psychosociální problémy a psychopatologické stavy u diabetiků. In Praktická diabetologie. Praha, Maxdrof, 2010, s. • p. 662-674. ISBN 978-80-7345-216-2.

 

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Hrachovinová Tamara