Höschlová Eva

  Konzultační hodiny
  • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/
  Adresa

  rozená Rozehnalová,  absolvovala obor psychologie na FF UK v Praze v roce 2008, doktorské studium dokončila v roce 2013

  Publikace

  • Cibula D., Lednický Š., Höschlová E., Sláma J., Wiesnerová M., Mitáš P., Matějovský Z., Schneiderová M., Dundr P., Němejcová K., Burgetová A., Zámečník L., Vočka M., Kocián R.: Quality of life after extended pelvic exenterations. Gynecologic Oncology, 2022, č. • no. 166, s. • p. 100-107. ISSN 0090-8258.
  • Cibula D., Borčinová M., Kocián R., Feltl D., Argalácsová S., Dvořák P., Fischerová D., Dundr P., Jarkovsky J., Höschlová E., Sláma J., Scambia G.: CERVANTES: an international randomized trial of radical surgery followed by adjuvant (chemo) radiation versus no further treatment in patients with early-stage, intermediate-risk cervical cancer (CEEGOG-CX-05; ENGOT-CX16). International Journal of Gynecological Cancer, 2022, č. • no. 32, s. • p. 1327-1331. ISSN 1048-891X.
  • Vlčková K., Höschlová E., Chroustová E., Loučka M.: Psychometric properties of the Czech Integrated Palliative Outcome Scale: reliability and content validity analysis. BMC Palliative Care, 2020, č. • no. 19. ISSN 1472-684X.
  • Bobek M., Höschlová E.: Diagnostic possibilities of creativity and development of a new self-reporting assessment tool: Creatixo Inventory. Psychologie pro praxi [online], 2020, č. • no. 2020/55, s. • p. 9-26. ISSN 2336-6486.
  • Jaroš J., Höschlová E.: Spravedlnost pohledem forenzní psychologie a možnosti jejího měření v českém prostředí. Psychologie pro praxi, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 1-15. ISSN 1803-8670.
  • Höschlová E., Bahbouh R.: Replication of psychometric analysis of the 4Elements Inventory (4EI) in the general population. In Procházka J., Kratochvíl T., Vaculík M.: Psychologie práce a organizace 2019. Brno, MUNI Press, 2019, s. • p. 53-64. ISBN 978-80-210-9488-8.
  • Höschlová E.: Úvod do analýzy relačních maticových dat pomocí metody Modelu sociálních vztahů (Social relation model - SRM). Psychologie pro praxi, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 11-23. ISSN 2336-6486.
  • Höschlová E.: Inter-rater Reliability during Sociomap Interpretations. In Bahbouh R., Lasker G.: Sociodiagnostics and Sociomapping. Ontario, Cadanda, The International Institute for Advanced Studies, 2014, s. • p. 9-13. ISBN 978-1-897546-12-3.
  • Kovaříková J., Rozehnalová E., Bahbouh R.: Effectiveness of sociomapping intervention II: Case studies. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 17-22. ISBN 978-1-897546-22-2.
  • Bahbouh R., Rozehnalová E., Kovaříková J.: Intergroup sociomapping. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 23-28. ISBN 978-1-897546-22-2.
  • Rozehnalová E., Bahbouh R.: Effectiveness of sociomapping intervention I: Theoretical background. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 11-16. ISBN 978-1-897546-22-2.
  • Bahbouh R., Rozehnalová E., Děchtěrenko F.: Dependability of group communication sociomapping. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 4-10. ISBN 978-1-897546-22-2.
  • Höschlová E.: Úvod do ekonomické psychologie. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. • p. 189-194. ISBN 978-80-7308-439-4.
  • Bahbouh R., Höschl C., Kovaříková J., Lačev A., Lasker G., Lukáš R., Rozehnalová E., Škrábová M., Sýkora J.: Sociodiagnostics and Sociomapping : Volume 1. Kanada, International Institute for Advanced Studies in System Research and Cybernetics, 2012. 48 s. • p. ISBN 978-1-897546-74-1.
  • Bahbouh R., Rozehnalová E., Fajmonová D., Sněhotová J.: New perspectives of psychodiagnostics. Praha, QED GROUP, 2012. 163 s. • p. ISBN 978-80-905313-1-4.
  • Bahbouh R., Rozehnalová E., Fajmonová D., Sněhotová J.: Nové pohledy psychodiagnostiky. Praha, QED GROUP, a.s., 2012. 176 s. • p. ISBN 978-80-905313-0-7.
  • Konrád J., Hányš R., Dvořák A., Rozehnalová E.: Memantin v léčbě střední a těžké demence u Alzheimerovy nemoci: Šestiměsíční otevřené sledování 1001 nemocných. Hodnocení zátěže pečovatelů efektivnosti léčby ve skupině nemocných s MMSE 18 a 19 bodů. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, č. • no. 107, s. • p. 257-262. ISSN 1212-0383.
  • Rozehnalová E., Škrábová M.: Srovnání korelací škál NEO-PI-R a HPI u amerického a českého vzorku a jejich vizualizace pomocí metody sociomapování. Psychologie pro praxi, 2010, č. • no. XLV, s. • p. 57-73. ISSN 1803-8670.
  • Horáček J., Rozehnalová E., Rösslerová H., Dvořák A.: Vliv stresujících životních událostí na rozvoj depresivní poruchy a účinnost léčby v populaci nemocných ve vyšším věku: Analýza výsledků postmarketingového sledování antidepresiva escitalopram. Česká a slovenská psychiatrie, 2010, č. • no. 106, s. • p. 311-317. ISSN 1212-0383.

  Účast na konferencích:

  • Höschl, C., Rozehnalova, E. (2013). Applications of Sociomapping. Keynote speach presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
  • Bahbouh, R., Rozehnalova, E., Dechterenko, F. (2013). Dependability of Group Communication Sociomapping. Paper presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
  • Bahbouh, R., Rozehnalova, E., Kovarikova, J. (2013). Intergroup sociomapping. Paper presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
  • Kovarikova, J., Rozehnalova, E., Bahbouh, R. (2013). Effectiveness of Sociomapping Intervention II: Case Studies. Paper presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
  • Rozehnalova, E., Bahbouh, R. (2013). Effectiveness of Sociomapping Intervention I: Theoretical Backround. Paper presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.

  Soutěže a ocenění

  • 1. místo na mezinárodní studentské soutěži vědeckých prací SVOČ 2006 za experimentální studii Ověření poctivosti vysokoškoláků Univerzity Karlovy
  • Innovation Award 2012: ocenění za průkopnickou práci a přínos na poli sociodiagnostiky. Cenu udělila odborná komise mezinárodní konference IIAS, která se konala v Baden Badenu.