Höschlová Eva

  Konzultační hodiny
  Adresa

  rozená Rozehnalová,  absolvovala obor psychologie na FF UK v Praze v roce 2008, doktorské studium dokončila v roce 2013

  Publikace


   Účast na konferencích:

   • Höschl, C., Rozehnalova, E. (2013). Applications of Sociomapping. Keynote speach presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
   • Bahbouh, R., Rozehnalova, E., Dechterenko, F. (2013). Dependability of Group Communication Sociomapping. Paper presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
   • Bahbouh, R., Rozehnalova, E., Kovarikova, J. (2013). Intergroup sociomapping. Paper presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
   • Kovarikova, J., Rozehnalova, E., Bahbouh, R. (2013). Effectiveness of Sociomapping Intervention II: Case Studies. Paper presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.
   • Rozehnalova, E., Bahbouh, R. (2013). Effectiveness of Sociomapping Intervention I: Theoretical Backround. Paper presented at the 25th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. Baden-Baden, Germany.

   Soutěže a ocenění

   • 1. místo na mezinárodní studentské soutěži vědeckých prací SVOČ 2006 za experimentální studii Ověření poctivosti vysokoškoláků Univerzity Karlovy
   • Innovation Award 2012: ocenění za průkopnickou práci a přínos na poli sociodiagnostiky. Cenu udělila odborná komise mezinárodní konference IIAS, která se konala v Baden Badenu.