Čáp David

Funkce
 • předseda (vedoucí) - Komise pro etiku ve výzkumu
  Konzultační hodiny
  • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/
  Adresa

  Vystudoval speciální pedagogiku a etopedii na PedF UK Praha (2004), psychologii na FF UK Praha (2009). Doktorské studium absolvoval na FF UK v oboru Klinická psychologie (2016). Absolvoval pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii (Dialog – CZGPTI, Brno). Téměř sedm let pracoval s dětmi a dospívajícími s problémovým chováním a jejich rodinami ve Středisku výchovné péče.

   

  Publikace

  • Stočesová V., Čáp D.: Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí : Zvládání vzteku, agrese a násilných projevů. Praha, Portál, 2020. 182 s. • p. ISBN 978-80-262-1655-1.
  • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Intellectual disabilities, dementia and autistic spectrum disorder. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilites in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Sisaster Assistance, 2017, s. • p. 97-130. ISBN 978-3-939347-85-9.
  • Najbrtová K., Šípek J., Loneková K., Čáp D.: Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha, Portál, 2017. 176 s. • p. ISBN 978-80-262-1260-7.
  • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š., Juen B., Kreh A., Lindenthal M.: Literature analysis on people with intellectual disabilities. In Schedlich C.: Assisting People with Disabiliteis in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance, 2017, s. • p. 100-112. ISBN 978-3-939347-85-9.
  • Obereignerů R., Čáp D., Krausová V., Cakirpaloglu P., Balaban Cakirpaloglu I., Procházka R., Lečbych M., Vlačušková K., Reiterová E., Pavlů Š., Göthová K., Daňková K., Nováková M.: Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2016. 187 s. • p. ISBN 978-80-244-4844-2.
  • Čáp D., Veselá M., Běhalová I.: Praktické užití PFT (C-W), verze pro neslyšící. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., et al.: PhD existence 2015. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. • p. 97-102. ISBN 978-80-244-4694-3.
  • Obereignerů R., Krausová V., Čáp D., Vlačušková K., Reiterová E., Balaban-Cakirpaloglu I., Gothová K., Pavlů Š., Daňková K., Nováková M.: Vývoj testu sociálního zrání. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., et al.: PhD Existence 2015. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. • p. 257-271. ISBN 978-80-244-4694-3.
  • Čáp D.: Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 31 s. • p. ISBN 978-80-7481-065-7.
  • Čáp D.: Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 67 s. • p. ISBN 978-80-7481-039-8.
  • Čáp D.: Šikana ve školní třídě. In Rizikové chování v dospívání. Praha, Triton, 2014, s. • p. 151-161. ISBN 978-80-7387-793-4.
  • Čáp D.: Konflikty a jejich zvládání. In Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha, Erudis, 2013, s. • p. 66-70. ISBN 0-000-00000-0.
  • Čáp D.: Problematika domácího násilí. In Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha, Erudis, 2013, s. • p. 201-206. ISBN 0-000-00000-0.
  • Mertin V., Morávková Krejčová L., Čáp D., Dosoudil P., Pekárková M., Beranová A.: Problémy s chováním ve škole – jak na ně: individuální výchovný plán. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 200 s. • p. ISBN 978-80-7478-026-4.
  • Čáp D.: Socializace a sociální učení. In Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha, Erudis, 2013, s. • p. 24-26. ISBN 0-000-00000-0.
  • Čáp D.: Jak se vlastně učíme. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. • p. 109-113. ISBN 978-80-7308-439-4.
  • Čáp D.: Agrese a komunikace s agresivním pacientem. In Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha, Erudis, 2013, s. • p. 97-101. ISBN 0-000-00000-0.
  • Čáp D.: Několik tipů k zážitkovým aktivitám ve třídě. In Mrázková L.: Demokracie versus extremismus. Praha, Printo, spol. s r.o., 2013, s. • p. 75-80. ISBN 978-80-905551-1-2.
  • Morávková Krejčová L., Mertin V., Čáp D., Štětovská I., Pekárková M.: Výchovné poradenství. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 364 s. • p. ISBN 978-80-7478-356-2.
  • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
  • Čáp D.: Aktualizovaný Rosenzweigův PFT. In Maierová E.: PhD existence I: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. • p. 1-11. ISBN 978-80-244-2852-9.
  • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Štětovská I., Šírová E., Morgensternová M., Čáp D., Víchová J., Slušná K., Koutná P., Vodáčková D., Krejčová K., Housarová B.: Pedagogická intervence u žáků základních škol. Praha, Wolters Kluwer, 2010. 332 s. • p. ISBN 978-80-7357-603-5.
  • Čáp D.: Problémové chování. In Mertin V., Vaňkátová E., Jiroušková I.: Co dělat, když... : praktické náměty pro prevenci a intervenci rizikového chování. Praha, Dr. Josef Raabe, 2010, s. • p. 1-24. ISBN 0-000-00000-0.
  • Čáp D.: Minimalizace šikany a kyberšikana. In Škola jako místo setkávání 2010 : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 17-25. ISBN 978-80-7308-310-6.
  • Čáp D.: Problémové vrstevnické skupiny. In Mertin V., Vaňkátová E., Jiroušková I.: Co dělat, když... : praktické náměty pro prevenci a intervenci rizikového chování. Praha, Dr. Josef Raabe, 2010, s. • p. 1-7. ISBN 0-000-00000-0.

   

  Úvod > Katedra > Lidé > Čáp David