Boukalová Hedvika

 

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Consulting hours
 • Pondělí/Monday 10:00-12:00,Celetná 20, místnost/room 308b, tel.221619675; Po dobu krizového opatření konzultace online po domluvě

Vystudovala psychologii na FF UK. Doktorské studium absolvovala v oboru Sociální psychologie.

 

Publications

 • Boukalová H.: Münchhausenův syndrom v zastoupení - když rodič dělá za zdravého dítěte nemocné. Šance dětem, 2018, č. • no. Neuvedeno. ISSN 1805-8876.
 • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Intellectual disabilities, dementia and autistic spectrum disorder. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilites in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Sisaster Assistance, 2017, s. • p. 97-130. ISBN 978-3-939347-85-9.
 • Boukalová H., Juen B., Kreh A., Lindenthal M., Riedel P.: Sources. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilities in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance, 2017, s. • p. 177-201. ISBN 978-3-939347-85-9.
 • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š., Juen B., Kreh A., Lindenthal M.: Literature analysis on people with intellectual disabilities. In Schedlich C.: Assisting People with Disabiliteis in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance, 2017, s. • p. 100-112. ISBN 978-3-939347-85-9.
 • Boukalová H., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š., Juen B., Kreh A., Lindenthal M., Schedlich C., Zurek G.: Analysis of literature and guidelines: summary. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilities in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BBK), 2017, s. • p. 45-56. ISBN 978-3-939347-85-9.
 • Boukalová H., Buriánek J., Podaná Z., Scheinost M., Fidesová H.: Česká kriminologie - dlouhá tradice, slibná současnost. Česká kriminologie, 2016, č. • no. 1, s. • p. 1-9. ISSN 2464-6210.
 • Boukalová H.: Komunikace s žákem v problémové situaci. Školní poradenství v praxi, 2015, č. • no. 2, s. • p. 35-37. ISSN 2336-3436.
 • Boukalová H., Mynaříková L.: Když děti něco trápí. Školní poradenství v praxi, 2015, č. • no. 2, s. • p. 10-14. ISSN 2336-3436.
 • Boukalová H., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Potřeby osob se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách - 1. Mezinárodní workshop projektu EUNAD. E-psychologie, 2014, č. • no. 8, s. • p. 24-28. ISSN 1802-8853.
 • Boukalová H.: Vybraná témata týkající se menšin z pohledu psychologie. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2014, č. • no. 2013, s. • p. 103-113. ISSN 0323-0619.
 • Mynaříková L., Boukalová H.: Efekt stereotypů na detekci lži skrze neverbální projevy chování. Psychologie pro praxi, 2014, č. • no. XLIX, s. • p. 9-19. ISSN 1803-8670.
 • Boukalová H., Mynaříková L.: Detekce lži na základě neverbálních projevů - studie zaměstnanců Policie České republiky. Psychologie a její kontexty, 2014, č. • no. 5, s. • p. 33-46. ISSN 1803-9278.
 • Boukalová H., Mynaříková L.: Characteristics of persons successful in lie detection through non-verbal behavior observation. In SGEM Conference Review Committee C.: Psychology and psychiatry, sociology nad healthcare, educiation. Conference proceedings. Volume I. Sofia, SGEM, 2014, s. • p. 39-46. ISBN 978-619-7105-22-3.
 • Boukalová H., Mynaříková L.: Detekce lži z neverbálních projevů. In Zoubková I.: Kriminologie - aktuální problémy. Praha, Policejní akademie České republiky v Praze, 2013, s. • p. 243-248. ISBN 978-80-7251-395-6.
 • Boukalová H.: Lež v mezilidských vztazích. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, 2013, s. • p. 49-53. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Boukalová H.: Vyšetřování násilné trestné činnosti v kontextu psychologického poznání. In Čech J.: Policajná psychológia. II. diel. Policajná služba. Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, s. • p. 111-144. ISBN 978-80-8105-416-7.
 • Boukalová H.: Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 157 s. • p. ISBN 978-80-7308-409-7.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G., Boukalová H. , et al.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.

 

Úvod > Katedra > Lidé > Boukalová Hedvika