Boukalová Hedvika

 

  Konzultační hodiny

  Vystudovala psychologii na FF UK. Doktorské studium absolvovala v oboru Sociální psychologie.

   

  Publikace

  • Skřivánková P., Páv M., Faberová K., Perkins D., Boukalová H., Adam D., Mazouchová A., Gillernová I., Anders M., Kitzlerová E.: Violence risk and personality assessment in adolescents by Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) and high school personality questionnaire (HSPQ): Focus on protective factors strengthening. Frontiers in Psychiatry [online], 2023, č. • no. 13. ISSN 1664-0640.
  • Trojanová H., Boukalová H.: Férovost rekognice. Československá psychologie, 2020, č. • no. LXIV, s. • p. 360-370. ISSN 0009-062X.
  • Boukalová H., Gillernová I., Blatníková Š., Dohnalová Z., Fajtlová Z., Faridová P., Jiřička V., Kostelníková Z., Müllerová D., Netík K., Skřivánková P., Spurná I., Štěpánková D., Trojanová H.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020. 435 s. • p. ISBN 978-80-246-4461-5.
  • Boukalová H.: Vyšetřovatel v procesu objasňování trestných činů. In Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 287-304. ISBN 978-80-246-4461-5.
  • Gillernová I., Boukalová H.: Psychologická analýza videozáznamů procesních úkonů. In Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 275-286. ISBN 978-80-246-4461-5.
  • Boukalová H., Kostelníková Z., Gillernová I.: Problematika výslechu dětských svědků. In Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 195-204. ISBN 978-80-246-4461-5.
  • Boukalová H.: Lživá výpověď. In Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 189-194. ISBN 978-80-246-4461-5.
  • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 13-20. ISBN 978-80-246-4461-5.
  • Baštecká B., Boukalová H.: Ethical Issues of Psychological Expert Testimony in Child Custody Cases: A Comparison of Ethical Approaches. Psychology in Russia: State of the Art, 2020, č. • no. 13, s. • p. 82-98. ISSN 2074-6857.
  • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 161-188. ISBN 978-80-246-4461-5.
  • Boukalová H., Gillernová I.: Kapitoly z forenzní psychologie. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 213-222. ISBN 978-80-246-4461-5.
  • Boukalová H.: Münchhausenův syndrom v zastoupení - když rodič dělá za zdravého dítěte nemocné. Šance dětem, 2018, č. • no. Neuvedeno. ISSN 1805-8876.
  • Boukalová H., Juen B., Kreh A., Lindenthal M., Riedel P.: Sources. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilities in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance, 2017, s. • p. 177-201. ISBN 978-3-939347-85-9.
  • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Intellectual disabilities, dementia and autistic spectrum disorder. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilites in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Sisaster Assistance, 2017, s. • p. 97-130. ISBN 978-3-939347-85-9.
  • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š., Juen B., Kreh A., Lindenthal M.: Literature analysis on people with intellectual disabilities. In Schedlich C.: Assisting People with Disabiliteis in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance, 2017, s. • p. 100-112. ISBN 978-3-939347-85-9.
  • Boukalová H., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š., Juen B., Kreh A., Lindenthal M., Schedlich C., Zurek G.: Analysis of literature and guidelines: summary. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilities in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BBK), 2017, s. • p. 45-56. ISBN 978-3-939347-85-9.
  • Boukalová H., Buriánek J., Podaná Z., Scheinost M., Fidesová H.: Česká kriminologie - dlouhá tradice, slibná současnost. Česká kriminologie [online], 2016, č. • no. 1, s. • p. 1-9. ISSN 2464-6210.
  • Boukalová H., Mynaříková L.: Když děti něco trápí. Školní poradenství v praxi, 2015, č. • no. 2, s. • p. 10-14. ISSN 2336-3436.
  • Boukalová H.: Komunikace s žákem v problémové situaci. Školní poradenství v praxi, 2015, č. • no. 2, s. • p. 35-37. ISSN 2336-3436.
  • Boukalová H., Mynaříková L.: Detekce lži na základě neverbálních projevů - studie zaměstnanců Policie České republiky. Psychologie a její kontexty, 2014, č. • no. 5, s. • p. 33-46. ISSN 1803-9278.
  • Boukalová H.: Vybraná témata týkající se menšin z pohledu psychologie. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2014, č. • no. 2013, s. • p. 103-113. ISSN 0323-0619.
  • Boukalová H., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Potřeby osob se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách - 1. Mezinárodní workshop projektu EUNAD. E-psychologie, 2014, č. • no. 8, s. • p. 24-28. ISSN 1802-8853.
  • Mynaříková L., Boukalová H.: Efekt stereotypů na detekci lži skrze neverbální projevy chování. Psychologie pro praxi, 2014, č. • no. XLIX, s. • p. 9-19. ISSN 1803-8670.
  • Boukalová H., Mynaříková L.: Characteristics of persons successful in lie detection through non-verbal behavior observation. In SGEM Conference Review Committee C.: Psychology and psychiatry, sociology nad healthcare, educiation. Conference proceedings. Volume I. Sofia, SGEM, 2014, s. • p. 39-46. ISBN 978-619-7105-22-3.
  • Boukalová H.: Lež v mezilidských vztazích. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, 2013, s. • p. 49-53. ISBN 978-80-7308-439-4.
  • Boukalová H., Mynaříková L.: Detekce lži z neverbálních projevů. In Zoubková I.: Kriminologie - aktuální problémy. Praha, Policejní akademie České republiky v Praze, 2013, s. • p. 243-248. ISBN 978-80-7251-395-6.
  • Boukalová H.: Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 157 s. • p. ISBN 978-80-7308-409-7.
  • Boukalová H.: Vyšetřování násilné trestné činnosti v kontextu psychologického poznání. In Čech J.: Policajná psychológia. II. diel. Policajná služba. Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, s. • p. 111-144. ISBN 978-80-8105-416-7.
  • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G., Boukalová H. , et al.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.