Boschek Petr

RNDr. Petr Boschek, CSc.

Konzultační hodiny
  • po domluvě- boschek@centrum.cz

absolvent MFF UK v Praze , obor matematická statistika
Kandidát psychologických věd, FF UK

Přehled zabezpečovaných předmětů:

  • Základy statistiky
  • Statistická analýza dat

volitelné:

  • Multivariační analýza dat v psychologii
  • Statistická analýza dat s podporou SPSS

Publikace

  • Baláková V., Boschek P., Skalíková L.: Selected cognitive abilities in elite youth soccer players. Journal of Human Kinetics, 2015, č. • no. 49, s. • p. 267-276. ISSN 1640-5544.
  • Boschek P.: ANALÝZA RELIABILITY KLASIFIKAČNÍCH PROCEDUR – PRAVDĚPODOBNOSTNÍ MODEL CHYBY V KLASIFIKACI. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 52-63. ISSN 0009-062X.

 

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Boschek Petr