Blatný Marek

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Konzultační hodiny
 • po předchozí domluvě (ask for appointment),místnost/door 308, Celetná 20

absolvent obor ruský jazyk a literatura – psychologie, Univerzita J.E. Purkyně (PhDr.) 1988, psychologie, Masarykova univerzita v Brně (Mgr.) 1992, Interní vědecká aspirantura Masarykova univerzita v Brně (CSc.) 1993, docent pro sociální psychologii, Masarykova univerzita v Brně 1999, profesor pro sociální psychologii, Masarykova univerzita v Brně 2006, na klienta orientované poradenství a psychoterapie, Český institut PCA 2010, doktor psychologických věd, Slovenská akadémia vied (DrSC.) 2013.

 

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Psychologie celoživotního vývoje

volitelné:

 • Psychologie založená na důkazech

Publikace

 • Hrdlička M., Šanda J., Urbanek T., Kudr M., Dudová I., Kicková Š., Pospíšilová L., Mohaplová M., Maulisová A., Kršek P., Kynčl M., Blatný M., Komárek V.: Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children. Neuropsychiatric Disease and Treatment [online], 2019, č. • no. 15, s. • p. 2843-2852. ISSN 1178-2021.
 • Hodurová D., Blatný M.: Odsouzené ženy-přehled vybraných rizikových faktorů ženské kriminality. In Ščerba F.: Kriminologické dny 2018. Olomouc, Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018, s. • p. 64-79. ISBN 978-80-88266-24-2.
 • Hodurová D., Blatný M.: Jak nejlépe poznat zločince. In Sociální procesy a osobnosti, 2017. Brno, Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.,, 2017, s. • p. 112-116. ISBN 978-80-86174-22-8.
 • Blatný M., Janošová P., Kollerová L., Millová K., Smolík F., Šolcová I., Halama P.: Psychologie celoživotního vývoje. Praha, Karolinum, 2016. 292 s. • p. ISBN 978-80-246-3462-3.

Monografie

 • Blatný, M. (Ed.) (2006). Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti. Praha, Academia. ISBN: 80-200-1450-0
 • Blatný, M., Hřebíčková, M., Millová, K., Plháková, A., Říčan, P., Slezáčková, A., Stuchlíková, I. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha, Grada. ISBN 978-80-247-3434-7
 • Blatný, M., Dosedlová, J., Kebza, V., Šolcová, I. (2005). Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno, Masarykova univerzita a Nakladatelství MSD. ISBN 80-86633-35-7
 • Hrdlička, M., Kuric, J., Blatný, M. (2006). Krize středního věku: úskalí a šance. Praha, Portál. ISBN: 80-7367-168-9

Časopisecké články a kapitoly v monografiích
OSOBNOST A CELOŽIVOTNÍ VÝVOJ

 • Blatný, M. (2007). On personality stability and change: Main results of Brno Longitudinal Study on Life-Span Development. Československá psychologie, suppl. 37-49.
 • Blatný, M., Jelínek, M., Osecká, T. (2007). Assertive toddler, self-efficacious adult: Child temperament predicts personality over 40 years. Personality and Individual Differences, 43, 2127-2136.
 • Blatný, M., Jelínek, M., Osecká, T. (2009). How does personality develop over the life-course: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-span Development. In L. R. Elling (Ed.), Social Development (pp. 213-245). Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-60741-612-8
 • Blatný, M., Kebza, V. (2011). Longitudinální studium lidského vývoje: historie, výsledky a perspektivy pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka. Československá psychologie,55, 5, 422-432.
 • Blatný, M., Osecká, T. (2005). Subjective perception of personal change. In N. Kelly, C. Horrocks, K., Milnes, B., Roberts, D., Robinson (Eds.), Narrative, Memory & Everyday Life (pp 59-67). Huddersfield, University of Huddersfield Press.
 • Blatný, M., Urbánek, T. (2004). Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie, 48, 4, 289-297.
 • De Fruyt, F., De Bolle, M., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, C., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Blatný, M., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chittcharat, N., Crawford, J.T., Fehr, R., Ficková, E., Gelfand, M.J., Gulgoz, S., Hřebíčková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N., Lima, M.P., Löckenhoff, C.E., Martin, T.A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Purić, D., Realo, A., Reátegui, N., Rolland, J.-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M. (2009). Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 cultures. Assessment, 16, 3, 301-311.
 • Lockenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terracciano, A., McCrae, R.R., De Bolle, M., Costa, P.T., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, C.K., Ahn, H.N., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatny, M., Bratko, D., Cain, T.R., Crawford, J.T., Lima, M.P., Fickova, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hrebickova, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., de Figueroa, N.L., Martin, T.A., Marusic, I., Mastor, K.A., Miramontez, D.R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Pramila, V.S., Realo, A., Rolland, J.P., Rossier, J., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P.B., Szmigielska, B., Wang, L., Yamaguchi, M., Yik, M. (2009). Perceptions of Aging Across 26 Cultures and Their Culture-Level Associates. Psychology and Aging, 24, 4, 941-954.
 • McCrae, R., Terracciano, A., De Fruyt, F., De Bolle, M., Gelfand, M.J., Costa Jr., P.T., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, Ch., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Blatný, Marek, Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chittcharat, N., Crawford, J.T., De Lima, M.P., Fehr, R., Ficková, E., Gülgöz, S., Hřebíčková, Martina, Jussim, L., Klinkosz, W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N., Löckenhoff, C.E., Martin, T. A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Purić, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M. (2010).The validity and structure of culture-level personality scores: Data from ratings of young adolescents. Journal of Personality, 78, č. 3, 815-838.
 • Řehulková, O., Blatný, M., Osecká, L. (1995). Adolescents‘ coping styles: A relation to the temperament. Studia psychologica, 37, 3, 159-161.
 • Snopek, M., Hublova, V., Porubanova, M., Blatny, M. (2012). Psychometric properties of the Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R) in Czech adolescent sample. Comprehensive Psychiatry, 53, 1, 71-80.

RIZIKOVÉ A PROTEKTIVNÍ FAKTORY VÝVOJE V ADOLESCENCI

 • Blatný, M., Hrdlička, M., Ruchkin, V., Vermeiren, R., Schwab-Stone M. (2006). Antisocial involvement, use of substances, and sexual behaviors among urban youth in the Czech Republic. Studia Psychologica, 48, 2, 107-123.
 • Blatný, M., Hrdlička, M., Sobotková, V., Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D. (2006). Prevalence antisociálního chování v obecné populaci českých adolescentů z městských oblastí. Československá psychologie, 50, 4, 297-310.
 • Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D., Blatný, M., Hrdlička, M. (2006). Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady. Československá psychologie, 50, 5, 393-404.
 • Sobotková, V., Blatný, M., Hrdlička, M., Jelínek, M., Urbánek, T. (2009). Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování. Československá psychologie, 53, 5, 428-440.
 • Sobotková, V., Osecká, T., Jelínek, M., Blatný, M., Hrdlička, M. (2012). Expozice komunitnímu násilí a školní šikana a jejich vztah k antisociálnímu chování v rané adolescenci. Československá psychologie, 56, 5, 409-419.
 • Sobotková. V., Blatný, M., Jelínek, M., Hrdlička, M. (2013). Antisocial behavior in adolescence: Typology and relation to family context. Journal of Early Adolescence, 33, 8, 1091-1115.

OSOBNÍ POHODA A SEBEPOJETÍ

 • Blatný, M. (2001). Osobnostní determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie, 45, 5, 385-392.
 • Blatný, M., Jelínek, M., Blížkovská, J., Klimusová, H. (2004). Personality correlates of self-esteem and life satisfaction. Studia Psychologica, 46, 2, 97–104.
 • Blatný, M., Millová, K., Jelínek, M., Osecká, T. (2010). Životní smysluplnost: osobnostní souvislosti a antecedenty. Československá psychologie, 54, 3, 225-234.
 • Blatný, M., Osecká, L. (1994). Rosenbergova škála sebehodnocení: struktura globálního vztahu k sobě. Československá psychologie, 38, 6, 481-488.
 • Blatný, M., Osecká, L. (1997). The relationship bettween global self-assessment and temperament and interpersonal personality characteristics. Studia psychologica, 39, 1, 39-44.
 • Blatný, M., Osecká, L. (1998). Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti: osobnost a strategie zvládání. Československá psychologie, 42, 5, 385-394.
 • Hřebíčková, M., Blatný, M., Jelínek, M. (2010). Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti. Československá psychologie, 54, 1, 31-41.

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ

 • Blatný, M., Jelínek, M., Sobotková, V., Kepák, T. (2013). The Influence of Developmental Stage on the Relationship Between Severity of Late Effects of Anticancer Therapy and Perceived Quality of Life of Childhood Cancer Survivors. SAGE Open, Aug 2013, 3, 3, DOI:
 • Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Jelínek, M., Tóthová, K., Pilát, M., Slezáčková, A., Sobotková, V., Bartošová, K., Hrstková, H., Štěrba, J. (2011). Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československa psychologie, 55, 2, 112-125.
 • Kárová, Š., Blatný, M., Jelínek, M., Kepák, T., Tóthová, K. (2013). Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci. Československá psychologie, 57, 3, 218-229.
 • Kepák, T. Blatný, M., Vlčková, I., Pilát, M., Jelínek, M., Navrátilová, P., Slezáková, A., Kárová, Š., Šterba, J. (2007). The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (qolop). In C. Eser, R. Eser, E., Kalova, L. Lazuras (Eds.), Children and cancer: Care and prevention. Proceedings of the 1st IRCCC Workshop (pp 45-57). IRCCC: Thessaloniki.
 • Komárková, I., Blatný, M., Jelínek, M., Kepák, T. (2013). Absence symptomů deprese u dětí po léčbě nádorového onemocnění: posttraumatický rozvoj, nebo represivně adaptivní styl? Československá psychologie, 57, 6,

DALŠÍ VÝZNAMNÉ PUBLIKACE

 • Hrdlička, M., Chacko, R.C., Blatný, M., Urbánek, T., Moráň, M., Maňasová, I. (2002). Seizure duration in females receiving ECT with concurrent psychotropic medication. European Journal of Psychiatry, 16, 1, 39-46.
 • Hrdlicka, M., Dudova, I., Beranova, I., Lisy, J., Belsan, T., Neuwirth, J., Komarek, V., Faladova, L., Havlovicova, M., Sedlacek, Z., Blatny, M., Urbanek, T. (2005). Subtypes of autism by cluster analysis based on structural MRI data. European Child and Adolescent Psychiatry, 14, 138-144.
 • Hrdlicka, M., Komarek, V., Propper, L., Kulisek, R., Zumrova, A., Faladova, L., Havlovicova, M., Sedlacek, Z., Blatny, M., Urbanek, T. (2004). Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism. European Child and Adolescent Psychiatry, 13, 209-213.
 • Hrdlička, M., Moráň, M., Vachutka, J., Blatný, M., Rozinková, J. (1996). EEG in the electroconvulsive therapy: Is more intensive paroxysmal activity associated with higher therapeutic response? Neuropsychobiology, 33, 3, 138-141.
 • Hrdlička, M., Vodička, J., Havlovičová, M., Urbánek, T., Blatný, M., Dudová, I. (2010). Brief Report: Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 4, 524-527.

Ocenění vědeckou komunitou

 

 • Zvaná přednáška na konferenci Personality in the context of cognition, emotionality, and motivation IV (2013) “From GABA to meaning in life”, Bratislava, Slovensko
 • Zvané symposium na XIIIth European Congress of Psychology (2013) „Personality Predictors of Successful Development in Adulthood“, Stockholm, Sweden
 • Zvané symposium na 15th European Conference on Personality (2010) „Factors of Successful Development in Adulthood“ (společně s Katjou Kokko z University of Jyväskylä)
 • Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky Akademie věd České Republiky (2004)

Projekty podpořené grantovými agenturami

 • 2011 – 2015: „Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění: longitudinální studie“ spoluřešitel, (P407/11/2421)
 • 2010 – 2014: „Longitudinální studium optimálního vývoje: potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka“, řešitel (spoluřešitel doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., Státní zdravotní ústav), Grantová agentura ČR (P407/10/2410)
 • 2009 – 2012: „Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí“, spoluřešitel (řešitelka MUDr. Šárka Kárová, spoluřešitel MUDr. Tomáš Kepák), Grantová agentura ČR (406/09/1255)
 • 2007 – 2010: „Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup“, spoluřešitel (řešitel MUDr. Tomáš Kepák, FN Brno, Klinika dětské onkologie), Grantová agentura ČR (406/07/1384)
 • 2007 – 2009: „Psychologická charakteristika nastupující dospělosti“, řešitel (spoluřešitelé PhDr. Ilona Gillernová, CSc., FF UK v Praze, Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., FF MU), Grantová agentura AV ČR (IAA700250702)
 • 2006 – 2008: „Integrování životní zkušenosti v dospělosti: emoční dispozice, osobní historie a životní perspektivy“ řešitel, Grantová agentura ČR (406/06/1408)
 • 2003 – 2004: „Rizikové faktory školního, sociálního a zdravotního vývoje mládeže“ řešitel, Program podpory cíleného výzkumu a vývoje, Akademie věd ČR (S7025354)
 • 2002 – 2004: „Předpoklady životní spokojenosti současné adolescentní mládeže: osobnost, hodnoty a společenské perspektivy“, spoluřešitel (řešitel dr. Blížkovská, FF MU), Grantová agentura ČR (406/02/1040)
 • 2000 – 2004: „Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí“, řešitel, Grantová agentura Akademie věd ČR (A8025004)
 • 1998 – 2000: „Osobnost a sebepojetí jako determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti“, řešitel, Grantová agentura ČR (406/98/0755)
 • 1995 – 1997: „Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti u temperamentových typů“, řešitel, Grantová agentura ČR (406/95/1578)

Mezinárodní projekty

 • 2003 – 2004: Řešitel národní části International SAHA Project (Social and Health Assessment) koordinované Child Study Center, Yale University, USA (společně s prof. MUDr. Michalem Hrdličkou, CSc., Dětská psychiatrická klinika II. LF UK, Nemocnice v Motole, Praha)
 • 2014 – 2016: Brno Longitudinal Study of Youth (společně s prof. Alexanderem Vazsonyim z University of Kentucky, USA)

 

 

Úvod > Katedra > Lidé > Blatný Marek