doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK (1988-1993), psychologii (s klinickou specializací) na FF UK (1991-1996), arteterapii na PedF JU (1993-1997) a všeobecné lékařství na 3. LF UK (1994-2001). Doktorské studium absolvoval v oboru Obecná psychologie (2005), habilitoval se v oboru Psychologie práce a organizace (2012).

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Psychologie osobnosti
 • Psychologická metodologie
 • Účast při psychologickém výzkumu
 • Psychologické koučování
 • Manažerská psychologie

volitelné:

 • Psychologie vyjednávání
 • Sociomapování a další metody sociodiagnostiky
 • Psychoterapie orientovaná na tělo

 

Seznam publikací:

Monografie

 • BAHBOUH, R., & LASKER, G. (Eds.). (2014). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume III. Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • GROSAMOVÁ, N., BAHBOUH, R. (Eds.). (2014). Coaching Dreams. Brandýs n. L.: Dar Ibn Rushd.
 • GROSAMOVÁ, N., BAHBOUH, R. (Eds.). (2014). Sny o koučování. Brandýs n. L.: Dar Ibn Rushd.
 • BAHBOUH, R. (2013). Tale of a Lost Landscape: The Psychology of Self-Coaching. Praha: Qed Group.
 • LASKER, G., BAHBOUH, R. (Eds.). (2013). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume II. Canada: The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics.
 • BAHBOUH, R., ROZEHNALOVÁ, E., SAILEROVÁ, V. (Eds.). (2012). New perspectives of psychodiagnostics. Praha: QED GROUP.
 • BAHBOUH, R., ROZEHNALOVÁ, E., SAILEROVÁ, V. (Eds.). (2012). Nové pohledy psychodiagnostiky. Praha: QED GROUP.
 • LASKER, G., BAHBOUH, R. (Eds.). (2012). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume I. Canada: The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics.
 • BAHBOUH, R. (2012). Sociomapping of Teams. Praha: Dar Ibn Rushd & QED GROUP.
 • BAHBOUH, R., HAVLŮJ, V., KONEČNÝ, M., PETERKOVÁ, H., ROZEHNALOVÁ E. (2012). Leadership Judgement Indicator – LJI (Test stylů vedení). Praha: Testcentrum.
 • BAHBOUH, R. (2011). Sociomapování týmů. Praha: Dar Ibn Rushd & QED GROUP.
 • BAHBOUH, R. (1994). Sociomapování. Praha: Gema Art.


Části monografií

 • BAHBOUH, R. (2013). Metody psychologie. In Ilona Gillernová, Jiří Šípek (eds.) a kolektiv. Vybrané kapitoly z psychologie pro každého (14-16). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie.
 • BAHBOUH, R. (2013). Osobnost pohledem psychologie. In Ilona Gillernová, Jiří Šípek (eds.) a kolektiv. Vybrané kapitoly z psychologie pro každého (17-20). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie.
 • BAHBOUH, R. (2011). Základní etické principy psychologického výzkumu. In P. Weiss. Etické otázky v psychologii (141-147). Praha: Portál.
 • BAHBOUH, R. (2009). Reliabilita – spolehlivost. In B. Baštecká. Psychologická encyklopedie (313-315). Praha: Portál.
 • BAHBOUH, R. (2009). Validita – platnost. In B. Baštecká. Psychologická encyklopedie (412-416). Praha: Portál.
 • BAHBOUH, R. (2004). Evoluce integrujících orgánových soustav. In J. Šmarda.Biologie pro psychology a pedagogy (193-200). Praha: Portál.
 • BAHBOUH, R. (2004). Princip evoluce. In J. Šmarda. Biologie pro psychology a pedagogy (185-191). Praha: Portál.
 • BAHBOUH, R. (2002). Aplikace statistiky. In C. Höschl, J. Libiger, J. Švestka.Psychiatrie (243-246). Praha: Tigris.
 • BAHBOUH, R. (2002). Teorie osobnosti. In C. Höschl, J. Libiger, J. Švestka.Psychiatrie (187-191). Praha: Tigris.
 • BAHBOUH, R. (2002). Základy psychologie. In C. Höschl, J. Libiger, J. Švestka.Psychiatrie (148-156). Praha: Tigris.
 • BAHBOUH, R. (2002). Krize z pohledu teorie katastrof. In D. Vodáčková. Krizová intervence (29-31). Praha: Portál.
 • BAHBOUH, R. (2001). Sociální psychobiologie. In J. Výrost, I. Slaměník, ed.Aplikovaná sociální psychologie II. (37-46). Praha: Grada.
 • BAHBOUH, R. (2000). In I. Gillernová. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna.
 • BAHBOUH, R. (1997). Statistical reasoning in Psychology. In Introduction to Czech Psychology: a textbook for Erasmus students. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 7-13.

Vědecké články

 • BAHBOUH, R. (2014). Proof of sociomapping validity based on team position. In R. Bahbouh, & G. Lasker (Eds.), Sociodiagnostics and sociomapping: Volume III. (pp. 24-28). Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • BAHBOUH, R., & DĚCHTĚRENKO, F. (2014). Sociomapping of communication changes during simulations of flights to Mars. In R. Bahbouh, & G. Lasker (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume III. (pp 34-40). Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • KUBÍK, R., & BAHBOUH, R. (2014). The relationship between satisfaction with team communication and evaluation of communication with individual team members. In R. Bahbouh, & G. Lasker (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume III. (pp 46-50). Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • VRANÝ, M., & BAHBOUH, R. (2014). Relating team size and communication patterns in work teams. In R. Bahbouh, & G. Lasker (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume III. (pp. 29-33). Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • VRANÝ, M., & BAHBOUH, R. (2014). The relation of communication and sympathy in a work team. In R. Bahbouh, & G. Lasker (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume III. (pp 41-45). Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • SNĚHOTOVÁ, J., VRANÝ, M., & BAHBOUH, R. (2014). Evaluation of quantitative and qualitative aspects of family communications and interpersonal relations. In R. Bahbouh, & G. Lasker (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume III. (pp 1-8). Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.
 • BAHBOUH, R., ROZEHNALOVÁ, E., DĚCHTĚRENKO, F. (2013). Dependability of group communication sociomapping. In G. Lasker, R. Bahbouh (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume II. Canada: The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 4-10.
 • ROZEHNALOVÁ, E., BAHBOUH, R. (2013). Effectiveness of sociomapping intervention I: Theoretical background. In G. Lasker, R. Bahbouh (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume II. Canada: The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 11-16.
 • KOVAŘÍKOVÁ, J., ROZEHNALOVÁ, E., BAHBOUH, R. (2013). Effectiveness of sociomapping intervention II: Case studies. In G. Lasker, R. Bahbouh (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume II. Canada: The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 17-22.
 • BAHBOUH, R., ROZEHNALOVÁ, E., KOVAŘÍKOVÁ, J. (2013). Intergroup sociomapping. In G. Lasker, R. Bahbouh (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume II. Canada: The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 23-28.
 • LAČEV, A., SRB, T., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., BAHBOUH, R., et. al. (2013). Using Sociomapping of Crew Communication and Cooperation as a Tool for Team Performance Management in the Ground-based Experiment Simulating manned Flight to Mars. In D. Halkias (Ed.). Psychology and the Search for Certainty in Everyday Life. Athens: Athens Institute for Education and Research, 193-206.
 • BAHBOUH, R. (2012). Leadership as Competency. In R. Bahbouh, E. Rozehnalová, V. Sailerová. New perspectives of psychodiagnostics (37-39). Praha: QED GROUP.
 • BAHBOUH, R. (2012). Using Sociomapping when Coaching Teams. In R. Bahbouh, E. Rozehnalová, V. Sailerová. New perspectives of psychodiagnostics (63-69). Praha: QED GROUP.
 • BAHBOUH, R. (2012). Sociomapping and 360-degree Feedback. In R. Bahbouh, E. Rozehnalová, V. Sailerová. New perspectives of psychodiagnostics (99-110). Praha: QED GROUP.
 • BAHBOUH, R., ROZEHNALOVÁ, E., FAJMONOVÁ, D., SNĚHOTOVÁ, J. (2012). 4Elements Inventory®: Elements as an Approach to Understanding the Personality. In R. Bahbouh, E. Rozehnalová, V. Sailerová. New perspectives of psychodiagnostics (17-32). Praha: QED GROUP.
 • LAČEV, A., SRB, T., BAHBOUH, R., HÖSCHL, C., SÝKORA. J., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I. (2012). Using Sociomapping when Experimenting with the Simulation of Spaceflights to Mars. In R. Bahbouh, E. Rozehnalová, V. Sailerová. New perspectives of psychodiagnostics (83-98). Praha: QED GROUP.
 • HÖSCHL, C., BAHBOUH, R. (2012). Examples of Visualization of Team Profiles through Indirect Sociomaps. In R. Bahbouh, E. Rozehnalová, V. Sailerová. New perspectives of psychodiagnostics (125-133). Praha: QED GROUP.
 • BAHBOUH, R. (2012). Sociomapping and the 360-degree feedback. In G. Lasker, R. Bahbouh (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume I. Canada: The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 1-7.
 • LAČEV, A., SÝKORA, J., BAHBOUH, R., LUKÁŠ, R., HÖSCHL, C. (2012). Sociomapping of the crew cooperation and performance in the Mars 500 spaceflight simulation. In G. Lasker, R. Bahbouh (Eds.). Sociodiagnostics and sociomapping: Volume I. Canada: The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 21-25.
 • BARTOŠ, L., BAHBOUH, R., VACH, M. (2007). Repeatability of size and fluctuating asymmetry of antler characteristics in red deer (Cervus elaphus) during ontogeny. Biological Journal of the Linnean Society, 91(2), 215-226.
 • BARTOŠ, L., BAHBOUH, R. (2006). Antler size and fluctuating asymmetry in red deer (Cervus elaphus) stags and probability of becoming a harem holder in rut. Biological Journal of the Linnean Society, 87(1), 59-68.
 • BAHBOUH, R. (2004). Čas cyklický, čas lineární. Softforum, 9-11.
 • BAHBOUH, R. (2004). Proč se někdy něco děje a jindy ne? Softforum, 12-19.
 • BAHBOUH, R. (2004). Jak dlouho trvá konec? Softforum, 19-32.
 • DVOŘÁK, J., BAHBOUH, R., SÝKORA, J. (2003). Hamlet jako mapa aneb k čemu může být dobrá aplikace matematiky při analýze dramatu. Divadelní revue, 14(3), 31-33.
 • HÁJEK, T., PAŠKOVÁ, B., JANOVSKÁ, D., BAHBOUH, R., HÁJEK, P., et al. (2002). Higher prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in psychiatric patients than in healthy subjects. American Journal of Psychiatry, 159(2), 297-301.
 • ZAJÍČKOVÁ, K., ŽOFKOVÁ I., BAHBOUH R., KREPELOVÁ A. (2002). Vitamin D receptor gene polymorphisms, bone mineral density and bone turnover: folk genotype is related to postmenopausal bone mass. Physiological-Research, 51(5), 501-509.
 • BAHBOUH, R., BAHBOUH, K. (2002). Sociomapování: Metoda analýzy socio-ekonomických system. Psychologie v ekonomické praxi, 37 (3-4), 191-198.
 • HOSÁK, L., BAHBOUH, R. (2002). Costs and outcomes of risperidone treatment in schizophrenia in the Czech Republic. European Psychiatry, 17(4), 213-221.
 • ŽOFKOVÁ I., BAHBOUH R., BENDLOVÁ B. (2001). Systemic insulin-like growth factor-I, insulin and vitamine D status in relation to age-associated bone loss in women. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 109(5), 267-272.
 • LIBIGER, J., MOHR, P., HORÁČEK, J., CZOBOR, P., BAHBOUH, R. (2000). Test of serotonergic activity in the brain predicts therapeutic response of patients with schizophrenia. European Psychiatry, 15(2), 301.
 • ŽOFKOVÁ, I., BAHBOUH, R., HILL, M. (2000). The pathophysiological implications of circulating androgens on bone mineral density in a normal female population. Steroids, 65(12), 857-861.
 • ŽOFKOVÁ, I., BAHBOUH, R., BENDLOVÁ, B., KANCHEVA, R. L. (1999). Circulating B2 Microglobulin relation to bone metabolism: Implications for Bone loss with Aging [I]. Calcified Tissue International, 65(6), 442-446.
 • HORÁČEK, J., KUZMIAKOVÁ, M., HÖSCHL, C., ANDĚL, M., BAHBOUH, R. (1999). The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers [I]. Psychoneuroendocrinology, 24(8), 785-797.
 • HORÁČEK, J., MOTLOVÁ, L., LIBIGER, J., BAHBOUH R. (1998). D-fenfluraminový test – sonda serotoninergní neurotransmise. Psychiatrie, 2(3), 159-163.
 • TOŠNEROVÁ, T., BAHBOUH, R. (1998). Mini-mental state – rychlé orientační vyšetření kognitivního stavu. Československá psychologie, 42(4), 328-333.
 • BAHBOUH, R. (1998). Kouzelné zaklínadlo a nulová hypotéza. Psychologie Dnes, 9 (18).
 • SÝKORA, J., NECHAEV, A. P., ŠOLCOVÁ, I., BAHBOUH, R., KONOPÁSEK, P., et al. (1997). Izučenije gruppovoj dinamiki v uslovijach 90-sutočnoj izoljaci. (Evalution of the dynamics of in-group strain during long isolation). Aviakosmičeskaja i ekologičeskaja medicina, 34, 11-15.
 • HOŠEK, V., ŠOLCOVÁ, I., BAHBOUH, R., ULIČNÝ, B. (1995). Psychophysiological changes during cold acclimation in man. Studia Psychologica, 37(5), 311-315.
 • BIČOVSKÝ, J., BAHBOUH, R. (1993). Nejlepší vědomí a svědomí a práce soudců. Právní praxe, 41(1), 10-16.
 • BIČOVSKÝ, J., BAHBOUH, R. (1991). Poznámky k tvorbě právních norem. Právník, 130(6), 566-572.

Patenty

 • BAHBOUH, R., & BAHBOUH, K. (2005). US Patent App. 11/084,008. Method and system for data understanding using Sociomapping.

Habilitace

 • BAHBOUH, R. (2011). Sociomapování pracovních týmů. Habilitation, Department of Psychology, Charles University. Also available from the University Digital Repository, Philosophical Faculty, Charles University in Prague.

Disertace

 • BAHBOUH, R. (2004). Sociomapování. Doctoral dissertation, Department of Psychology, Charles University. Also available from the University Digital Repository, Philosophical Faculty, Charles University in Prague.

Diplomová práce

 • BAHBOUH, R. (2001). Analýza časových řad v epidemiologii a v preventivním lékařství. Unpublished master´s thesis, Charles University in Prague, 3rd Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic.
 • BAHBOUH, R. (1996). Využití sociomapování u malých sociálních skupin. Master’s thesis, Department of Psychology, Charles University. Also available from the University Digital Repository, Philosophical Faculty, Charles University in Prague.
 • BAHBOUH, R. (1993). Modelování neurčitosti v zadáních úloh matematického programování. Unpublished master´s thesis, Charles University in Prague, Faculty Of Mathematics And Physics, Prague, Czech Republic.

Popularizující knihy a články

 • Bahbouh, R. (2013). Hledání ztraceného ráje. Magnus, 3, 106-108.
 • Bahbouh, R. (2013, December 23). Bylo nebylo. Psychologie.cz. Retrieved April 22, 2014, from http://psychologie.cz/bylo-nebylo/
 • Bahbouh, R. (2012). Pohádka o barvách. Praha: QED GROUP.
 • Bahbouh, R. (2011, October 5). Definice štěstí. Psychologie.cz. Retrieved April 22, 2014, from http://psychologie.cz/definice-stesti/
 • Bahbouh, R. (2010). Pohádka o ztracené krajině: psychologie sebekoučování. Praha: QED GROUP.
 • Bahbouh, R. (2010, February 5). Využití sociomap při koučování týmů. HRM. Retrieved November 28, 2014, from http://ihned.cz/109-40311730-on-bahbouh-000000_d-70
 • Bahbouh, R. (2007, March). Jaká je validita projektivních testů? Psychologická diagnostika. Retrieved June 3, 2014, fromhttp://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=validita
 • Bahbouh, R., Fajmonová, D., Lukavský, J., Barešová, A., Abramčuk, F., Rozehnalová E., et al. (2006). Jak živly psychometricky ožívají. Psychologie dnes, 12(5), 34-37.
 • Bahbouh, R. (2004). Čas cyklický, čas lineární. Softforum, 9-11.
 • Bahbouh, R. (2004). Proč se někdy něco děje a jindy ne? Softforum, 12-19.
 • Bahbouh, R. (2004). Jak dlouho trvá konec? Softforum, 19-32.
 • Bahbouh, R. (2003). Jaká je validita projektivních testů? Psychologie dnes, 9(7-8), 1-2.
 • Bahbouh, R. (2002). Struktura pravdě podobného příběhu. Psychologie dnes, 8(7-8), 28-29.
 • Bahbouh, R. (1998). Kouzelné zaklínadlo a nulová hypotéza. Psychologie dnes, 9(18).
 • Bahbouh, R. (1998). První pomoc z metodologie: o nástrahách psychologické metodologie a o tom, jak jim předcházet. Propsy, 4(3), 18.
 • Bahbouh, R. (1998). O definicích. Propsy, 4(5), 18.
 • Bahbouh, R. (1998). Recept na psychologickou teorii. Propsy, 4(7), 18.
 • Bahbouh, R. (1997). Jak dlouho trvá konec? Propsy, 3(3), 11-13.
 • Bahbouh R. (1991). Kapitoly z dějin grafologie. Tvar, 44-51.

Rozhovory

 • Bahbouh Radvan. Ve složité dibě toužíme po jednoduchých řešeních. Daniela Kramulová. Psychologie dnes, 2014, č. 12, 8-11. ISSN 1211-5886.
 • Bahbouh Radvan, Chuecos, Barbora. Rozpomínání. Business woman, 2014, č. 6, 20-28. ISSN 1805-3823.
 • Bahbouh Radvan. Nejlepším odborníkem na sebe jste vy sami. Klára Mandausová. Marianne, 2014, č. 3, 54-58. ISSN 1214-5580.
 • Bahbouh, Radvan. Pozor, psycholog! Marta fenclová. Moje psychologie, březen 2014. 38-41. ISSN 1802-2073.
 • Bahbouh, Radvan. Emoce jsou motor. Alexandra Hrouzková. Psychologie.cz [online]. Únor 2014 [cit. 22.4.2014]. Dostupné z http://psychologie.cz/emoce-jsou-motor/.
 • Bahbouh, Radvan. Pracujte a žijte. Forbes, 2013, č. 1, 94-95. ISSN 1805-059X.
 • Bahbouh, Radvan. Dělejme, co nás baví. Marta Fenclová. Moje psychologie, 2013, č. 1, 56-60. ISSN 1802-2073.
 • Bahbouh, Radvan. Povolání kouč. Taťána Janušová. Příloha Literárních novin, 2012, 2, I. a III. ISSN 1210-0021.
 • Bahbouh, Radvan. Marťany potkáte i na Zemi. Robert Břešťan. Ekonom, 2011, č. 46, 54-57. ISSN 1210-0714.
 • Bahbouh, Radvan. První lidé dnes „vkročí na Mars“. Lidové noviny 14.2.2011. ISSN 0862-5921.
 • Bahbouh, Radvan. Se sociomapou pochopíte Shakespeara i ČEZ. Hospodářské noviny. [online]. 31.1.2011. [cit. 22.4.2014]. Dostupné z http://hn.ihned.cz/c1-49658550-radvan-bahbouh-se-sociomapou-pochopite-shakespeara-i-cez. ISSN 0862-9587.
 • Bahbouh, Radvan. S Čechy na Mars. Literární noviny. Květen 2010. ISSN 1210-0021.
 • Bahbouh, Radvan. Štěstí můžeme trénovat. Alena Kazdová. HRM [online]. 29.7.2010. [cit. 22.4.2014]. Dostupne z http://hrm.ihned.cz/c1-45326520-stesti-muzeme-trenovat.
 • Bahbouh, Radvan. Přes Mars do českého kanclu. Euro 22, 1.6.2009, 52-53.
 • Bahbouh, Radvan. Provedu vás krajinou informací. Psychologie dnes, 2004, 10(7-8), 1-3. ISSN 1211-5886.

Audio, Video

8. Významná ocenění za vědeckou činnost

 • 2014 – Corresponding Member. International Academy of Astronautics. France, Paris.
 • 2014 – Golden Award of Excellence. The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, Germany, Baden-Baden.
 • 2013 – Fellowship. The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, Germany, Baden-Baden.
 • 2012 – Innovation Award. The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, Germany, Baden-Baden.
 • 2012 – Sociomapping of Teams. Book of The Year Award. The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, Germany, Baden-Baden.
 • 1999 – Cena rektora UK (za 3. LF UK)
 • 1997 – Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol (za FF UK)
 • 1997 – Bolzanova cena (za FF UK) – Využití sociomapování u malých socialních skupin
 • 1994 – Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol (za MFF UK)

 

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.