Šturma Jaroslav

  Konzultační hodiny
  • Středa/Wednesday 17:00-18:00, Celetná 20, místnost/door 327, tel.221619669; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/
  Adresa

  nar. 1944

  1970 vystudoval psychologii na FF UK v Praze

  Přehled zabezpečovaných předmětů:

  • Dětská psychodiagnostika
  • Dětská klinická psychologie

  volitelné:

  • Úvod do dětské grafognostiky
  • Úvod do psychologie náboženství a pastorální psychologie

  Ředitel Dětského centra Paprsek, účelového zařízení Magistrátu hl. m. Prahy

  Publikace

  • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.
  Úvod > Katedra > Vyučující > Šturma Jaroslav