Niederlová Markéta

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Funkce
 • RIV (Agenda) - Katedra psychologie
 • zástupkyně vedoucího (zástupce vedoucího) - Katedra psychologie
 • OBD (Agenda) - Katedra psychologie
Konzultační hodiny
 • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/

rozená Balcarová

1996 – studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze

2002 – Ph.D.

Publikace

 • Niederlová M., Šípek J.: Psychodiagnostika jako psychologická aplikace. Psychologie pro praxi [online], 2020, č. • no. LIV, s. • p. 1-14. ISSN 2336-6486.
 • Niederlová M., Kubásková M.: DIAGNOSTIKA SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ. In Piterová I., Výrost J.: Sociální procesy a osobnost. Košice, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019, s. • p. 251-257. ISBN 978-80-89524-40-2.
 • Tušl M., Niederlová M.: Accessibility and Quality of Mental Health Care for Foreigners in Prague. E-psychologie, 2018, č. • no. 12, s. • p. 1-23. ISSN 1802-8853.
 • Gillernová I., Niederlová M.: Náměty pro rozvoje profesních dovedností sociálního charakteru učitelů. In Gregor A., Horák M.: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. • p. 174-185. ISBN 978-80-7454-714-0.
 • Šonská Steklíková E., Niederlová M., Schneider Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování a sexuální spokojenost perimenopauzálních a postmenopauzálních žen. Sexuológia, 2017, č. • no. 17, s. • p. 19-22. ISSN 1335-8820.
 • Maulisová A., Korman B., Rey G., Bernal B., Duchowny M., Niederlová M., Kršek P., Novák V.: Atypical language representation in children with intractable temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 2016, č. • no. 58, s. • p. 91-96. ISSN 1525-5050.
 • Niederlová M., Sehnalová A., Jarošová Z.: Možnosti využití Dotazníku typologie osobnosti GPOP. In Rymeš M., Gillernová I.: Psychologie práce a organizace 2015. Praha, Matfyzpress, 2015, s. • p. 212-221. ISBN 978-80-7378-309-9.
 • Štěpánková H., Smolík F., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Niederlová M.: Propoziční hustota ve výpovědích seniorů. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 317-325. ISSN 0009-062X.
 • Niederlová M.: Psychologická diagnostika. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 34-38. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Niederlová P., Niederlová M.: Starší neuplatněný záznam. Praha, Tigis, 2010. 359 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
Úvod > Katedra > Lidé > Niederlová Markéta