Niederlová Markéta

PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Funkce
 • zástupkyně vedoucího (zástupce vedoucího) - Katedra psychologie
Konzultační hodiny
 • Čtvrtek/ Thursday 10:00-12:00, Celetná 20, místnost/room 142/142b, tel.221619673; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/

nar. 1972

1996  studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze

2002  Ph.D.

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Základy klinické psychologie
 • Diagnostika dospělých
 • Interakční psychologický výcvik

volitelné:

 • Psychodiagnostická praktika
 • Psychological Analysis of Films

Učitelství pro SŠ:

 • Psychologie pro učitele II

Publikace

 • Maulisová A., Korman B., Rey G., Bernal B., Duchowny M., Niederlová M., Kršek P., Novak V.: Atypical language representation in children with intractable temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 2016, č. • no. 58, s. • p. 91-96. ISSN 1525-5050.
 • Niederlová M., Sehnalová A., Jarošová Z.: Možnosti využití Dotazníku typologie osobnosti GPOP. In Rymeš M., Gillernová I.: Psychologie práce a organizace 2015. Praha, Matfyzpress, 2015, s. • p. 212-221. ISBN 978-80-7378-309-9.
 • Štěpánková H., Smolík F., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Niederlová M.: Propoziční hustota ve výpovědích seniorů. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 317-325. ISSN 0009-062X.
 • Niederlová M.: Psychologická diagnostika. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 34-38. ISBN 978-80-7308-439-4.
Úvod > Katedra > Vyučující > Niederlová Markéta