Mertin Václav

PhDr. Václav Mertin

Konzultační hodiny
 • https://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/konzultacni-hodiny-2/
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 327

absolvent FF UK Praha, obor psychologie, 1975

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Pedagogická psychologie
 • Školní a poradenská psychologie a její metody

volitelné:

 • Rozhovor v poradenské praxi
 • Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování
 • Management školní třídy

studium Učitelství SŠ:

 • Psychologie pro učitele I
 • Kazuistický seminář – psychologie

Publikace

 • Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2015. 248 s. • p. ISBN 978-80-262-0977-5.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Čáp D., Štětovská I., Pekárková M.: Výchovné poradenství. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 364 s. • p. ISBN 978-80-7478-356-2.
 • Mertin V.: Testování inteligence. In Gillernová I.: Vybrané kapitoly z psychologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 30-33. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Mertin V.: Lehké odchylky ve vývoji dětí. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 75-79. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Mertin V., Morávková Krejčová L., Čáp D., Dosoudil P., Pekárková M., Beranová A.: Problémy s chováním ve škole – jak na ně: individuální výchovný plán. Praha, Wolters Kluwer, 2013. 200 s. • p. ISBN 978-80-7478-026-4.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Štětovská I., Šírová E., Morgensternová M., Čáp D., Víchová J., Slušná K., Koutná P., Vodáčková D., Krejčová K., Housarová B.: Pedagogická intervence u žáků základních škol. Praha, Wolters Kluwer, 2010. 332 s. • p. ISBN 978-80-7357-603-5.
Úvod > Katedra > Lidé > Mertin Václav