Horáková Hoskovcová Simona

PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Pondělí/Monday 9:00-11:00 Celetná 20, místnost/door 142c,tel.221619677; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/
Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 142C

nar. 1973, r. 1996 ukončila studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze, Ph.D. tamtéž získala v r. 2005. Věnuje se výzkumu vývoje psychické odolnosti dětí.

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Psychosociální intervence
 • Sociální psychologie
 • Interakční psychologický výcvik

volitelné:

 • Psychodiagnostická praktika
 • Introduction to Czech Psychology
 • Psychosocial Intervention
 • Development of Self-Efficacy
 • Perinatal psychology

Publikace

 • Boukalová H., Čáp D., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Intellectual disabilities, dementia and autistic spectrum disorder. In Schedlich C.: Assisting People with Disabilites in Case of Disaster. Bonn, Federal Office of Civil Protection and Sisaster Assistance, 2017, s. • p. 97-130. ISBN 978-3-939347-85-9.
 • Horáková Hoskovcová S.: Dvouleté dítě do školky - ano, či ne? Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 6-8. ISSN 1214-8679.
 • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Tranzitorní momenty v životě dítěte. In Morávková Krejčová L., Mertin V.: Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 19-27. ISBN 978-80-7308-643-5.
 • Horáková Hoskovcová S., Hoskovec J., Heller D.: Dějiny české a slovenské psychologie. Praha, Karolinum, 2016. 202 s. • p. ISBN 978-80-246-2402-0.
 • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L., Kodyšová E.: Transition to Senior Secondary School: Students Expectations and their Academic Efficacy. In Flégl M., Houška M., Krejčí I.: Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha, Česká zemědělská univerzita, 2016, s. • p. 186-193. ISBN 978-80-213-2646-0.
 • Morávková Krejčová L., Horáková Hoskovcová S.: Těšíme se do školy. Školní poradenství v praxi, 2016, č. • no. 3, s. • p. 13-14. ISSN 2336-3436.
 • Takács L., Smolík F., Mlíková Seidlerová J., Čepický P., Horáková Hoskovcová S.: Poporodní blues - česká adaptace dotazníku "Maternity Blues Questionnaire". Česká gynekologie, 2016, č. • no. 81, s. • p. 355-368. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Sobotková D., Mohr P., Krejčíková H., Havrdová Z., Horáková Hoskovcová S., Raudenská J., Hanulíková P., Javůrková A., Procházková E., Štětovská I.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015. 208 s. • p. ISBN 978-80-247-5127-6.
 • Horáková Hoskovcová S., Petrů Kicková P.: Adaptace na mateřskou školu. Jaké adaptační programy nabízejí mateřské školy. Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, 2015, č. • no. 13, s. • p. 17-19. ISSN 1214-8679.
 • Horáková Hoskovcová S., Borůvková K., Hrušková Z.: Psychosociální intervence v případě úmrtí dítěte. In Takács L., Sobotková D., Šulová L.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015, s. • p. 141-152. ISBN 978-80-247-5127-6.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Smolík F., Horáková Hoskovcová S., Antonín P., Vařáková J., Valová A., Svoboda T., Dočkalová J.: Spokojenost žen s perinatální péčí v Kraji Vysočina za období říjen 2013 až září 2014. Česká gynekologie, 2015, č. • no. 80, s. • p. 426-435. ISSN 1210-7832.
 • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Changes of Academic Efficacy in the Course of Education Levels Transition. In Krejčí I., Flégl M., Houška M.: EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2015. Praha, CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2015, s. • p. 174-180. ISBN 978-80-213-2560-9.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Šulová L., Horáková Hoskovcová S.: Social psychological predictors of satisfaction with intrapartum and postpartum care - what matters to women in Czech maternity hospitals? Open Medicine, 2015, č. • no. 10, s. • p. 119-127. ISSN 2391-5463.
 • Horáková Hoskovcová S., Sikorska I.: Six or seven: when is a child resilient enough to start school and to cope with the transition stress? Czech and polish experience: social policy and research outcomes. In Ionescu S.: SECOND WORLD CONGRESS ON RESILIENCE: FROM PERSON TO SOCIETY. 40128 BOLOGNA, MEDIMOND S R L, 2014, s. • p. 343-345. ISBN 978-88-7587-697-5.
 • Šulová L., Tomanová K., Havlíková K., Šporclová V., Horáková Hoskovcová S., Škrábová M., Lescarret O., Safont-Mottay C., Oubrayrie-Roussel N., Deslandes R.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014. 252 s. • p. ISBN 978-80-7478-542-9.
 • Heller D., Horáková Hoskovcová S.: Historie psychologie v České republice. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 193-203. ISSN 0009-062X.
 • Uholyeva X., Horáková Hoskovcová S.: Předivo vztahů po rozvodu. E-psychologie, 2014, č. • no. 8, s. • p. 44-53. ISSN 1802-8853.
 • Horáková Hoskovcová S.: Jak připravit dítě na docházku do školy z hlediska psychické odolnosti. In Šulová L.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha, Wolters Kluwer, 2014, s. • p. 71-76. ISBN 978-80-7478-542-9.
 • Boukalová H., Horáková Hoskovcová S., Vymětal Š.: Potřeby osob se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách - 1. Mezinárodní workshop projektu EUNAD. E-psychologie, 2014, č. • no. 8, s. • p. 24-28. ISSN 1802-8853.
 • Takács L., Smolík F., Sněhotová J., Horáková Hoskovcová S.: Diagnostika psychosociálního klimatu porodnice - konstrukce a psychometrická evaluace dotazníku KLI-P. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 73-91. ISSN 0009-062X.
 • Horáková Hoskovcová S.: Jak pochopit člověka. Psychologie dnes, 2013, č. • no. 19, s. • p. 63-63. ISSN 1212-9607.
 • Horáková Hoskovcová S., Kicková P.: Adaptace na mateřskou školu. Informatorium, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 12-13. ISSN 1210-7506.
 • Horáková Hoskovcová S., Morávková Krejčová L.: Transient moments in inclusive education. Transylvanian Journal of Psychology, 2013, č. • no. 9, s. • p. 277-292. ISSN 2286-1386.
 • Morávková Krejčová L., Gillernová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Štětovská I.: Sociální dovednosti ve škole. Praha, Grada, 2012. 247 s. • p. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • Morávková Krejčová L., Mertin V., Mertin T., Gillernová I., Šírová E., Horáková Hoskovcová S., Čáp D., Krejčová K., Lidická J., Housarová B., Štorch J.: Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha, Wolters Kluwer, 2012. 343 s. • p. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • Kodyšová E., Horáková Hoskovcová S.: Raná rodičovská self-efficacy a sociálně-psychologické aspekty porodního zážitku. In Maierová E.: Sborník vybraných příspěvků z PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. • p. 167-176. ISBN 978-80-244-3037-9.
 • Horáková Hoskovcová S.: Učebnice psychologie s velým U. E-psychologie, 2012, č. • no. 6, s. • p. 54-56. ISSN 1802-8853.
 • Takács L., Seidlerová J., Horáková Hoskovcová S., Šulová L., Štětovská I., Zejdová H., Kolumpková M.: Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze, 2012. 119 s. • p. ISBN 978-80-7308-431-8.
 • Wagnerová I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Kmoníčková J.: Psychologie práce a organizace: Nové poznatky. Praha, Grada Publishing, a.s., 2011. 160 s. • p. ISBN 978-80-247-3701-0.
 • Weiss P., Procházková J., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Weiss P., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K., Procházková J.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Horáková Hoskovcová S.: Čeho se bojí předškoláci. Děti a my, 2011, č. • no. 41, s. • p. 20-21. ISSN 0323-1879.
 • Horáková Hoskovcová S., Šírová E.: Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí. In Gillernová I., Kebza V., Rymeš M.: Psychologické aspekty změn v životě české společnosti. Praha, Grada, 2011, s. • p. 153-162. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Horáková Hoskovcová S.: První polovinu života nám znepříjemňují rodiče, druhou děti. RozRazil, 2011, č. • no. 7, s. • p. 30-33. ISSN 1801-4755.
 • Horáková Hoskovcová S.: Všestranný přístup k vedení lidí. E-psychologie, 2011, č. • no. 5, s. • p. 80-81. ISSN 1802-8853.
 • Horáková Hoskovcová S., Vybíralová A.: Bochumský osobnostní dotazník. Praha, Hogrefe Testcentrum, 2011. 100 s. • p.
 • Horáková Hoskovcová S.: Dotazník motivace k výkonu. Praha, Hogrefe Testcentrum, 2011. 100 s. • p.
 • Horáková Hoskovcová S.: Specifika psychologického výzkumu u dětí. In Weiss P.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, s. r. o., 2011, s. • p. 159-162. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Horáková Hoskovcová S.: Pojďte s námi do přírody. Hry pro mateřské školy. Děti a my, 2011, č. • no. 41, s. • p. 25-25. ISSN 0323-1879.
 • Horáková Hoskovcová S.: Rozvoj psychické odolnosti předškolních dětí. In Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, s. r. o., 2010, s. • p. 223-234. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Horáková Hoskovcová S.: Rovnost šancí ve výchově předškolních dětí a dětí mladšího školního věku. In Kubíčová Z.: Cesty ke vzdělávání dětí ze sociokulturně odlišného prostředí. Praha, Národní institut pro další vzdělávání, 2010, s. • p. 17-22. ISBN 978-80-86956-58-9.
 • Horáková Hoskovcová S.: Co tě posílí. Psychologie dnes, 2010, č. • no. 16, s. • p. 63-63. ISSN 1212-9607.
 • Horáková Hoskovcová S.: Inspirace pro odborníky. Psychologie dnes, 2010, č. • no. 16, s. • p. 62-62. ISSN 1212-9607.
 • Horáková Hoskovcová S., Hoskovec J., Plháková A., Šebek M., Švancara J., Vobořil D.: Historiography of Czech Psychology. History of Psychology, 2010, č. • no. 13, s. • p. 309-334. ISSN 1093-4510.
 • Mertin V., Gillernová I., Šulová L., Štětovská I., Rezková V., Kucharská A., Šírová E., Fraňková S., Hříbková L., Šturma J., Bartanusz Š., Morgensternová M., Horáková Hoskovcová S.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál, 2010. 248 s. • p. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Švestková O., Horáková Hoskovcová S.: Nové přístupy k náhledu na občana se zdravotním postiţením a Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. E-psychologie, 2010, č. • no. 4, s. • p. 27-40. ISSN 1802-8853.

Převody a překlady diagnostických metod:

 • Havlůj, V., Hoskovcová, S., Niederlová, M. (2009): Dotazník typologie osobnosti – GPOP. Testcentrum, Praha. Autor původní verze J.P. Golden
 • Hoskovcová, S., Vybíralová, A. (2003): překlad a úprava Hossiep, R., Paschen, M.: Bochumský osobnostní dotazník – BIP. Testcentrum, Praha
 • Hoskovcová, S. (2003): překlad a úprava Schuler, H., Prochaska, M.: Dotazník motivace k výkonu – LMI. Testcentrum, Praha
 • Hoskovcová, S. (2003): překlad a úprava Hugentoblerová, S., Oettli, B., Ruckstuhlová, D.: Osobnostní poker – psychodiagnostická hra. Testcentrum, Praha
 • Hoskovcová, S. (2003): překlad a úprava Jörin, S., Stoll, F., Bergmann, Ch., Eder, F.: DVP – Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry. Testcentrum, Praha
 • Horáková Hoskovcová, Simona: talkSignals. Trénink, rozvoj a podpora komunikace (talkSignals. Communication training, development and support); 1. vyd. 2005. Praha: Testcentrum, s.r.o.; 20 s. Eggers, Michaela//Baudis, Helge Johannes talkSignals

 

Účast na projektu EUNAD
Účast na projektu EUTOPA:

Úvod > Katedra > Vyučující > Horáková Hoskovcová Simona